Onderzoek naar de rijgeschiktheid bij rijden onder invloed van alcohol

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege rijden onder invloed van alcohol is de zwaarste maatregel die door het CBR kan worden opgelegd. Het onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege alcohol wordt dan ook alleen opgelegd bij een fors alcoholgehalte of bij meerdere malen recidive. Het CBR noemt dit ook wel een 'onderzoek naar uw alcoholgebruik'. Zo staat het vaak vermeld in de brief die u van het CBR ontvangt. 

Wanneer CBR Onderzoek naar de rijgeschiktheid bij alcohol

Het CBR legt u een onderzoek naar uw alcoholgebruik op wanneer u bent aangehouden wegens rijden onder invloed van alcohol. Het onderzoek naar uw alcoholgebruik kan worden opgelegd in de volgende gevallen

CBR naar uw alcoholgebruik bij Alcoholgehalte in de adem (µgl) Alcoholgehalte in het bloed in pro mille (‰)
 NORMAAL BESTUURDERS (rijbewijs langer dan 5 jaar in het bezit) > 785 µgl > 1,8 ‰
 BEGINNEND BESTUURDER (rijbewijs korter dan 5 jaar in het bezit) > 570 µgl > 1,3 ‰

Verder legt het CBR een onderzoek naar uw alcoholgebruik op:

  • Indien er sprake is van een tweede overtreding wegens rijden onder invloed van alcohol binnen 5 jaren nadat u eerder al een EMA-cursus opgelegd hebt gekregen
  • Indien er sprake is van drie aanhoudingen binnen 5 jaren
  • Indien u de Nederlandse taal onvoldoende machtig bent zodat u geen EMA-cursus kunt volgen
  • Indien u bij de politie bekend staat als alcoholverslaafde

> Meer informatie wanneer CBR onderzoek rijgeschiktheid bij alcohol

Bezwaar maken tegen CBR onderzoek rijgeschiktheid bij alcohol

Indien door het CBR aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd in verband met het rijden onder invloed van alcohol adviseren wij u om ALTIJD bezwaar te maken tegen deze beslissing. Via een pro forma bezwaarschrift kunt u het proces-verbaal en alle overige stukken opvragen. Een advocaat kan dan voor u nagaan of de politie destijds het alcoholonderzoek volgens de daarvoor geldende voorschriften heeft verricht. In 20% van de zaken komen we toch fouten tegen, die er dan toe kunnen leiden dat u onder het onderzoek uit kunt komen. Indien er geen fouten zijn gemaakt en aan alle overige voorwaarden is voldaan, dan beschikt u tenminste over het dossier, zodat u weet wat de politie precies heeft opgeschreven in het proces-verbaal en u hiermee rekening kunt houden bij de voorbereiding van het onderzoek van de psychiater.

> Meer informatie bezwaar tegen onderzoek rijgeschiktheid alcohol
> Beoordeling kansen bezwaar tegen beslissing CBR

Inhoud CBR onderzoek rijgeschiktheid bij alcohol 

Het onderzoek naar de rijgeschiktheid wordt uitgevoerd door een psychiater in opdracht van het CBR. Op basis van een lijst met psychiaters mag u er een kiezen die het onderzoek naar de rijgeschiktheid bij u mag doen. Bijna alle psychiaters zijn slecht, alleen de één is net even wat slechter dan de ander. Het is daarom belangrijk dat u de juiste psychiater kiest.

Het is belangrijk dat u daar op tijd verschijnt. Het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid omvat vier onderdelen.

  1. Bloedonderzoek
  2. Lichamelijk onderzoek
  3. Psychiatrisch onderzoek
  4. Vraaggesprek

De psychiater dient zich in het kader van het onderzoek naar de rijgeschiktheid houden aan de voor dit soort keuringen geldende richtlijnen en beoordelingscriteria

Het is belangrijk dat u begrijpt wat ieder onderdeel van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid inhoudt, zodat u weet wat u te wachten staat en u zich hierop kunt voorbereiden. Hieronder zullen wij alle onderdelen kort bespreken. Wilt u meer informatie, handige tips en adviezen, en waarschuwingen voor de vele strikvragen in het onderzoek, download dan onze informatiebrochure “Onderzoek naar de rijgeschiktheid”.

Uitslag CBR onderzoek rijgeschiktheid bij alcohol

Wanneer u een onderzoek naar uw alcoholgebruik hebt gehad, krijgt u van het CBR eerst een brief met de voorlopige uitslag van het onderzoek wanneer de psychiater tot de diagnose alcoholmisbruik is gekomen. De uitslag van het onderzoek is heel beknopt. In de brief van het CBR wordt niet goed uitgelegd waarom de psychiater tot deze diagnose is gekomen. Vaak staat in de brief van het CBR alleen dat uit het onderzoek blijkt:
- de psychiatrische diagnose alcoholmisbruik in ruime zin op basis van alle relevante gegevens
- of u bent gestopt met het alcoholmisbruik, en zo ja, per wanneer

U wordt nog de mogelijkheid geboden om een tweede onderzoek aan te vragen bij een andere psychiater, maar of dat zin heeft is afhankelijk van de inhoud van het rapport van de eerste psychiater. Het is daarom belangrijk dat u dit eerste rapport zo spoedig mogelijk door een gespecialiseerde CBR-advocaat laat beoordelen. Als u zelf niet beschikt over het rapport, kan de advocaat dit ook voor u opvragen bij het CBR.

> Meer informatie uitslag CBR onderzoek rijgeschiktheid
> Beoordeling en advies uitslag CBR onderzoek rijgeschiktheid (alcohol)

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden