Maatregelen CBR

Wanneer u in de vorderingsprocedure van het CBR terechtkomt, kan het CBR verschillende maatregelen aan u opleggen. Welke maatregel precies door het CBR kan worden opgelegd, is afhankelijk van de reden waarom u met het CBR te maken krijgt. Voor iedere maatregel gelden weer andere voorwaarden.

Lichte Educatie Maatregel Alcohol en verkeer (LEMA)

De Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA) is een tweedaagse cursus over de risico's van alcoholgebruik in het verkeer. De LEMA is bedoeld om bestuurders die onder invloed van alcohol hebben gereden via de cursus meer bewustzijn bij te brengen van de gevaren van rijden onder invloed van alcohol.

Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer (EMA)

De Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer ( EMA) is een driedaagse cursus over de risico's van alcoholgebruik in het verkeer. De EMA is bedoeld om bestuurders die onder invloed van alcohol hebben gereden via de cursus meer bewustzijn bij te brengen van de gevaren van rijden onder invloed van alcohol.

Educatieve Maatregel Drugs en verkeer (EMD)

Sedert 1 april 2023 heeft het CBR de mogelijkheid om ook bij rijden onder invloed van drugs een drugscursus (EMD) op te leggen. Dit gebeurt bij een eerste aanhouding vanwege rijden onder invloed van drugs. De EMD is bedoeld om de bestuurders, die onder invloed hebben gereden, meer bewustzijn bij te brengen van de gevaren van rijden onder invloed van drugs in het verkeer.

Lichte Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (LEMG)

De Lichte Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer ( LEMG) is een tweedaagse cursus die wordt opgelegd bij snelheidsovertredingen van meer dan 50 - 59 km/u en bij wegwerkzaamheden bij snelheidsovertredingen van 30 - 59 km/u.

Educatieve Maatregel Gedrag en verkeer (EMG)

De Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer ( EMG) is een driedaagse cursus die wordt opgelegd bij snelheidsovertredingen vanaf 60 km/u overschrijding van de maximumsnelheid en bij gevaarlijk of risicovol rijgedrag. Voorbeelden daarvan zijn bumper kleven, afsnijden, onnodig remmen, snelheidsovertredingen, onnodig links rijden, inhalen bij verbod, geen richting aangeven, verkeerd gebruik van lichten en (geluids)signalen, op de vluchtstrook rijden en negeren van rood licht. De EMG is bedoeld om bestuurders inzicht te geven wat de gevolgen van gevaarlijk rijgedrag kunnen zijn.

Alcoholslotprogramma

Het alcoholslotprogramma is met de wetswijziging van 10 april 2015, Stcrt 2015, 10188 komen te vervallen. Door de wetswijziging mag het alcoholslotprogramma niet meer door het CBR worden opgelegd.

Onderzoek naar de rijgeschiktheid (alcohol)

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege rijden onder invloed van alcohol is de zwaarste maatregel die door het CBR kan worden opgelegd. Het onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt dan ook alleen opgelegd bij een fors alcoholgehalte of bij meerdere malen recidive. Het onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt uitgevoerd door een psychiater in opdracht van het CBR. U ontvangt een oproeping voor een onderzoek bij een vaste psychiater van het CBR bij uw in de buurt. Het is belangrijk dat u daar op tijd verschijnt. Het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid omvat vier onderdelen: een bloedonderzoek, een lichamelijk onderzoek, een psychiatrisch onderzoek en een vraaggesprek. Het is erg belangrijk dat u zich goed voorbereid op het onderzoek. Bestel daarom de uitgebreide informatiebrochure "Onderzoek naar de rijgeschiktheid".

Onderzoek naar de rijgeschiktheid (drugs)

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid in verband met het bezit of rijden onder invloed van drogerende stoffen, oftewel drugs, is de zwaarste maatregel die door het CBR kan worden opgelegd. Bij drugs zijn er ook geen lichtere maatregelen die opgelegd kunnen worden, zoals bij alcohol de LEMA, EMA of het ASP. Het onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt uitgevoerd door een psychiater in opdracht van het CBR. U ontvangt een oproeping voor een onderzoek bij een vaste psychiater van het CBR bij uw in de buurt. Het is belangrijk dat u daar op tijd verschijnt. Het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid omvat vier onderdelen: een urineonderzoek, een bloedonderzoek, een lichamelijk onderzoek, en een vraaggesprek. Het is erg belangrijk dat u zich goed voorbereid op het onderzoek. Bestel daarom de uitgebreide informatiebrochure "Onderzoek naar de rijgeschiktheid".

Onderzoek naar de rijgeschiktheid (medische redenen)

Ook om medische redenen kan door het CBR aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid worden opgelegd. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer u door een black-out een verkeersongeval veroorzaakt hebt, of wanneer er sprake is van psychiatrische problemen, maar ook oogproblemen of andere lichamelijke aandoeningen kunnen reden zijn voor het CBR om een onderzoek naar de rijgeschiktheid op te leggen. In de meeste gevallen doet de politie mededeling aan het CBR van het vermoeden van rijongeschiktheid, maar het komt ook voor dat een arts deze mededeling doet op grond van artikel 130 WVW.

Onderzoek naar de rijvaardigheid

Een onderzoek naar de rijvaardigheid krijgt u opgelegd indien uw rijgedrag doet vermoeden dat u niet meer voldoet aan de rijvaardigheidseisen die gelden voor het behouden van het rijbewijs. Het onderzoek bestaat uit een theorietest en praktijktest. Na afloop stuurt de rijvaardigheidsadviseur een beoordelingsformulier naar de divisie Rijgeschiktheid van het CBR. Daar wordt vervolgens een besluit genomen over uw rijvaardigheid. U wordt altijd opgeroepen voor de zwaarste categorie van uw rijbewijs. U kunt uw theorietest indien nodig herkansen. Voor de praktijktest kunt u, indien gewenst, een tweede onderzoek aanvragen.

Schorsing geldigheid rijbewijs

Naast het opleggen van een onderzoek naar de rijgeschiktheid kan het CBR ook de geldigheid van het rijbewijs schorsen. In welke gevallen dat is toegestaan, valt te lezen in artikel 5 van de regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011.
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden