Rijbewijs terug voor onderzoek CBR

In sommige gevallen wordt het rijbewijs door de politie direct op grond van artikel 130 WVW direct ingevorderd en naar het CBR gestuurd. Het CBR kan dan het rijbewijs voor enige tijd afpakken. Dit heet een schorsing van de geldigheid van het rijbewijs. In beginsel krijgt u dan pas het rijbewijs terug wanneer u het onderzoek van de psychiater hebt gevolgd en de psychiater NIET tot een diagnose alcoholmisbruik of drugsmisbruik komt.

Heeft u uw rijbewijs dringend nodig, dan wilt u natuurlijk niet 4 - 6 maanden wachten totdat de psychiater eindelijk het onderzoek heeft verricht en het CBR hierop een beslissing heeft genomen. U wilt natuurlijk eerder uw rijbewijs terug. Wij kunnen u helpen om snel uw rijbewijs terug te krijgen.  U hoeft zich namelijk niet bij neer te leggen. In sommige gevallen lukt het met een gespecialiseerde CBR-advocaat nog wel om het rijbewijs alsnog terug te krijgen via een bezwaarprocedure en een voorlopige voorziening.

Stappenplan rijbewijs terug vóór onderzoek CBR

Om het rijbewijs snel weer terug te kunnen krijgen, moet u achtereenvolgens de volgende stappen nemen

1. Zoek een gespecialiseerde CBR-advocaat

CBR-procedures zijn echt heel ingewikkeld. De meeste advocaten wagen zich hier niet aan en terecht. Daarnaast zijn er altijd advocaten die CBR-zaken er een beetje bij doen, maar die zijn echt niet gespecialiseerd. In Nederland kennen we maar enkele tientallen echte CBR-advocaten.

Wilt u er zeker van zijn dat u een gespecialiseerde CBR-advocaat krijgt, meldt uw zaak dan gratis en vrijblijvend bij ons aan via het aanmeldingsformulier op de website. De advocaat neemt dan contact met u op om de zaak en de voorwaarden voor de rechtsbijstand met u te bespreken. U beslist pas na het gesprek met de advocaat of u met hem in zee wilt gaan.

De advocaat moet vervolgens - als daartoe voldoende mogelijkheden bestaan - bezwaar maken tegen de beslissing van het CBR en een voorlopige voorziening aanvragen om de zaak met spoed aan de rechter voor te leggen.

2. Advocaat moet dossier opvragen

De kern van een (toekomstige) bezwaarprocedure tegen het CBR is gelegen in de bevindingen die de politie heeft vastgesteld en heeft opgeschreven in een proces-verbaal. Bij een alcoholonderzoek kan het o.a. gaan om het rapport van de ademanalyse of het bloedonderzoek van het NFI en bij drugs gaat het om het verslag van de politie. Deze gegevens van de politie vormen de basis en de grondslag voor het opleggen van het onderzoek naar de rijgeschiktheid en het afpakken van uw rijbewijs. Om het rijbewijs terug te krijgen, moeten we uitgebreid en gedegen verweer voeren tegen dit deze bevindingen.

Voorbeelden van verweren zijn:

  • Dat u niet als bestuurder hebt opgetreden
  • Dat er door de politie fouten zijn gemaakt tijdens het alcoholonderzoek
  • Dat de drugs niet van u was of niet voor eigen gebruik was
  • Dat niet voldaan is aan de criteria voor het opleggen van een onderzoek naar de rijgeschiktheid

Helaas lukt het ons niet om in alle gevallen met succes via een bezwaarprocedure het rijbewijs terug te krijgen. In sommige zaken zien we dat er onvoldoende mogelijkheden zijn om verweer te voeren. Voordat wij een bezwaarprocedure starten, zullen wij daarom ALTIJD eerst het dossier bij het CBR opvragen, dit bestuderen, analyseren en u adviseren over de mogelijkheden om het rijbewijs terug te krijgen. Die beoordeling kost gemiddeld 2 uur werk a € 135,00 excl. BTW per uur, maar dan weet u ook precies waar u aan toe bent. Zijn er geen mogelijkheden, dan zullen wij u dat eerlijk vertellen. Als er wel goede mogelijkheden zijn om verweer te voeren, dan zullen wij u precies uitleggen hoe dat dan in z'n werk zal gaan, welke verweren kans van slagen hebben, hoe groot die kans van slagen is en met welke kosten u ongeveer rekening moet houden.

Beschikt u zelf over stukken van de politie, voeg die dan als bijlage bij als u de zaak aanmeldt via de website. Als u het rapport niet hebt, dan zullen wij dit voor u opvragen via een pro forma bezwaar.

 

4. Uitgebreid bezwaarschrift

Als er mogelijkheden zijn om bezwaar te maken, zullen wij de zaak direct na de aanmelding voor u oppakken. Wij hebben tot 6 weken na dagtekening van de beslissing van het CBR de tijd om hiertegen een bezwaarschrift in te dienen. Onze bezwaarschriften zijn altijd erg uitgebreid en doeltreffend geformuleerd. Wij zullen het rapport van de psychiater op ieder afzonderlijk punt aanvechten en er niets van overlaten.

5. Rijbewijs met spoed terugkrijgen via de rechter

Naast de bezwaarprocedure tegen het CBR zullen wij ook direct een voorlopige voorziening aanvragen om uw rijbewijs met spoed via de rechter terug te krijgen. Een voorlopige voorziening is een spoedprocedure bij de rechtbank om versneld een beslissing van de rechter te verkrijgen op het bezwaarschrift. Het gaat dan weliswaar om een voorlopige beslissing, maar die beslissing is vaak ook meteen allesbepalend voor de uitkomst van de bezwaarprocedure. Als de rechter de voorlopige voorziening toewijst, krijgt u direct het rijbewijs terug!

Hulp nodig bij terugkrijgen van het rijbewijs?

Heeft u ook hulp nodig van een gespecialiseerde CBR-advocaat om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen vóór het onderzoek van het CBR? Neem dan geheel gratis en vrijblijvend contact op met een van onze ervaren advocaten binnen ons netwerk. U kunt uw zaak aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website. De advocaat neemt vaak nog dezelfde dag, maar in ieder geval binnen 24 uur contact met u op.

Aanmeldformulier nieuwe zaak

Onderzoek CBR nog niet gehad?

Daarnaast adviseren wij u om uit voorzorg altijd ook alvast onze uitgebreide informatiebrochure ter voorbereiding op het CBR onderzoek bij  de psychiater te bestellen. U moet weten dat het onderzoek erg gemeen in elkaar steekt. Het onderzoek bij de psychiater bevat veel strikvragen en valkuilen. Zonder een gedegen voorbereiding is de kans groot dat u niet in een van deze valkuilen en strikvragen tuint en dat uw rijbewijs dan voor meer dan een jaar ongeldig wordt verklaard. Met de informatiebrochure vergroot u uw kansen aanzienlijk om direct door het CBR onderzoek te komen en voorkomt u dat het CBR uw rijbewijs later ongeldig kan verklaren.

> Voorbereiding CBR-onderzoek is echt nodig!
> Alle voordelen van de informatiebrochure op een rijtje
> Opties voorbereiding CBR-onderzoek

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden