Fouten alcoholonderzoek politie ivm maatregel CBR

Wanneer u bent gepakt wegens rijden onder invloed van alcohol legt het CBR een maatregel op. Dat kan zijn:

 • een LEMA-cursus
 • een EMA-cursus
 • een onderzoek naar de rijgeschiktheid

Fouten alcoholonderzoek politie

Het is belangrijk dat een advocaat via een pro forma bezwaarschrift tegen de beslissing van het CBR het proces-verbaal van de politie en alle overige stukken opvraagt om zo na te gaan of er door de politie geen fouten zijn gemaakt tijdens het alcoholonderzoek. Om eerlijk te zijn, komen wij in slechts 20% van de zaken fouten tegen, maar ondanks dat is het zeker de moeite waard om dit door een advocaat te laten uitzoeken. Is er in uw zaak namelijk een fout gemaakt tijdens het alcoholonderzoek, dan heeft dat in de meeste gevallen ook invloed op het resultaat van de ademanalyse of het bloedonderzoek, waardoor het CBR zich bij het opleggen van de maatregel niet op dit resultaat mocht baseren. Het gevolg is dan dat de maatregel moet worden teruggedraaid en u niet langer hoeft deel te nemen aan de cursus of het onder naar de rijgeschiktheid en dat u de gemaakte kosten vergoed krijgt. 

Welke fouten alcoholonderzoek politie

Als u gepakt bent wegens rijden onder invloed, kan het zijn dat dit is vastgesteld via een ademanalyse of via een bloedonderzoek. Beide vormen van het alcoholonderzoek hebben weer verschillende voorschriften waaraan voldaan moet zijn voor een geldig resultaat. 

Fouten bij ademanalyse

De procedure rond de ademanalyse is nauwkeurig omschreven in artikel 163 WVW is, het Besluit Alcoholonderzoeken en de Regeling Ademanalyse. Fouten die bij de ademanalyse kunnen plaatsvinden zijn:

 • ademanalyse binnen 20 minuten na eerste contact of vordering 
 • ademanalsyeapparaat is niet goedgekeurd
 • verbalisant was niet bevoegd om het ademanalyseapparaat te bedienen
 • Resultaat ademanalyse was niet medegedeeld en/of was om tegenonderzoek gevraagd

Fouten bij bloedonderzoek

Bij het bloedonderzoek kan het gaan om de volgende fouten:

 • Bloedafname vond binnen een uur plaats 
 • Bloedafname moet door een arts, in het bijzijn van politieagent
 • Bloedmonster was niet verzegeld
 • Fouten bij de verzending van het bloedmonster naar het NFI
 • Uitslag bloedonderzoek niet medegedeeld

Laat het proces-verbaal altijd goed onderzoeken door een advocaat. Zorg er wel voor dat binnen 6 weken na de brief van het CBR een pro forma bezwaarschrift is ingediend. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om bezwaar te maken om onder de EMA-cursus of het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid uit te komen, neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden