Educatieve maatregel drugs in het verkeer (EMD) – Drugscursus CBR

De educatieve maatregel drugs in het verkeer (EMD) is de nieuwe maatregel die het CBR vanaf 1 april 2023 oplegt wanneer iemand voor de eerste keer wordt aangehouden vanwege rijden onder invloed van drugs. De EMD is de drugs

Waarom EMD - drugscursus CBR?

Met de invoering van de EMD wordt gekozen voor een stepped-care (van licht naar zwaar) aanpak. Iedere bestuurder die voor de eerste keer wordt gepakt voor het rijden onder invloed van drugs krijgt een EMD opgelegd. Wanneer er bij het CBR contra-indicaties zijn (indicaties dat een EMD niet effectief (genoeg) kan zijn), zoals een vermoeden bij het CBR van alcohol- en/of drugsafhankelijkheid, wordt de bestuurder toch direct een onderzoek opgelegd en krijgt hij eventueel daarna alsnog een EMD opgelegd. De bestuurder die in de afgelopen vijf jaar al eerder is gepakt onder invloed van drugs achter het stuur krijgt wel het bestaande onderzoek naar drugsmisbruik opgelegd.
Met de invoering van de EMD wordt gekozen voor een stepped-care (van licht naar zwaar) aanpak. Iedere bestuurder die voor de eerste keer wordt gepakt voor het rijden onder invloed van drugs krijgt een EMD opgelegd. Wanneer er bij het CBR contra-indicaties zijn (indicaties dat een EMD niet effectief (genoeg) kan zijn), zoals een vermoeden bij het CBR van alcohol- en/of drugsafhankelijkheid, wordt de bestuurder toch direct een onderzoek opgelegd en krijgt hij eventueel daarna alsnog een EMD opgelegd. De bestuurder die in de afgelopen vijf jaar al eerder is gepakt onder invloed van drugs achter het stuur krijgt wel het bestaande onderzoek naar drugsmisbruik opgelegd.

De Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer ( EMA) is een driedaagse cursus over de risico's van alcoholgebruik in het verkeer. De EMA is bedoeld om bestuurders die onder invloed van alcohol hebben gereden via de cursus meer bewustzijn bij te brengen van de gevaren van rijden onder invloed van alcohol.

Cursusplaats EMD

De cursussen vinden over het algemeen plaats op een locatie van het CBR bij u in de buurt. Soms werkt het CBR samen met verslavingszorginstellingen die de cursus geven.

Cursusdata EMD

De drugscursus bestaat uit 3 cursusdagen. Van te voren krijgt u nog een intakegesprek, waar u ook verplicht bent om te verschijnen. U wordt schriftelijk geïnformeerd over de dagen en de tijdstippen.
Kom altijd op tijd! Wanneer u ook maar een paar minuten te laat bent, wordt u geen toegang meer verleend tot de cursus, en moet u zich aanmelden voor een nieuwe cursus. U moet dan opnieuw de kosten voor de cursus betalen, en totdat u die volgende cursus hebt gevolgd, zal uw rijbewijs ongeldig worden verklaard.

Actieve deelname

Verder wordt van u verwacht dat u actief deelneemt. Wanneer u niet actief deelneemt, kunt u uit de cursus worden verwijderd, en zal uw rijbewijs ongeldig worden verklaard.

Niet eens met EMD - drugscursus?

Bent u het niet eens met de oplegging van een drugscursus, dan kunt u contact met een gespecialiseerde advocaat opnemen om de mogelijkheden te onderzoeken om hiertegen bezwaar te maken. U kunt binnen 6 weken na datum van het besluit bezwaar maken tegen de oplegging van de drugscursus. Bezwaar is bijvoorbeeld mogelijk als u ten onrechte als bestuurder bent aangemerkt, als het bloedonderzoek niet volgens de regels is verlopen en wanneer de politie verder geen uiterlijke kenmerken van mogelijk drugsgebruik heeft genoteerd in het proces-verbaal.

Meer informatie bezwaar maken tegen drugscursus

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden