Wanneer onderzoek naar de rijgeschiktheid – drogerende stoffen (drugs)

In de volgende gevallen kan een onderzoek naar de rijgeschiktheid worden opgelegd in verband met drogerende stoffen (drugs)

  • betrokkene is in het bezit van benodigdheden voor het gebruik van drogerende stoffen en uit een door betrokkene aan de politie afgelegde verklaring blijkt dat deze voor eigen gebruik zijn;
  • betrokkene is in het bezit van een gebruikershoeveelheid drogerende stoffen en uit een door betrokkene aan de politie afgelegde verklaring blijkt dat deze voor eigen gebruik is;
  • betrokkene staat bij de politie bekend als gebruiker van drogerende stoffen;
  • betrokkene is staande gehouden of aangehouden onder invloed van drogerende stoffen.

(zie artikel 23 Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011, en de bijlage II bij deze regeling)

Voorwaarde is verder dat de betrokkene in de voormelde gevallen tenminste een keer als bestuurder van een motorrijtuig waarvoor een rijbewijs is vereist heeft opgetreden (artikel 2 lid 2 Regeling Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011)

> Meer informatie gevallen oplegging onderzoek naar het drugsgebruik door CBR

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden