Psychiatrisch onderzoek CBR keuring alcohol

Het psychiatrisch onderzoek van de CBR keuring alcohol is het gedeelte van de keuring van een psychiater altijd bij betrokken moet zijn. De term kan verwarring veroorzaken nu de CBR keuring zelf ook wel een psychiatrisch onderzoek alcohol wordt genoemd. Het gaat dus om het volledige onderzoek, maar hier hebben we het over het onderdeel 'psychiatrisch onderzoek' binnen de CBR keuring alcohol. 

De onderdelen van de CBR keuring alcohol zijn:

Psychiatrisch onderzoek moet door een psychiater worden verricht

Waar de andere onderdelen van de CBR keuring alcohol ook door een psycholoog of een arts kunnen worden verricht, moet het psychiatrisch onderzoek wel echt door de psychiater worden gedaan. Het kan niet zo zijn dat een psycholoog of een arts iets gaat zeggen over de psychiatrische gesteldheid van de onderzochte persoon. 

Inhoud psychiatrisch onderzoek CBR keuring alcohol

In het kader van het psychiatrisch onderzoek zal de psychiater onderzoeken of u lijdt aan bepaalde psychiatrische stoornissen die volgens de Regeling eisen rijgeschiktheid 2000 een gevaar kunnen opleveren voor de verkeersveiligheid en daardoor tot gevolg kunnen hebben dat u ongeschikt moet worden bevonden. 

Tijdens dit psychiatrisch onderzoek zal er onder andere gekeken worden:

  • of u er verzorgd uitziet,
  • of er geen (slaap)stoornissen aanwezig zijn,
  • hoe u antwoordt geeft
  • of u coöperatief (meewerkend) bent,
  • of het contact in overeenstemming is met de context van de keuring
  • wat uw houding is 

Verder zullen uw cognitieve functies (aandacht en concentratie, geheugen, intellect en denken, taalgebruik en taalbegrip, opdrachten uitvoeren, herkennen) worden beoordeeld alsmede uw stemming, impulscontrole en agressieregulatie.

Medicatiegebruik ivm psychiatrisch onderzoek

De psychiater zal ook vragen of u een psychiatrisch verleden hebt, behandelingen hebt gehad vanwege psychiatrische aandoeningen en verder kan de psychiater vragen om uw medicijnkaart. Wanneer hierop medicatie te zien is tegen psychiatrische aandoeningen, zal dit ook aanleiding kunnen geven voor nader onderzoek. Aan de andere kant is het wel weer goed om te benoemen welke medicatie u gebruikt, omdat dit van invloed kan zijn op uw bloedwaarden. Twijfelt u over bepaalde medicatie neem dan voor de CBR keuring alcohol nog contact op met uw huisarts. Ook kunt u vaak de situatie voorleggen aan een van onze advocaten in een persoonlijk gesprek. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden