Bezwaar bij EMA-cursus en LEMA-cursus CBR

Wanneer het CBR aan u een LEMA-cursus of EMA-cursus oplegt, betekent dit dat u verplicht wordt om een cursus over alcohol in het verkeer te volgen.

Wanneer bezwaar tegen LEMA-cursus of EMA-cursus?

Wanneer u het niet eens bent met de oplegging van een LEMA-cursus of EMA-cursus  dit onderzoek naar het alcoholgebruik, kunt u hiertegen, binnen 6 weken na dagtekening van de brief die u van het CBR hebt ontvangen, een bezwaarschrift indienen. Het indienen van bezwaar is onder andere mogelijk

Via een pro forma bezwaarschrift tegen de door het CBR opgelegde LEMA-cursus en EMA-cursus kunnen wehet proces-verbaal van de laatste aanhouding opvragen. Dit is erg belangrijk omdat u precies moet weten wat de politie heeft genoteerd over de laatste aanhouding, maar ook wat u zelf hebt verklaard tegenover de politie. Op basis hiervan kan worden gekeken wat de mogelijkheden zijn om met succes bezwaar te maken tegen de LEMA-cursus of EMA-cursus.

Belangrijk voor de advocaat via een tijdelijke subsidieregeling GRATIS de eerste beoordeling kan doen en voor de rest van de procedure betaalt u dan enkel een eigen bijdrage. Dit is het geval als u in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand. De advocaat kan dit ook voor u nagaan.
Indien u de kosten van de advocaat zelf moet betalen omdat uw inkomen hoger is dan de inkomensgrens voor pro deo rechtsbijstand, dan moet u voor de eerste beoordeling rekening houden met 2 - 3 uur aan werk.

Bezwaar door gespecialiseerde CBR-advocaat

Ons advies is om het pro forma bezwaar door een gespecialiseerde CBR-advocaat te laten indienen. De advocaat kan dan via die weg direct een kopie opvragen van het proces-verbaal van de politie en alle overige relevante stukken. De advocaat zal direct voor u de stukken bestuderen en u adviseren over de mogelijkheden om met succes de bezwaarschriftprocedure door te zetten en de kansen om via een voorlopige voorziening uw rijbewijs terug te krijgen. Voor het pro forma bezwaar en het advies van de advocaat moet u rekening houden met ongeveer 2 - 3 werk. U weet dan precies waar u aan toe bent, welke verweren mogelijk zijn en over welke informatie het CBR beschikt.

Aanmeldformulier voor pro forma bezwaar

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden