Rijbewijs afgepakt door cbr

Wanneer het rijbewijs is afgepakt door het CBR, gaat het meestal om een schorsing van de geldigheid van het rijbewijs. Dat gebeurt o.a. in sommige gevallen van rijden onder invloed, maar ook bij het bezit of het rijden onder invloed van drugs. Het CBR zal dan ook een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen. Dit betekent dat u door een psychiater van het CBR onderzocht moet worden.  

Veel mensen noemen dit ook wel dat het rijbewijs door het CBR is ingevorderd, maar dat is juridisch niet helemaal juist. Het rijbewijs wordt feitelijk door de politie ingevorderd op grond van artikel 130 WVW en vervolgens naar het CBR toegestuurd dat het rijbewijs voor langere tijd kan afpakken als voldaan is aan een van de in artikel 5 van de regeling genoemde voorwaarden voor schorsing van de geldigheid van het rijbewijs.
Tegenwoordig stuurt het CBR eerst een brief met als onderwerp 'informatie over uw rijbewijs". In de brief wordt uitgelegd dat uw rijbewijs is afgepakt en dat nu nu eerst moet meewerken aan een onderzoek voordat u u het rijbewijs weer terug kunt krijgt. Aan u wordt ook uitgelegd dat u afstand kunt doen van het rijbewijs en dat u dan nergens meer aan mee hoeft te werken, maar dat is zeker niet ons advies!

Rijbewijs afgepakt vanwege rijden onder invloed van alcohol

Het rijbewijs kan door het CBR worden afgepakt bij rijden onder invloed bij een alcoholgehalte vanaf 785 µg/l (voor normaal bestuurders) of 570 µg/l voor beginnend bestuurders.

Rijbewijs afgepakt door CBR bij....  Alcoholgehalte in de adem (µgl)  Alcoholgehalte in het bloed in pro mille (‰)
 NORMAAL BESTUURDERS (rijbewijs langer dan 5 jaar in het bezit)  > 785 µgl  > 1,8 ‰
 BEGINNEND BESTUURDER (rijbewijs korter dan 5 jaar in het bezit)  > 570 µgl  > 1,3 ‰

Verder krijgt u een CBR onderzoek opgelegd:

  • Indien er sprake is van een tweede overtreding wegens rijden onder invloed van alcohol binnen 5 jaren nadat u eerder al een EMA-cursus opgelegd hebt gekregen
  • Indien er sprake is van drie aanhoudingen binnen 5 jaren
  • Indien u de Nederlandse taal onvoldoende machtig bent zodat u geen EMA-cursus kunt volgen
  • Indien u bij de politie bekend staat als alcoholverslaafde

Rijbewijs afgepakt vanwege drugs

Wanneer het gaat om drugs kan uw rijbewijs door het CBR worden afgepakt wanneer

  • wordt vastgesteld dat u onder invloed van drogerende stoffen een motorrijtuig hebt bestuurd
  • u als bestuurder drugs bij u hebt gehad en u hebt verklaard dat dit voor eigen gebruik is
  • u bij de politie bekend staat als drugsverslaafde

N.B. in de meeste gevallen wordt ook direct een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen. U mag dan voorlopig niet rijden totdat u het CBR onderzoek met goed gevolg hebt doorlopen en de psychiater u dus niet aanmerkt als drugsmisbruiker.

Verweren nadat uw rijbewijs door het CBR is afgepakt

U hoeft zich echt niet neer te leggen bij de beslissing van het CBR. In sommige gevallen is het nog mogelijk om via een bezwaarschriftprocedure het besluit, waarbij het rijbewijs is afgepakt, aan te vechten. Wij adviseren om in alle gevallen de zaak aan een gespecialiseerde CBR-advocaat voor te leggen voor een advies over de mogelijkheden om verweer te voeren. De advocaat kan het dossier bij het CBR opvragen om na te gaan of de maatregel van het CBR juist is. 

Wilt u ook het rijbewijs snel terug?

De CBR-procedure is een van de lastigste procedures om het rijbewijs snel weer terug te krijgen. In een beperkt aantal gevallen lukt het om het besluit van het CBR met succes aan te vechten.  Wilt u het rijbewijs weer zo snel mogelijk terug? Wij kunnen via een pro forma bezwaarschrift snel de stukken bij het CBR opvragen en u direct adviseren over de mogelijkheden om via de bezwaarprocedure en een voorlopige voorziening het rijbewijs terug te krijgen. 
Wilt u ook een uitgebreid en volledig advies van een gespecialiseerde CBR-advocaat? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op of meldt uw zaak bij ons aan.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden