Rijbewijs terug krijgen van CBR

Anders dan bijvoorbeeld in het strafrecht, kun je het rijbewijs niet zomaar terugkrijgen wanneer het CBR dit rijbewijs heeft afgepakt. Om het rijbewijs via het CBR weer terug te krijgen, MOET je bezwaar maken tegen het besluit van het CBR en eventueel tevens een voorlopige voorziening aanvragen via de rechtbank als u het rijbewijs met spoed nodig hebt. Dit is de enige mogelijkheid om het rijbewijs eerder terug te krijgen.

Fase terug krijgen rijbewijs CBR

Om het rijbewijs terug te krijgen, moet u dus ALTIJD bezwaar maken tegen de beslissing van het CBR. Een andere mogelijkheid is er niet. Of bezwaar kans van slagen heeft en welke gronden (=verweren) aangevoerd kunnen worden, is mede afhankelijk van de fase van de procedure. Er dienen twee fases van elkaar te worden onderscheiden:

1. Het CBR heeft aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd

De eerste fase binnen de CBR-procedure is altijd de oplegging van een onderzoek. Het onderzoek wordt opgelegd wanneer het CBR op basis van informatie van de politie of van derden twijfelt of u nog langer voldoet aan de eisen om motorrijtuigen te besturen. U moet uzelf dan eerst laten onderzoeken door een medisch specialist (meestal psychiater) alvorens u het rijbewijs terug kunt krijgen.

In deze fase kunt u alleen het rijbewijs terug te krijgen door met succes bezwaar aan te tekenen tegen het besluit waarbij dit onderzoek door het CBR is opgelegd. In het bezwaarschrift richt u zich met name tegen de redenen waarom het CBR het onderzoek heeft opgelegd. Een gespecialiseerde CBR-advocaat kan via een pro forma bezwaarschrift snel voor u nagaan wat de mogelijkheden zijn om met succes bezwaar te maken.

Lukt het niet om via het bezwaarschrift snel uw rijbewijs terug te krijgen, dan moet u zich in ieder geval goed gaan voorbereiden op het onderzoek dat u gaat krijgen. Via www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl kunt u ter voorbereiding een zeer uitgebreide informatiebrochure bestellen voor het onderzoek bij alcohol of drugs.

> Stappenplan rijbewijs terugkrijgen wanneer CBR onderzoek net is opgelegd

2. Het CBR heeft het rijbewijs ongeldig verklaard

Wanneer u het onderzoek al hebt gehad, zit u in de volgende fase. Het CBR kan dan op basis van de uitslag van dit onderzoek uw rijbewijs ongeldig verklaren wanneer de medisch specialist tot de diagnose is gekomen dat er sprake is van alcoholmisbruik, drugsmisbruik of een andere stoornis of aandoening als vermeld in de Regeling eisen rijgeschiktheid 2000. 

In deze fase kunt u ook alleen via een bezwaarschrift de ongeldigverklaring van het rijbewijs aanvechten. In het bezwaarschrift richten wij ons met name tegen het rapport van de medisch specialist. Die moeten we aanvechten om het rijbewijs weer terug te krijgen.
Of dat lukt, is afhankelijk van de inhoud van het rapport van de psychiater of de andere arts die het onderzoek heeft gedaan. Belangrijk is dat u dit rapport vooraf laat beoordelen door een gespecialiseerde CBR-advocaat.

> Rijbewijs terugkrijgen wanneer onderzoek bij psychiater CBR al heeft plaatsgevonden

Advies terugkrijgen rijbewijs van CBR

Wilt u ook weten wat de mogelijkheden voor u zijn om snel het rijbewijs terug te krijgen van het CBR? Wij kunnen u helpen door uw zaak te beoordelen en te analyseren, waarna wij u goed kunnen adviseren welke verweren u kunt voeren om het rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen. Bij ons krijgt u altijd een 100% eerlijk advies zodat u precies weet waar u aan toe bent. 

Voor een vrijblijvend advies over uw mogelijkheden, verzoeken wij u om uw zaak aan te melden via de website. Gelieve bij voorkeur ook de stukken die u hebt gekregen van het CBR en de psychiater mee te sturen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden