Uitslag onderzoek alcohol CBR

Heeft u een uitslag ontvangen van het onderzoek van het CBR naar uw alcoholgebruik? Dan is het belangrijk om deze uitslag aan een advocaat voor te leggen. De advocaat moet voor u beoordelen of het rapport van de psychiater goed is. Met name bij het CBR onderzoek vanwege alcohol, is het zo dat de psychiaters vaak op basis van strikvragen, tot een onjuiste diagnose komen. U wordt dan ten onrechte als alcoholmisbruiker aangemerkt.

Beoordeling uitslag onderzoek alcohol CBR

De uitslag van het onderzoek van de psychiater van het CBR kan worden beoordeeld op basis van enkele factoren:

1. Wij zullen nagaan of de psychiater tot de diagnose alcoholmisbruik is komen

Aan het eind van het rapport vindt u de diagnose van de psychiater. Dit is eigenlijk de conclusie van het rapport, oftewel de uitslag van het onderzoek. De psychiater zal hier aangeven of er sprake van alcoholmisbruik of dat hij geen diagnose kan stellen. Er zijn meerdere opties:

  • Diagnose alcoholmisbruik op grond van de DSM-IV-TR of DSM-V
  • Diagnose alcoholmisbruik in ruime zin, op basis van alle relevante gegevens
  • Geen diagnose alcoholmisbruik

2. Bestudering argumenten psychiater voor zijn uitslag van het onderzoek

Het is belangrijk dat een advocaat ook steeds nauwkeurig nagaan op welke gronden de psychiater tot zijn diagnose komt. Zelfs als de psychiater niet tot een diagnose alcoholmisbruik komt, is het belangrijk dat u het rapport toch even door een advocaat laat bekijken, omdat later ook de medisch adviseur van het CBR het rapport en de uitslag van de psychiater kritisch zal beoordelen en het CBR naderhand ook de psychiater kan vragen om het rapport (al dan niet in uw nadeel) aan te passen. De advocaat moet daarom vooraf zorgvuldig het rapport doorlezen en nagaan of er redenen zijn om antwoorden te verbeteren, zie hierna.
Als de psychiater wel tot de diagnose alcoholmisbruik komt, is het helemaal van belang dat de advocaat het rapport bestudeert nu psychiaters vaak op oneigenlijke gronden en middels drogredeneringen komen tot deze verstrekkende uitslag. Het is belangrijk dat de advocaat vooraf bekijkt of er (goede) mogelijkheden bestaan om de uitslag van het onderzoek van het CBR aan te vechten.

3. Verbeteringen rapport CBR onderzoek voorstellen

In zijn advies zal de advocaat tevens voor u nagaan of het nog mogelijk is om bepaalde antwoorden 'te verbeteren'. De advocaat zal precies uitleggen waar de pijnpunten in het rapport zitten en wat u kunt doen om later meer kansen te hebben om de uitslag van het CBR onderzoek aan te vechten in een bezwaar- en beroepsprocedure, al dan niet met een voorlopige voorziening.

N.B. Meestal is het NIET verstandig om gebruik te maken van het blokkeringsrecht.

4. Concreet advies: bezwaar mogelijk of niet?

Het advies van de advocaat zal altijd ook een concreet advies bevatten over de mogelijkheden om met succes het rapport en daarmee een ongeldigverklaring van het rijbewijs aan te vechten via een bezwaar- en beroepsprocedure. Wij geven aan hoe groot de kans van slagen is, waar eventueel de zwakke plekken in het rapport zitten en hoe we dit kunnen aanvechten. Met dit advies weet u precies waar u aan toe bent.

5. Tweede CBR onderzoek nodig?

Op basis van de uitslag van het CBR onderzoek (alcohol) en dus het rapport van de psychiater zal de advocaat ook voor u nagaan of het verstandig is om een tweede onderzoek aan te vragen bij het CBR, dan wel dat het verstandiger is om direct een bezwaarprocedure te starten, al dan niet aangevuld met een contra-expertise van een echt onafhankelijke psychiater (en dus geen CBR-psychiater!). Vaak zal een niet-CBR-psychiater een eerlijker rapport schrijven over de mogelijkheden waardoor de kansen om om met succes de uitslag van het CBR onderzoek aan te vechten een stuk groter worden.

> Meer informatie beoordeling uitslag onderzoek rapport psychiater CBR

Kosten beoordeling uitslag onderzoek alcohol CBR

De kosten voor de beoordeling van de uitslag van het onderzoek naar alcohol van het CBR bedragen € 135,00 excl. BTW per uur. Gemiddeld is ongeveer 2 uur bezig met de beoordeling van de uitslag van het onderzoek en het uitgebreide advies aan u. U weet dan precies waar u aan toe bent. Er wordt een voorschot gevraagd van € 270,00 excl. BTW.

Indien u voor het onderzoek de informatiebrochure 'alcohol' had besteld via www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl, ontvangt u 10% korting op het advies.
Wij bieden deze korting aan omdat wij bijna kunnen garanderen dat u na bestudering van deze brochure zonder meer door het CBR onderzoek naar alcohol kunt komen. Wanneer de psychiater dan onverhoopt toch tot een diagnose alcoholmisbruik komt, willen wij onze cliënten hierin tegemoet komen door hen de mogelijkheid te bieden de kosten van deze brochure terug te verdienen in de vorm van een korting op ons uurtarief.

Aanmelden voor beoordeling uitslag onderzoek alcohol CBR

Wilt u ook een uitgebreid en volledig advies over de mogelijkheden om de uitslag van het onderzoek naar uw alcoholgebruik van het CBR aan te vechten, neem dan contact met ons op. U kunt uw zaak aanmelden via het aanmeldingsformulier op deze website. Via dit aanmeldingsformulier kunt u ook meteen het rapport van de psychiater meesturen. De advocaat kan dit dan meteen voor u beoordelen.

Beschikt u zelf nog niet over het rapport van de psychiater, dan kunnen wij dit voor u opvragen bij het CBR. Stuur dan de laatste brief, die u van het CBR hebt ontvangen, mee. Wij kunnen dan het rapport bij het CBR zelf opvragen. 

Aanmeldformulier voor beoordeling uitslag onderzoek alcohol CBR

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden