Schorsing geldigheid rijbewijs

De geldigheid van het rijbewijs kan door het CBR worden geschorst zolang er nog een onderzoek naar de rijgeschiktheid of rijvaardigheid loopt. Een schorsing van de geldigheid van het rijbewijs betekent in feite dat uw rijbewijs door het CBR wordt afgepakt totdat u door een medisch specialist (meestal een psychiater) weer geschikt wordt bevonden om motorrijtuigen te besturen.

Veel mensen zeggen vaak ook dat het CBR het rijbewijs heeft ingevorderd, maar dit is juridisch niet juist. Het rijbewijs wordt feitelijk ingevorderd door de politie en dan naar het CBR doorgestuurd die dan in een besluit de geldigheid van het rijbewijs kan schorsen. Het CBR mag echter niet in alle gevallen de geldigheid van het rijbewijs schorsen. Een schorsing van de geldigheid van het rijbewijs is volgens art. 5 van de Regeling alleen mogelijk bij:

 • rijden onder invloed met een ademalcoholgehalte vanaf 570  µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,3 ‰ bij beginnend bestuurders
 • rijden onder invloed met een ademalcoholgehalte vanaf 785  µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,8 ‰ bij beginnend bestuurders
 • 3x recidive voor rijden onder invloed in een periode van 5 jaren
 • herhaald besturen onder invloed van drugs (2x proces-verbaal opgemaakt binnen 5 jaren)
 • een poging tot zelfdoding met de auto
 • spookrijden
 • binnen een periode van een jaar drie aanrijdingen te hebben veroorzaakt
 • het niet in staat zijn om een motorrijtuig in bedwang te houden
 • het intrappen van een verkeerd pedaal waardoor een aanrijding is ontstaan
 • het bewust inrijden op een andere weggebruiker
 • als beginnend bestuurder twee ernstige verkeersovertredingen te hebben begaan (puntensysteem)

Bezwaarschrift tegen schorsing geldigheid rijbewijs

Indien u het niet eens bent met het besluit van het CBR kunt u hiertegen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen. Indien u een spoedeisend belang hebt bij teruggave van het rijbewijs, dient u tevens een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. In het bezwaarschrift kunt u alleen maar inhoudelijke gronden noemen, bijvoorbeeld fouten in de procedure of onjuistheden in de verklaringen. Het heeft geen zin om in het bezwaarschrift persoonlijke omstandigheden te noemen zoals dat u voor uw werk afhankelijk bent van uw rijbewijs. Het CBR kijkt daar niet na. De persoonlijke omstandigheden kunnen enkel van belang zijn voor de aanvraag van een voorlopige voorziening; zonder spoedeisend belang kunt u namelijk geen voorlopige voorziening aanvragen.

Wanneer u uw zaak via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op de website aanmeldt, verwijzen wij u door naar een gespecialiseerde CBR-advocaat die voor u een pro forma bezwaarschrift zal indienen om de processtukken op te vragen. Op basis hiervan kan hij voor u beoordelen of het zinvol is om de bezwaarschriftprocedure door te zetten en een voorlopige voorzieningen aan te vragen.

Samenloop CBR met strafzaak

Indien er sprake is van een ademalcoholgehalte vanaf 785 µg/l of vanaf 570 µg/l bij beginnend bestuurders dan is het belangrijk om eerst te proberen om het rijbewijs via het CBR terug te krijgen. U moet dan nog GEEN klaagschrift indienen bij de rechtbank om het ingevorderde rijbewijs via het strafrecht terug te krijgen nu u hierbij geen belang hebt. Zelfs in het meeste positieve geval, dat het klaagschrift gegrond zou worden verklaard en de rechter besluit tot teruggave van het rijbewijs, krijgt u het rijbewijs - bij een schorsing van de geldigheid van het rijbewijs - nooit feitelijk in handen, maar zal het rijbewijs direct worden doorgestuurd naar het CBR.

U zou kunnen denken dat u dan het rijbewijs al via een instantie terug hebt gehad, maar dat is een grote misvatting. Het risico bestaat namelijk dat de politierechter of de officier van justitie tijdens de OM-zitting later nog een ontzegging van de rijbevoegdheid zal opleggen. Wanneer het rijbewijs dan steeds - na inhouding - bij het OM is gebleven, hebt u recht op aftrek van de tijd dat u het rijbewijs al via het strafrecht kwijt bent geweest. Deze aftrek vindt echter niet plaats wanneer de rechter eerder heeft besloten tot teruggave van het rijbewijs waarna het rijbewijs naar het CBR is toegestuurd. Pas hier dus voor op!

> Meer informatie samenloop strafrecht en CBR-procedure bij alcoholgehalte > 785 ug/l
> Meer informatie samenloop strafrecht en CBR-procedure bij tweede keer rijden onder invloed

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden