CBR te laat met nemen beslissing gezondheidsverklaring

Geplaatst op: 21 juni 2019

Het is een chaos bij het CBR en daardoor zijn ze structureel te laat met het nemen van een beslissing op een gezondheidsverklaring. De gevolgen voor de betrokkene zijn hoog. Vaak wordt het rijbewijs tussentijds weer ongeldig verklaard, waardoor men in de problemen komt met het werk en allerlei financiële problemen dreigen. Het CBR trekt zich daar echter niets van aan. 

Lees meer >


Beslissing CBR te laat heeft helaas geen gevolgen

Geplaatst op: 28 mei 2019
Regelmatig komt het voor dat het CBR te laat is et het nemen van een beslissing. Zo geeft artikel 131 lid 1 WVW aan dat het CBR binnen 4 weken een besluit moet nemen als zij een melding van de politie doorgestuurd hebben gekregen. Als ze daarmee te laat zijn, heeft dat helaas geen gevolgen voor het besluit zelf.

Lees meer >


Twijfel identiteit bestuurder in CBR-procedure

Geplaatst op: 07 maart 2018

Ook in de CBR-procedure kan de vraag spelen wie nu de bestuurder van het motorrijtuig is geweest. Alleen aan de bestuurder mag het CBR immers een maatregel opleggen. In de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, 19 juni 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2415 kwam deze vraag ook aan de orde. Uiteindelijk leidde twijfel over de identiteit van de bestuurder tot de teruggave van het rijbewijs. 

Lees meer >


Ook mutatiebewijs mag gebruikt worden voor bewijs in CBR-procedure

Geplaatst op: 05 maart 2018

De Afdeling heeft meermalen geoordeeld dat het vermoeden dat betrokkene niet langer beschikt over de rijvaardigheid vereist voor het besturen van een of meer categorieën motorrijtuigen waarvoor aan hem een rijbewijs is afgegeven, kan worden gebaseerd op een mutatierapport (Afdeling van 31 augustus 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR6338, 22 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV6581 en 13 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:71).

Lees meer >


Termijn uitslag onderzoek psychiater CBR

Geplaatst op: 19 april 2017

Regelmatig krijgen wij van cliënten de vraag hoe lang het duurt voordat de psychiater zijn rapport naar het CBR moet doorsturen en hoe lang het dan weer duurt voordat het CBR een beslissing neemt over de geldigheid van het rijbewijs. Hier zijn wel termijnen voor. Na het onderzoek van de psychiater kan het nog 12 weken duren voordat u een (voorlopige) beslissing van het CBR ontvangt.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden