Wanneer is bezwaarschrift tegen CBR zinvol?

De CBR-procedure is niet eenvoudig. De wet- en regelgeving is strikt, persoonlijke omstandigheden zoals het nodig hebben van het rijbewijs spelen geen rol en vaak speelt het proces-verbaal van de politie of het rapport van de psychiater of arts een doorslaggevende rol. Toch zijn er genoeg mogelijkheden om met succes een bezwaarschrift in te dienen tegen een beslissing van het CBR. Wij zullen uitleggen wanneer een bezwaarschrift tegen het CBR zinvol is en wanneer niet.

Belangrijk is wel om eerst goed te bepalen in welke fase u zit in de procedure.

Fase 1: oplegging van een cursus of een onderzoek door het CBR + eventueel afpakken rijbewijs door CBR
Fase 2: rijbewijs wordt ongeldig verklaard door het CBR na een onderzoek of vanwege het niet meewerken met een cursus

Zie ook:
> Rijbewijs terug vóór het CBR onderzoek (dus: direct na oplegging van het onderzoek)
> Rijbewijs terug na het CBR onderzoek (dus: nadat u bij de psychiater bent geweest)


Bezwaarschrift bij oplegging cursus (EMA / LEMA) door CBR

Wanneer er door het CBR een EMA-cursus of LEMA-cursus is opgelegd, is het indienen van een bezwaarschrift tegen de beslissing van het CBR zinvol

> Meer informatie bezwaarschrift bij EMA-cursus of LEMA-cursus

Bezwaarschrift bij CBR onderzoek ivm alcohol

Wanneer er door het CBR een onderzoek naar uw alcoholgebruik is opgelegd, gelden dezelfde gronden als bij de LEMA- en EMA-cursus voor het indienen van een bezwaarschrift. Het indienen van een bezwaarschrift tegen de beslissing van het CBR is zinvol

> Meer informatie bezwaarschrift bij CBR onderzoek ivm alcohol

TIP: altijd bezwaarschrift bij CBR onderzoek ivm alcohol

Anders dan bij de LEMA- en EMA-cursus is ons advies om ALTIJD een bezwaarschrift in te dienen wanneer het CBR een onderzoek naar uw alcoholgebruik heeft opgelegd. Hiervoor bestaan 2 goede redenen:

1.De belangen zijn groot bij een onderzoek naar het alcoholgebruik
Bij een onderzoek naar het alcoholgebruik zijn de belangen erg groot. Het onderzoek dat u te wachten staat is erg lastig. U krijgt niet alleen een bloedonderzoek bij het CBR, maar ook een vraaggesprek met de psychiater. Met name bij dit vraaggesprek worden de meeste 'fouten' gemaakt door cliënten, juist omdat dit vol zit met strikvragen en valkuilen. Zonder een gedegen voorbereiding slaagt slechts 20% voor dit onderzoek. 1 op de 8 onderzochte personen wordt afgekeurd en raakt het rijbewijs voor meer dan een jaar kwijt! Juist met dit in het achterhoofd is het van belang dat u echt alles eraan laat doen om door een advocaat te laten toetsen of er geen fouten zijn gemaakt door de politie.

2. Via een pro forma bezwaarschrift kunt u het proces-verbaal van de laatste aanhouding opvragen
Via een pro forma bezwaarschrift tegen de oplegging van het onderzoek naar uw alcoholgebruik door het CBR kunt u het proces-verbaal van de laatste aanhouding opvragen. Dit is erg belangrijk omdat u precies moet weten wat de politie heeft genoteerd over de laatste aanhouding, maar ook wat u zelf hebt verklaard tegenover de politie. De psychiater en/of het CBR kan deze informatie namelijk ook hebben en u kunt hier vragen over krijgen tijdens het onderzoek bij de psychiater.

Betalingsregeling aanvragen?

Onder omstandigheden kan het vanuit strategisch oogpunt ook verstandig zijn om een betalingsregeling aan te vragen wanneer het CBR een onderzoek naar uw alcoholgebruik heeft opgelegd, zeker wanneer dit is omdat u bent aangehouden, wanneer u in de afgelopen vijf jaren al een EMA-cursus hebt gevolgd. Wanneer ook het CBR uw rijbewijs heeft afgepakt, in de vorm van een schorsing van de geldigheid van het rijbewijs, is een betalingsregeling juist weer niet altijd aan te raden. Neem contact op met een van onze advocaten voor een gratis en vrijblijvend advies over de mogelijkheden en het strategisch belang van een betalingsregeling.

> Meer informatie rijbewijs terug vóór CBR onderzoek alcohol

Bezwaarschrift bij CBR onderzoek ivm drugs

Wanneer er door het CBR een onderzoek naar uw drugsgebruik is opgelegd, is het indienen van een bezwaarschrift tegen de beslissing van het CBR onder andere zinvol

> Wanneer CBR onderzoek naar drugs?
> RIjbewijs afgepakt na speelseltest

> Meer informatie bezwaarschrift bij CBR onderzoek ivm drugs

TIP: altijd bezwaarschrift bij CBR onderzoek ivm drugs

Net als bij het onderzoek naar de rijgeschiktheid wegens alcohol is ons advies om ALTIJD een bezwaarschrift in te dienen wanneer het CBR een onderzoek naar uw drugsgebruik heeft opgelegd. Hiervoor bestaan 2 goede redenen:

1.De belangen zijn groot bij een onderzoek naar het drugsgebruik
Bij een onderzoek naar het alcoholgebruik zijn de belangen erg groot. Het onderzoek dat u te wachten staat is erg lastig. U krijgt niet alleen een bloedonderzoek bij het CBR, maar ook een vraaggesprek met de psychiater. Met name bij dit vraaggesprek worden de meeste 'fouten' gemaakt door cliënten, juist omdat dit vol zit met strikvragen en valkuilen. Zonder een gedegen voorbereiding slaagt slechts 20% voor dit onderzoek. 1 op de 8 onderzochte personen wordt afgekeurd en raakt het rijbewijs voor meer dan een jaar kwijt! Juist met dit in het achterhoofd is het van belang dat u echt alles eraan laat doen om door een advocaat te laten toetsen of er geen fouten zijn gemaakt door de politie en of het onderzoek op de juiste gronden is opgelegd.

2. Via een pro forma bezwaarschrift kunt u het proces-verbaal van de laatste aanhouding opvragen
Via een pro forma bezwaarschrift tegen de oplegging van het onderzoek naar uw drugsgebruik door het CBR kunt u het proces-verbaal van de laatste aanhouding opvragen. Dit is erg belangrijk omdat u precies moet weten wat de politie heeft genoteerd over de laatste aanhouding, maar ook wat u zelf hebt verklaard tegenover de politie. De psychiater en/of het CBR kan deze informatie namelijk ook hebben en u kunt hier vragen over krijgen tijdens het onderzoek bij de psychiater.

> Meer informatie rijbewijs terug vóór CBR onderzoek drugs

Bezwaarschrift bij CBR tegen EMG-cursus

Wanneer er door het CBR een EMG-cursus is opgelegd, is het indienen van een bezwaarschrift tegen de beslissing van het CBR onder andere zinvol

  • indien u ten onrechte als bestuurder bent aangemerkt
  • indien u de vermeende gedragingen, waarvan u beschuldigd wordt, niet hebt verricht;
  • indien de door u verrichte gedragingen niet onder de gedragingen die zijn vermeld in de bijlage bij de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011;

Wij wijzen u er echter wel op dat volgens vaste jurisprudentie uit wordt gegaan van de juistheid van een op ambtseed of ambtsbelofte opgesteld proces-verbaal, tenzij tegenbewijs noopt tot afwijking van dat uitgangspunt. Het is daarom belangrijk dat wij zo goed mogelijk dit tegenbewijs kunnen leveren. Wilt u een concreet advies over de kansen en mogelijkheden om een bezwaarschrift in te dienen tegen, dan adviseren wij u om via een pro forma bezwaarschrift eerst het proces-verbaal van de politie op te vragen.


Bezwaarschrift na ongeldig verklaring rijbewijs door CBR

Wanneer uw rijbewijs ongeldig is verklaard door het CBR, is het afhankelijk van de vraag wat de reden is voor de ongeldigverklaring van het rijbewijs of het zinvol is om een bezwaarschrift in te dienen tegen deze beslissing van het CBR.

> Zie ook: rijbewijs terug na onderzoek CBR

Rijbewijs ongeldig na alcoholmisbruik

Wanneer het rijbewijs ongeldig is verklaard wegens alcoholmisbruik, is het belangrijk dat het rapport van de psychiater door een advocaat wordt beoordeeld of er mogelijkheden zijn om met succes een bezwaarschrift in te dienen. Getoetst moet worden of de psychiater op de juiste gronden tot de diagnose alcoholmisbruik is gekomen en/of het rapport van de psychiater logisch en goed onderbouwd is. Soms is het ook mogelijk om een eigen psychiater in te schakelen om het rapport van de CBR-psychiater aan te vechten.

Een advocaat kan vrij snel voor u beoordelen
1. wat de kansen zijn om met succes een bezwaarschrift in te dienen tegen de beslissing van het CBR
2. of het verstandig is om een tweede onderzoek of een contra-expertise aan te vragen

Beschikt u zelf over het rapport van de psychiater, stuur dit dan altijd ter beoordeling naar een advocaat. Als u niet beschikt over het rapport van de psychiater, kan de advocaat dit voor u opvragen bij het CBR. Meld uw zaak bij ons aan voor een uitgebreid en volledig advies over uw mogelijkheden.

> Meer informatie bezwaarschrift bij diagnose alcoholmisbruik

Rijbewijs ongeldig na drugsmisbruik

Wanneer het rijbewijs ongeldig is verklaard wegens drugsmisbruik, kan de advocaat ook voor u beoordelen of er mogelijkheden zijn om met succes een bezwaarschrift in te dienen tegen de beslissing van het CBR. Getoetst moet worden of de psychiater op de juiste gronden tot de diagnose drugsmisbruik is gekomen en/of het rapport van de psychiater logisch en goed onderbouwd is. Soms is het ook mogelijk om een eigen psychiater in te schakelen om het rapport van de CBR-psychiater aan te vechten.
Een advocaat kan vrij snel voor u beoordelen
1. wat de kansen zijn om met succes een bezwaarschrift in te dienen tegen de beslissing van het CBR
2. of het verstandig is om een tweede onderzoek of een contra-expertise aan te vragen

Beschikt u zelf over het rapport van de psychiater, stuur dit dan altijd ter beoordeling naar een advocaat. Als u niet beschikt over het rapport van de psychiater, kan de advocaat dit voor u opvragen bij het CBR. Meld uw zaak bij ons aan voor een uitgebreid en volledig advies over uw mogelijkheden.

> Meer informatie bezwaarschrift bij diagnose drugsmisbruik

Rijbewijs ongeldig ivm niet meewerken

Wanneer het rijbewijs ongeldig is verklaard omdat u niet zo hebben meegewerkt aan de cursus of het onderzoek naar de rijgeschiktheid, is het steeds afhankelijk van de omstandigheden van het geval of het indienen van een bezwaarschrift tegen deze beslissing van het CBR zinvol is. In alle gevallen adviseren wij u om eerst uw zaak voor te leggen aan een gespecialiseerde CBR-advocaat, voor een concreet en persoonlijk advies voor uw situatie.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden