Bezwaar tegen CBR onderzoek naar het drugsgebruik

Wanneer het CBR aan u een onderzoek naar het alcoholgebruik oplegt, ook wel bekend als een onderzoek naar de rijgeschiktheid of drugskeuring CBR, betekent dit dat u onderzocht moet worden door een psychiater van het CBR. De psychiater gaat onderzoeken of er sprake is van alcoholmisbruik. Dit gebeurt via

  • een urineonderzoek, waarbij tot enkele weken terug kan worden gekeken of er sprake is van drugsgebruik
  • een lichamelijk onderzoek, waarbij wordt gelet op lichamelijke kenmerken van overmatig alcoholgebruik
  • een algemeen psychiatrisch onderzoek
  • een vraaggesprek met veel strikvragen en valkuilen. Met name de vragen over het (eventuele) drugsgebruik op de dag van de laatste aanhouding en uw normale drugsgebruik zijn erg lastig. U mag dit zeker niet onderschatten!

Wanneer bezwaar tegen CBR onderzoek drugsgebruik?

Wanneer u het niet eens bent met de oplegging van dit onderzoek naar het drugsgebruik, kunt u hiertegen, binnen 6 weken na dagtekening van de brief die u van het CBR hebt ontvangen, een bezwaarschrift indienen. Het indienen van bezwaar is onder andere mogelijk

Ook wanneer na een speekseltest uw rijbewijs door de politie (en later dus door het CBR) is afgepakt, heeft het vaak wel zin om een bezwaarschrift in te dienen tegen de schorsing van de geldigheid van het rijbewijs. 

> Meer informatie rijbewijs afgepakt na speekseltest

Wanneer er door het CBR een onderzoek naar uw drugsgebruik is opgelegd, adviseren wij om in bijna alle gevallen een bezwaarschrift in te dienen tegen deze maatregel. Er zijn 2 goede redenen om altijd bezwaar in te dienen:

1.De belangen zijn groot bij een onderzoek naar het drugsgebruik
Bij een onderzoek naar het alcoholgebruik zijn de belangen erg groot. Het onderzoek dat u te wachten staat is erg lastig. U krijgt niet alleen een urineonderzoek bij het CBR, maar ook een vraaggesprek met de psychiater. Met name bij dit vraaggesprek worden de meeste ‘fouten’ gemaakt door cliënten, juist omdat dit vol zit met strikvragen en valkuilen. Zonder een gedegen voorbereiding slaagt slechts 20% voor dit onderzoek. 1 op de 8 onderzochte personen wordt afgekeurd en raakt het rijbewijs voor meer dan een jaar kwijt! Juist met dit in het achterhoofd is het van belang dat door een advocaat goed wordt nagegaan of

2. Via een pro forma bezwaarschrift kunt u het proces-verbaal van de laatste aanhouding opvragen
Via een pro forma bezwaarschrift tegen de oplegging van het onderzoek naar uw alcoholgebruik door het CBR kunt u het proces-verbaal van de laatste aanhouding opvragen. Dit is erg belangrijk omdat u precies moet weten wat de politie heeft genoteerd over de laatste aanhouding, maar ook wat u zelf hebt verklaard tegenover de politie. De psychiater en/of het CBR kan deze informatie namelijk ook hebben en u kunt hier vragen over krijgen tijdens het onderzoek bij de psychiater. Met name wanneer er sprake is geweest van daadwerkelijk rijden onder invloed van drugs of van drugsbezit van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik, zijn de omstandigheden van het geval van belang voor het onderzoek bij de psychiater.

Bezwaar door gespecialiseerde CBR-advocaat

Ons advies is om het pro forma bezwaar door een gespecialiseerde CBR-advocaat te laten indienen. De advocaat kan dan via die weg direct een kopie opvragen van het proces-verbaal van de politie en alle overige relevante stukken. De advocaat zal direct voor u de stukken bestuderen en u adviseren over de mogelijkheden om met succes de bezwaarschriftprocedure door te zetten en de kansen om via een voorlopige voorziening uw rijbewijs terug te krijgen. Voor het pro forma bezwaar en het advies van de advocaat moet u rekening houden met ongeveer 2 - 3 werk. Het honorarium van de advocaat is via de website altijd € 135,00 excl. BTW. U weet dan precies waar u aan toe bent, welke verweren mogelijk zijn en over welke informatie het CBR en de psychiater beschikken, zodat u zich op basis hiervan ook kunt voorbereiden op het CBR onderzoek naar uw alcoholgebruik.

Aanmeldformulier voor pro forma bezwaar

Voorbereiding CBR onderzoek naar uw drugsgebruik

Zijn er geen mogelijkheden om via een bezwaarprocedure onder het CBR onderzoek naar uw drugsgebruik te komen, dan is het belangrijk dat u zich in ieder geval goed voorbereidt op dit onderzoek. Zonder een gedegen voorbereiding, is de kans groot dat u niet door het onderzoek zult komen: 80% slaagt niet voor het eerste onderzoek. Als u niet door het onderzoek heen komt, zal het rijbewijs voor een jaar ongeldig worden verklaard!

Wij hebben een uitgebreide informatiebrochure opgesteld waarin wij uitvoerig uitleggen wat het onderzoek naar de rijgeschiktheid precies inhoudt, waarop u wordt onderzocht, welke vragen er worden gesteld. De informatiebrochure bevat veel tips en waarschuwingen voor (strik)vragen. Wij leggen u de strekking en achtergronden bij de belangrijkste vragen uit zodat u begrijpt waarom de vragen worden gesteld. Dit vergroot de kans dat u uw rijbewijs kunt behouden.

Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om clienten in een persoonlijk gesprek volledig voor te bereiden op het CBR-onderzoek.

> Alle voordelen van de informatiebrochure op een rijtje
> Opties voorbereiding CBR-onderzoek

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden