Lichte gedragscursus CBR – LEMG

De LEMG is door het CBR expliciet ontwikkeld om meer differentiatie in het maatregelenstelsel aan te brengen. Met de invoering van de LEMG kan het CBR een goedkopere en minder intensieve (kortere) cursus opleggen. De LEMG is bedoeld voor first offenders die de snelheidslimiet binnen of buiten de bebouwde kom met 50 km/u maar niet meer dan 60 km/u hebben overschreden. Een snelheidsoverschrijding van meer dan 60 km/u wordt gezien als een dermate ernstige overtreding bevonden dat dit reden is voor directe instroom in de EMG.

De LEMG kan in de volgende gevallen worden opgelegd:

  • overschrijding van de maximumsnelheid met 50 km/u maar niet meer dan 59 km/u, zowel binnen als buiten de bebouwde kom;
  • overschrijding van de maximumsnelheid met bromfiets of (land)bouwvoertuig met 30 km/u maar niet meer dan 59km/u, zowel binnen als buiten de bebouwde kom;
  • overschrijding van de maximumsnelheid bij wegwerkzaamheden met 30 km/u maar niet meer dan 59 km/u, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Bij hogere snelheden of andere vormen van gevaarlijk rijgedrag volgt een cursus gedrag en verkeer (EMG) of een rijvaardigheidsonderzoek.

Wij hebben een overzicht gemaakt van de gevallen waarbij de EMG / LEMG kan worden opgelegd:

LEMG EMG
Auto, motor 50 - 59 km/u overschrijding max snelheid 60 km/u of meer overschrijding max. snelheid
Bij wegwerkzaamheden 30 - 59 km/u overschrijding max snelheid 60 km/u of meer overschrijding max. snelheid
Brom-/ snorfiets of trekker 30 - 59 km/u overschrijding max snelheid 60 km/u of meer overschrijding max. snelheid

Door de toevoeging van een nieuw onderdeel f aan artikel 14 wordt duidelijk wanneer iemand niet in aanmerking komt voor een LEMG. Hiertoe verwijst dit artikel naar artikel 21, onder d en e. Indien betrokkene in de afgelopen 5 jaar al aan een LEMG of EMG heeft deelgenomen, dan is opnieuw deelnemen geen mogelijkheid. Dan wordt een onderzoek naar de rijvaardigheid opgelegd.

Inhoud cursus gedrag en verkeer (LEMG)

Tijdens de cursus krijgt u informatie over wat de gevolgen en risico’s zijn van onverantwoord rijgedrag, hoe u veilig moet rijden en rekening met anderen kunt houden. U volgt de cursus in een groep van 8 tot 12 andere deelnemers, waarmee u ervaringen uitwisselt en van elkaar leert Ook krijgt u een soort huiswerk om thuis aan te werken.
De korte cursus over gedrag en verkeer bestaat uit twee bijeenkomsten van vier uur en een individueel nagesprek. Tussen de twee bijeenkomsten zit precies een week. Het nagesprek vindt plaats één of twee weken na de tweede bijeenkomst.

U mag het rijbewijs gewoon behouden tijdens de cursus.

U kunt de cursus volgen op de volgende locaties: Amsterdam, Assen, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Zwolle of in Zeist.

Verplichte deelname LEMG

U bent verplicht om deel te nemen aan de cursus. U moet ook actief deelnemen en mag bijvoorbeeld ook niet te laat komen. Neemt u geen deel, doet u niet mee, of komt u te laat, dan wordt uw rijbewijs meteen ongeldig verklaard. U moet dan de kosten opnieuw betalen en een nieuwe cursus inplannen. U krijgt het rijbewijs pas terug als u de cursus heeft afgerond.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden