Twijfel identiteit bestuurder in CBR-procedure

Geplaatst op: 07 maart 2018

Ook in de CBR-procedure kan de vraag spelen wie nu de bestuurder van het motorrijtuig is geweest. Alleen aan de bestuurder mag het CBR immers een maatregel opleggen. In de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, 19 juni 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:2415 kwam deze vraag ook aan de orde. Uiteindelijk leidde twijfel over de identiteit van de bestuurder tot de teruggave van het rijbewijs. 

Lees meer >


Ook mutatiebewijs mag gebruikt worden voor bewijs in CBR-procedure

Geplaatst op: 05 maart 2018

De Afdeling heeft meermalen geoordeeld dat het vermoeden dat betrokkene niet langer beschikt over de rijvaardigheid vereist voor het besturen van een of meer categorieën motorrijtuigen waarvoor aan hem een rijbewijs is afgegeven, kan worden gebaseerd op een mutatierapport (Afdeling van 31 augustus 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BR6338, 22 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV6581 en 13 januari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:71).

Lees meer >


Termijn uitslag onderzoek psychiater CBR

Geplaatst op: 19 april 2017

Regelmatig krijgen wij van cliënten de vraag hoe lang het duurt voordat de psychiater zijn rapport naar het CBR moet doorsturen en hoe lang het dan weer duurt voordat het CBR een beslissing neemt over de geldigheid van het rijbewijs. Hier zijn wel termijnen voor. Na het onderzoek van de psychiater kan het nog 12 weken duren voordat u een (voorlopige) beslissing van het CBR ontvangt.

Lees meer >


Begrip bestuurder in CBR-procedure

Geplaatst op: 04 maart 2016

Wanneer u niet als bestuurder hebt opgetreden, kan het CBR geen maatregel opleggen. Het is belangrijk dat u hier goed op verweer voert. U kunt op basis hiervan mogelijk onder een dure cursus of een uiterst lastig onderzoek uitkomen.

Lees meer >


Evident onjuiste beslissing levert op zichzelf geen spoedeisendheid op

Geplaatst op: 29 januari 2016

Aan de stelling van verzoeker dat het bestreden besluit evident onjuist is, omdat het onbevoegd genomen is, kan evenmin de conclusie worden verbonden dat sprake is van onverwijlde spoed tot het treffen van de gevraagde voorziening. Op zichzelf genomen levert onrechtmatigheid van de bestreden besluitvorming – wat daar verder ook van zij – geen spoedeisend belang op bij het treffen van een voorlopige voorziening.

vlg. ECLI:NL:CRVB:2014:373, Centrale Raad van Beroep, 13-6495 AW-VV

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden