Rijbewijs afgepakt na speekseltest

Sinds 1 juli 2017 is het voor de politie ook mogelijk om via een speekseltest bestuurders te controleren op hun drugsgebruik. Wanneer de speekseltest positief is, vordert de politie direct het rijbewijs op grond van artikel 130 WVW in en stuurt het naar het CBR. In de meeste gevallen laat de politie niet eens een bloedonderzoek verrichten. Het rijbewijs wordt direct afgepakt.

Hoe verder?

Het vervolgtraject ziet er niet gunstig uit. Het rijbewijs wordt door de politie naar het CBR gestuurd, maar het duurt vaak lang voordat het daar aankomt. Na ontvangst van mededeling van de politie heeft het CBR nog eens 4 weken de tijd om een beslissing te nemen. Gemiddeld duurt het dan 4 tot 6 weken voordat u iets van het CBR hoort.

Het is dus niet zo dat er binnen 10 dagen een beslissing over het rijbewijs moet worden genomen. Dergelijke waarborgen, zoals die in het strafrecht gelden, zijn niet van toepassing op de CBR-procedure. 

Beslissing CBR na speelseltest

De beslissing van het CBR staat na een positieve speekseltest eigenlijk al vast. Het CBR zal aan u een onderzoek naar uw drugsgebruik opleggen en zal ook direct de geldigheid van uw rijbewijs schorsen. Uw rijbewijs wordt dus voorlopige afgepakt totdat u het onderzoek bij de psychiater hebt ondergaan.

Wanneer rijbewijs weer terug?

In sommige gevallen is het mogelijk om via een voorlopige voorziening bij de rechtbank het rijbewijs weer snel terug te eisen. Wij vragen de rechter dan om de schorsing van de geldigheid op te heffen, oftewel om uw rijbewijs dus weer geldig te verklaren.

Of dat mogelijk is, is steeds afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Wij moeten eerst via een pro forma bezwaarschrift het dossier bij het CBR opvragen en nagaan wat de politie heeft genoteerd en wat u hebt verklaard. Als dat gunstig is en u een spoedeisend belang hebt bij teruggave van uw rijbewijs, heeft het zin om een voorlopige voorziening aan te vragen. Wij zullen dit dan direct voor u doen. 

Quickscan - rijbewijs afgepakt na speekseltest 

Is uw rijbewijs afgepakt na een speelseltest, dan zullen wij eerst het dossier moeten opvragen bij het CBR om te beoordelen of het voor u zin heeft om via een voorlopige voorziening met spoed uw rijbewijs terug te vragen.  Voor deze quickscan moet u rekening houden met ongeveer 2 - 3 uur werk a € 135,00 excl. BTW . 

Nadat wij het volledige dossier hebben ontvangen, zullen wij u direct adviseren over de mogelijkheden. 

Aanmeldformulier voor pro forma bezwaar

Voorbereiding CBR onderzoek naar uw drugsgebruik

Wij zullen in het kader van de bezwaarprocedure ook kijken naar de mogelijkheden om onder het onderzoek naar het drugsgebruik uit te komen, maar dat is vaak toch lastiger. Het rijbewijs eerder terugkrijgen lukt vaak beter dan het aanvechten van het onderzoek.

Uiteindelijk hebben we het dossier echter ook nodig ter voorbereiding van het onderzoek. Het is namelijk belangrijk dat u zich in ieder geval goed voorbereidt op dit onderzoek. Zonder een gedegen voorbereiding, is de kans groot dat u niet door het onderzoek zult komen: 80% slaagt niet voor het eerste onderzoek. Als u niet door het onderzoek heen komt, zal het rijbewijs voor een jaar ongeldig worden verklaard!

Wij hebben een uitgebreide informatiebrochure opgesteld waarin wij uitvoerig uitleggen wat het onderzoek naar de rijgeschiktheid precies inhoudt, waarop u wordt onderzocht, welke vragen er worden gesteld. De informatiebrochure bevat veel tips en waarschuwingen voor (strik)vragen. Wij leggen u de strekking en achtergronden bij de belangrijkste vragen uit zodat u begrijpt waarom de vragen worden gesteld. Dit vergroot de kans dat u uw rijbewijs kunt behouden.

Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om clienten in een persoonlijk gesprek volledig voor te bereiden op het CBR-onderzoek.

> Alle voordelen van de informatiebrochure op een rijtje
> Opties voorbereiding CBR-onderzoek

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden