Pro forma bezwaarschrift tegen beslissing CBR

Om te achterhalen of er mogelijkheden bestaan om onder een door het CBR opgelegde maatregel uit te komen, bestaat de mogelijkheid om door een advocaat een pro forma bezwaarschrift in te laten dienen tegen de beslissing van het CBR.

Wat is een pro forma bezwaarschrift?

Een pro forma bezwaarschrift is een bezwaarschrift tegen de beslissing van het CBR. In het bezwaarschrift worden echter nog niet de redenen van het bezwaar vermeldt, maar vragen wij het CBR om een kopie van alle stukken uit het dossier te verstrekken. Het CBR is verplicht ons die informatie toe te sturen. 

Doel pro forma bezwaarschrift

Het doel van een pro forma bezwaarschrift is na te gaan of de maatregel van het CBR terecht is opgelegd. Gaat het om een LEMA-cursus, EMA-cursus of onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege alcohol, dan moet de advocaat controleren of aan de voorschriften voor het alcoholonderzoek is voldaan en of de politie geen fouten hebben gemaakt tijdens het alcoholonderzoek. Is uw rijbewijs direct door het CBR afgepakt, dan kunnen we via een pro forma bezwaarschrift ook het dossier met spoed opvragen en bezwaren aanvoeren om uw rijbewijs weer snel terug te krijgen.
Bij een onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege drugs, gaat het om het achterhalen van de bevindingen van de politie. Wij moeten precies weten wat de politie heeft genoteerd over de situatie rondom de aanhouding. Deze informatie hebt u ook nodig ter voorbereiding van het onderzoek bij de psychiater.
Bij een EMG-cursus moeten wij ook het proces-verbaal van de politie opvragen via het pro forma bezwaarschrift om te controleren of deze informatie correct is.

Wanneer uw rijbewijs ongeldig is verklaard is het doel van een pro forma bezwaarschrift om het rapport van de psychiater of arts te verkrijgen om te na te gaan op welke gronden de psychiater tot de diagnose alcoholmisbruik of drugsmisbruik is gekomen.

Pro forma bezwaar door advocaat

Wij kunnen voor u direct een pro forma bezwaarschrift indienen. Het is belangrijk dat dit op de juiste wijze gebeurt en op die manier krijgt de advocaat ook meteen de beschikking over alle stukken uit het dossier zodat hij u meteen kan adviseren over de mogelijkheden om met succes de bezwaarschriftprocedure door te zetten. Vaak kost het de advocaat hooguit 2 uurtjes werk om het dossier op te vragen en u een volledig advies te geven. Het honorarium van de advocaat is via de website € 135,00 excl. BTW per uur. 

Aanmeldformulier voor pro forma bezwaar

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden