Bezwaar bij EMA-cursus en LEMA-cursus CBR

Wanneer het CBR aan u een LEMA-cursus of EMA-cursus oplegt, betekent dit dat u verplicht wordt om een cursus over alcohol in het verkeer te volgen.

Wanneer bezwaar tegen LEMA-cursus of EMA-cursus?

Wanneer u het niet eens bent met de oplegging van een LEMA-cursus of EMA-cursus  dit onderzoek naar het alcoholgebruik, kunt u hiertegen, binnen 6 weken na dagtekening van de brief die u van het CBR hebt ontvangen, een bezwaarschrift indienen. Het indienen van bezwaar is onder andere mogelijk

Wanneer er door het CBR een LEMA-cursus of EMA-cursus is opgelegd, adviseren wij u alleen om een bezwaarschrift in te dienen als u niet de tijd hebt om die LEMA-cursus of EMA-cursus te volgen. Voor de kosten hoeft u het niet te doen, want de kosten van het indienen van het bezwaar zijn vaak

Via een pro forma bezwaarschrift tegen de door het CBR opgelegde LEMA-cursus en EMA-cursus kunt u het proces-verbaal van de laatste aanhouding opvragen. Dit is erg belangrijk omdat u precies moet weten wat de politie heeft genoteerd over de laatste aanhouding, maar ook wat u zelf hebt verklaard tegenover de politie. Op basis hiervan kan worden gekeken wat de mogelijkheden zijn om met succes bezwaar te maken tegen de LEMA-cursus of EMA-cursus.

Bezwaar door gespecialiseerde CBR-advocaat

Ons advies is om het pro forma bezwaar door een gespecialiseerde CBR-advocaat te laten indienen. De advocaat kan dan via die weg direct een kopie opvragen van het proces-verbaal van de politie en alle overige relevante stukken. De advocaat zal direct voor u de stukken bestuderen en u adviseren over de mogelijkheden om met succes de bezwaarschriftprocedure door te zetten en de kansen om via een voorlopige voorziening uw rijbewijs terug te krijgen. Voor het pro forma bezwaar en het advies van de advocaat moet u rekening houden met ongeveer 2 - 3 werk. Het honorarium van de advocaat is via de website altijd € 135,00 excl. BTW. U weet dan precies waar u aan toe bent, welke verweren mogelijk zijn en over welke informatie het CBR beschikt.

Aanmeldformulier voor pro forma bezwaar

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden