Onderzoek naar de rijgeschiktheid – drogerende stoffen (drugs)

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid in verband met het bezit of rijden onder invloed van drogerende stoffen, oftewel drugs, is de zwaarste maatregel die door het CBR kan worden opgelegd. Sinds 1 april 2023 is het zo dat een onderzoek naar de rijgeschiktheid bij drugs alleen wordt opgelegd als er eerder, in de afgelopen 5 jaren, een drugscursus (EMD) is opgelegd of dat er aanwijzingen bestaan voor een vermoeden van drugsmisbruik c.q. drugsafhankelijkheid.

Inhoud CBR onderzoek rijgeschiktheid

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt uitgevoerd door een psychiater in opdracht van het CBR. U ontvangt een oproeping voor een onderzoek bij een vaste psychiater van het CBR bij uw in de buurt. Het is belangrijk dat u daar op tijd verschijnt. Het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid omvat vier onderdelen.
  1. Urineonderzoek
  2. Lichamelijk onderzoek
  3. Psychiatrisch onderzoek
  4. Vraaggesprek
Het is belangrijk dat u begrijpt wat ieder onderdeel van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid inhoudt, zodat u weet wat u te wachten staat en u zich hierop kunt voorbereiden. Hieronder zullen wij alle onderdelen kort bespreken. Wilt u meer informatie, handige tips en adviezen, en waarschuwingen voor de vele strikvragen in het onderzoek, download dan onze informatiebrochure “Onderzoek naar de rijgeschiktheid”.

Uitslag CBR onderzoek rijgeschiktheid

Wanneer u een onderzoek naar uw drugsgebruik hebt gehad, krijgt u van het CBR eerst een brief met de voorlopige uitslag van het onderzoek wanneer de psychiater tot de diagnose drugsmisbruik is gekomen. De uitslag van het onderzoek is heel beknopt. In de brief van het CBR wordt niet goed uitgelegd waarom de psychiater tot deze diagnose is gekomen. Vaak staat in de brief van het CBR alleen dat uit het onderzoek blijkt: - de psychiatrische diagnose drugsmisbruik in ruime zin op basis van alle relevante gegevens - of u bent gestopt met het drugsmisbruik, en zo ja, per wanneer U wordt nog de mogelijkheid geboden om een tweede onderzoek aan te vragen bij een andere psychiater, maar of dat zin heeft is afhankelijk van de inhoud van het rapport van de eerste psychiater. Het is daarom belangrijk dat u dit eerste rapport zo spoedig mogelijk door een gespecialiseerde CBR-advocaat laat beoordelen. Als u zelf niet beschikt over het rapport, kan de advocaat dit ook voor u opvragen bij het CBR. > Meer informatie uitslag CBR onderzoek rijgeschiktheid > Meer informatie beoordeling uitslag CBR onderzoek drugs
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden