CBR keuringsarts / psychiater kiezen

Wanneer door het CBR aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid (onderzoek naar uw alcoholgebruik of het onderzoek naar uw drugsgebruik) is opgelegd, mag u tegenwoordig helaas niet meer zelf de psychiater kiezen. Op zich maakt dat niet heel veel uit. In feite zijn alle psychiaters slecht, alleen de ene psychiater is net even wat slechter dan de ander.

Onafhankelijk onderzoek door keuringsarts / psychiater?

Hoewel het CBR dit tot op heden altijd heeft ontkend, zijn wij er van overtuigd dat het CBR een kader aan de keuringsartsen oplegt en zo bepaalt hoe zij hun onderzoek moeten doen. Psychiaters krijgen van het CBR cursussen en trainingen over de vragen die zij moeten stellen en hoe zij de antwoorden vervolgens dienen te beoordelen. In feite wordt op deze wijze dus door het CBR bepaald hoe het onderzoek moet worden verricht en die keuringsartsen zijn natuurlijk ook niet gek. De keuringsartsen weten wie hun opdrachtgever is en zij weten dat zij vragen krijgen als zij teveel personen goedkeuren. De onderzoeken worden daarom zo ingericht dat slechts 20% van de onderzochte personen geschikt wordt geacht. De overige 80% wordt door de psychiater ongeschikt verklaard en die personen raken hun rijbewijs voor meer dan een jaar kwijt.

Verschillen psychiaters

Wat maakt de ene keuringsarts minder slecht dan de ander?

  • Afraffelen: de meeste psychiaters nemen nauwelijks tijd voor het onderzoek. Binnen 10 minuten staat u alweer buiten. Uiteraard kan in die korte tijd geen uitvoerig onderzoek worden verricht en dat zien we ook terug in het rapport. Vaak bevatten de rapporten van deze keuringsartsen veel fouten en vergissingen.
  • Standaardrapporten: de keuringsartsen maken gebruik van standaardrapporten op basis waarvan ze in bijna alle gevallen tot de diagnose alcoholmisbruik of drugsmisbruik komen
  • Aanzetten tot verkeerde antwoorden: Wij adviseren cliënten steeds vaker om de gesprekken met de keuringsartsen op te nemen en horen dan dat zij cliënten echt woorden in de mond leggen die negatief zijn voor het onderzoek. Cliënten worden echt aangezet om de verkeerde antwoorden te geven

Overzicht keuringsartsen / psychiaters

Om u te helpen met het kiezen van een keuringsarts / psychiater hebben wij een overzicht gemaakt van bijna alle artsen van het CBR. Wij geven aan hoe de verschillende keuringsartsen te werk gaan en wat de voor- en nadelen per psychiater is.

Overzicht om keuringsarts / psychiater

Voorbereiden CBR onderzoek

Ons advies is om u altijd goed voor te bereiden op het onderzoek van het CBR. Alleen na een gedegen voorbereiding maakt u kans om door het onderzoek te komen. Wij kunnen u voorbereiden op dit onderzoek. Op het internet bieden wij een informatiebrochure aan met veel informatie, tips en adviezen voor de te geven antwoorden. Daarnaast bieden wij adviesgesprekken aan waarbij wij uitgebreid ingaan op uw persoonlijke situatie en u dan adviseren over de te geven antwoorden.

> Meer informatie voorbereiding CBR-onderzoek

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden