Maatregel / straf CBR bij rijden onder invloed

Het CBR beschikt over een aantal maatregelen die zij kunnen opleggen aan een bestuurder die gepakt is wegens rijden onder invloed van alcohol. Het gaat steeds om een maatregel met het oog op de verkeersveiligheid, maar voor veel cliënten voelt het gewoon als straf. Welke straf / maatregel door het CBR wordt opgelegd, is afhankelijk van de precieze hoogte van het alcoholgehalte. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende maatregelen bij rijden onder invloed van alcohol. 

AAG (ademalcoholgehalte) BAG (Bloedalcoholgehalte) Straf / maatregel bij beginnend bestuurder Straf / maatregel bij normaal bestuurder
220 – 350 µg/l 0,5 – 0,8 ‰  LEMA  ****
350 – 435 µg/l 0,8 – 1,0 ‰  EMA  LEMA
435 – 570 µg/l 1,0 – 1,3 ‰  EMA  EMA
570 - 785 µg/l 1,3 – 1,8 ‰ Onderzoek naar de rijgeschiktheid + schorsing geldigheid rijbewijs  EMA
> 785 µg/l > 1,8 ‰ Onderzoek naar de rijgeschiktheid + schorsing geldigheid rijbewijs Onderzoek naar de rijgeschiktheid + schorsing geldigheid rijbewijs

Maatregel / straf CBR bij tweede keer rijden onder invloed wegens rijden onder invloed van alcohol

Wanneer u voor de tweede keer bent aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol of voor weigering van de ademanalyse, dan zal het CBR ook een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen als de tweede aanhouding binnen 5 jaren nadat eerder een EMA-cursus (laatste cursusdag) is afgerond. 
Heeft het CBR voor de eerste overtreding wegens rijden onder invloed geen EMA-cursus opgelegd, dan krijgt u die waarschijnlijk voor de tweede aanhouding. 

Maatregel / straf CBR bij derde keer rijden onder invloed wegens rijden onder invloed van alcohol

Wanneer u voor de derde keer bent aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol of voor weigering van de ademanalyse, dan zal het CBR altijd een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen en tevens de geldigheid van het rijbewijs schorsen totdat u het onderzoek bij de psychiater hebt gevolgd.

Onderzoek naar de rijgeschiktheid

Met name wanneer het CBR aan u een onderzoek naar uw alcoholgebruik heeft opgelegd, moet u allereerst altijd goed nagaan of er mogelijkheden bestaan om met succes bezwaar in te dienen tegen deze maatregel. De gevolgen van het onderzoek zijn namelijk groot. Wanneer de psychiater komt tot de diagnose alcoholmisbruik, dan zal het CBR uw rijbewijs voor minimaal een jaar ongeldig verklaren. Onderschat het onderzoek niet; maar liefst 80% komt NIET door het onderzoek heen
Alleen met een gedegen voorbereiding door bestudering van de informatiebrochure 'alcohol' hebt u een goede kans om niet als alcoholmisbruiker te worden weggezet. Laat bovendien een gespecialiseerde CBR-advocaat een pro forma bezwaarschrift voor u indienen om:

  1. zorgvuldig voor u na te gaan of er mogelijkheden bestaan om het onderzoek naar uw alcoholgebruik aan te vechten, en
  2. het proces-verbaal op te vragen via het CBR zodat u precies weet over welke informatie de psychiater en het CBR beschikt

Bezwaar tegen opgelegde maatregel / straf CBR

Wanneer het CBR aan u een verkeerde maatregel heeft opgelegd, dan is het zeker mogelijk om hiertegen bezwaar in te dienen. Het is daarom belangrijk om steeds zorgvuldig na te gaan of het CBR op basis van het alcoholgehalte en/of de eventuele recidive de juiste maatregel / straf heeft opgelegd. 

Anderen redenen voor het indienen van bezwaar zijn:

  • wanneer u ten onrechte als bestuurder bent aangemerkt
  • wanneer er door de politie fouten zijn gemaakt tijdens het alcoholonderzoek

Wanneer kunt u bezwaar indienen tegen een maatregel van het CBR?
> Wanneer bezwaar tegen LEMA-cursus of EMA-cursus
> Wanneer bezwaar tegen onderzoek naar de rijgeschiktheid

Advies of bezwaar gespecialiseerde CBR-advocaat?

Twijfelt u of het CBR de juiste maatregel heeft opgelegd, of wilt u de mogelijkheden weten om met succes bezwaar te maken tegen een door het CBR opgelegde maatregel, neem dan even gratis en vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk advies. 

Aanmeldformulier nieuwe zaak

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden