Bezwaar bij alcoholmisbruik CBR

Wanneer er door het CBR een onderzoek is opgelegd naar uw alcoholgebruik, moet u een onderzoek ondergaan bij een psychiater. De psychiater van het CBR zal beoordelen of er bij u sprake is van alcoholmisbruik. Naar aanleiding van dit onderzoek maakt hij een verslag van bevindingen op dat naar het CBR zal worden toegestuurd. Het CBR zal naar aanleiding van dit rapport vervolgens een beslissing neen over uw rijbewijs. Zo kan het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaren, wanneer de psychiater komt tot de diagnose alcoholmisbruik. Als er geen alcoholmisbruik wordt vastgesteld, mag u het rijbewijs behouden of krijgt u het weer terug, al dan niet gevolgd door een EMA-cursus.

Bent u het niet eens met het rapport van de de psychiater of met de beslissing van het CBR om uw rijbewijs ongeldig te verklaren, dan kunt u hiertegen bezwaar indienen.

Bezwaar tegen rapport psychiater bij diagnose alcoholmisbruik?

Vaak krijgt u eerst het rapport van de psychiater in concept toegestuurd of een brief met de voorlopige uitslag van het onderzoek de psychiater. U hebt dan de mogelijkheid om

  1. het conceptrapport van de psychiater te laten wijzigen door uw bezwaren hiertegen schriftelijk kenbaar te maken
  2. een tweede onderzoek aan te vragen via het CBR

Laat het rapport van de psychiater altijd door een advocaat beoordelen voordat u akkoord gaat met het versturen van het rapport naar het CBR! De advocaat beoordeelt dan:

  • op welke gronden de psychiater tot zijn diagnose alcoholmisbruik is gekomen
  • of er nog eventueel correcties mogelijk en aan te bevelen zijn, zo ja welke
  • of de redenen, op basis waarvan de psychiater tot die diagnose alcoholmisbruik is gekomen, juist zijn in het licht van de laatste jurisprudentie en de regelgeving
  • of er mogelijkheden bestaan om bezwaar in te stellen en via een voorlopige voorziening snel uw rijbewijs terug te krijgen
  • of het verstandig is om een tweede onderzoek aan te vragen via het CBR of een contra-expertise via een eigen psychiater is aan te bevelen
  • Een concreet advies wat u nu het beste kunt doen

Indien u zelf nog niet beschikt over het rapport van de psychiater, kan de advocaat dit voor u opvragen bij het CBR. U moet weten dat u, nadat u toestemming hebt gegeven aan de psychiater om het rapport door te sturen, niets meer kunt laten wijzigen. Het is dus nu of nooit!

> Meer informatie beoordeling rapport psychiater en het maken van bezwaar door advocaat

Bezwaar tegen ongeldig verklaring rijbewijs door CBR

Wanneer u al een definitieve beslissing hebt ontvangen van het CBR, waarbij uw rijbewijs ongeldig is verklaard, kunt u alleen nog binnen 6 weken bezwaar aantekenen tegen deze beslissing. Het rijbewijs wordt dan ongeldig verklaard door het CBR omdat zij de diagnose van de psychiater volgt dat er sprake is van alcoholmisbruik.

Of het indienen van bezwaar zinvol is, is steeds afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De inhoud van het rapport en de wijze waarop de psychiater de diagnose alcoholmisbruik heeft gemotiveerd, is steeds doorslaggevend voor de kansen om met succes bezwaar te maken. Onze advocaten zullen uw zaak daarom eerst beoordelen door via een pro forma bezwaar het dossier, en in het bijzonder het rapport van de psychiater, op te vragen bij het CBR. Dan zullen wij voor u nagaan of er kansen zijn om met succes bezwaar te maken tegen de beslissing van het CBR.

Getoetst moet worden of de psychiater op de juiste gronden tot de diagnose alcoholmisbruik is gekomen en/of het rapport van de psychiater logisch en goed onderbouwd is. Soms is het ook mogelijk om een eigen psychiater in te schakelen om het rapport van de CBR-psychiater aan te vechten.
Een advocaat kan vrij snel voor u beoordelen
1. wat de kansen zijn om met succes een bezwaarschrift in te dienen tegen de beslissing van het CBR
2. of het verstandig is om een tweede onderzoek of een contra-expertise aan te vragen

Beschikt u zelf over het rapport van de psychiater, stuur dit dan altijd ter beoordeling naar een advocaat. Als u niet beschikt over het rapport van de psychiater, kan de advocaat dit dus voor u opvragen bij het CBR. Meld uw zaak bij ons aan voor een uitgebreid en volledig advies over uw mogelijkheden. Wij zullen de zaak binnen 24 uur oppakken.

> Meer informatie bezwaar bij CBR diagnose alcoholmisbruik

Aanmeldformulier nieuwe zaak

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden