CBR onderzoek naar uw alcoholgebruik

Heeft het CBR een onderzoek naar uw alcoholgebruik opgelegd, dan wordt u verplicht om een afspraak te maken met een psychiater van het CBR voor een onderzoek. De psychiater gaat dan onderzoeken of uw alcoholgebruik niet bovenmatig is, in die zin dat het kan worden aangemerkt als alcoholmisbruik of alcoholtolerantie. Onderschat het onderzoek echter niet!  Ook als uw alcoholgebruik niet te hoog is, loopt u een grote kans om als alcoholmisbruiker te worden aangemerkt.

Het onderzoek naar uw alcoholgebruik bestaat uit vier onderdelen:

Strikvragen bij onderzoek alcoholgebruik

Tijdens het onderzoek bij de psychiater moet u een groot aantal vragen beantwoorden over uw alcoholgebruik in het algemeen en het alcoholgebruik op de dag dat u was aangehouden. Dit vraaggesprek bevat een groot aantal strikvragen, die wanneer u deze “verkeerd” beantwoordt, tot de diagnose alcoholmisbruik kunnen leiden. Wij zullen u een voorbeeld geven van zo’n strikvraag. 

In ieder onderzoek komt de vraag terug of u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk of belangrijke sociale activiteiten. U zult geneigd zijn om deze vraag met “ja” te beantwoorden, ook in de hoop dat het CBR dan rekening houdt met uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer u deze vraag echter met “ja” beantwoordt, kan de psychiater (mede) op basis hiervan tot de diagnose alcoholmisbruik komen. De gedachte hierachter is namelijk dat u door te drinken, en vervolgens onder invloed een motorrijtuig te besturen, bewust uw rijbewijs op het spel hebt gezet. Dit duidt dan volgens de psychiater op een alcoholprobleem. Anders zou u namelijk wel beter hebben nagedacht.

Andere strikvragen zijn na hoeveel eenheden u het effect van alcohol voelt, hoe het rijden ging, wat u gedronken had op de bewuste dag en hoeveel u normaal drinkt, de gereden afstand, etc. 
U denkt wel dat u hier gewoon antwoord op kunt geven, maar u moet goed beseffen dat iedere vraag wordt gesteld met een dubbele bedoeling. De vragen zijn zo opgesteld dat u met ogen open erin trapt, zonder het zelf te weten. U denkt zelf dat u de vragen prima hebt beantwoord, maar toch baseert de psychiater hier later zijn diagnose alcoholmisbruik op. 

Informatiebrochure voorbereiding onderzoek alcoholgebruik

Omdat wij merkten dat onze cliënten volstrekt ten onrechte als alcoholmisbruiker werden aangemerkt, enkel omdat ze in dit soort vervelende strikvragen trapten, hebben wij een uitgebreide informatiebrochure opgesteld opgesteld. In de informatiebrochure leggen wij uit welke vragen door de psychiater worden gesteld, waarom die vragen worden gesteld en hoe u wel en niet moet antwoorden. Wij wijzen op de strikvragen en leggen ook uit waarom de vragen zo gemeen zijn. Met deze brochure vergroot u de kans om door het onderzoek naar het alcoholgebruik te komen aanzienlijk. Maar liefst 90% van onze clienten slaagt direct voor het onderzoek!

> Informatiebrochure ter voorbereiding op onderzoek naar uw alcoholgebruik

Zonder voorbereiding slaag 80% niet!

Dat het nogal eens mis gaat blijkt wel uit de praktijk. Maar liefst in 80% van de gevallen wordt het rijbewijs van de betrokkene ongeldig verklaard vanwege de antwoorden die hij of zij heeft gegeven tijdens het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Wij hebben deze schrikbarende cijfers via een WOB-verzoek verkregen. En al die afgekeurden, zijn echt niet allemaal alcoholisten. De term ‘alcoholmisbruik in ruime zin’ is zodanig breed dat u bij het ‘verkeerd’ beantwoorden van de vragen al het rijbewijs kwijt raakt, zelfs als uw bloedwaarden prima in orde zijn. Het onderzoek bevat erg veel strikvragen waarbij de kans dat u (voor het behoud van uw rijbewijs) verkeerde antwoorden geeft erg groot is. Onderschat het onderzoek van de psychiater dan ook zeker niet!

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden