Wanneer onderzoek naar de rijgeschiktheid – drogerende stoffen (drugs)

In de volgende gevallen kan een onderzoek naar de rijgeschiktheid worden opgelegd in verband met drogerende stoffen (drugs)
  • bij een betrokkene binnen een periode van 5 jaren twee keer proces-verbaal is opgemaakt terzake het rijden onder invloed van drugs, of
  • er op grond van het proces-verbaal een vermoeden bestaat van drugsmisbruik c.q. drugsafhankelijkheid
(zie artikel 23 Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011, en de bijlage II bij deze regeling) Voorwaarde is verder dat de betrokkene in de voormelde gevallen tenminste een keer als bestuurder van een motorrijtuig waarvoor een rijbewijs is vereist heeft opgetreden (artikel 2 lid 2 Regeling Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011) > Meer informatie gevallen oplegging onderzoek naar het drugsgebruik door CBR
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden