Onderzoek naar de rijgeschiktheid – medische redenen

Ook om medische redenen kan door het CBR aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid worden opgelegd. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer u door een black-out een verkeersongeval veroorzaakt hebt, of wanneer er sprake is van psychiatrische problemen, maar ook oogproblemen of andere lichamelijke aandoeningen kunnen reden zijn voor het CBR om een onderzoek naar de rijgeschiktheid op te leggen. In de meeste gevallen doet de politie mededeling aan het CBR van het vermoeden van rijongeschiktheid, maar het komt ook voor dat een arts deze mededeling doet op grond van artikel 130 WVW.

Onderzoek bij medische redenen

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid wegens medische redenen verschilt naar de aard van de reden. Indien het onderzoek naar de rijgeschiktheid door het CBR is opgelegd wegens een black out, zal het onderzoek doorgaans door een neuroloog worden verricht. Bij oogproblemen, zal een oogarts het onderzoek verrichten, en een psychiater verricht weer het psychiatrisch onderzoek.

Wij kunnen hier dus niet vooraf eenduidig aangeven wat u kunt verwachten tijdens het onderzoek.

Eisen rijgeschiktheid

Wel kunt u zelf nagaan wat de eisen zijn waaraan de door het CBR ingeschakelde deskundige zal toetsen tijdens het onderzoek. Deze eisen zijn neergelegd in de Regeling eisen geschiktheid 2000.Uitwerking van de regels vindt u in enkele andere documenten:

Voorbereiding gesprek psychiater

Anders dan bij het onderzoek naar de rijgeschiktheid wegens 'alcohol' of  'drugs', bestaat er geen informatiebrochure voor het gesprek met de psychiater wegens medische redenen. Dit komt omdat de voorbereiding in dit soort zaken echt verschillend is per persoon. Wel kunnen wij in een gesprek van ongeveer een uur u volledig voorbereiden op het gesprek. Als u dat wenst, kunt u de zaak aanmelden via de website. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden