Vragen alcoholonderzoek CBR

De vragen die u tijdens het alcoholonderzoek van het CBR krijgt, zijn erg lastig. U mag deze vragen niet onderschatten. Het merendeel van de cliënten komt makkelijk door het bloedonderzoek, het lichamelijk onderzoek en het psychiatrisch onderzoek, maar zakt vervolgens voor de vragen die door de psychiater worden gesteld in het kader van het alcoholonderzoek. Zonder een gedegen voorbereiding op dit onderzoek, lukt het de meeste cliënten niet om te slagen voor deze vragen. Het alcoholonderzoek zit namelijk vol met strikvragen en valkuilen. De vragen die u tijdens het alcoholonderzoek krijgt zijn zo gemeen samengesteld dat u niet eens een alcoholist hoeft te zijn om als alcoholmisbruiker te worden aangemerkt. Als u in de strikvragen en valkuilen tuint bent u al voor meer dan een jaar uw rijbewijs kwijt. Het is daarom belangrijk dat u de vragen van het CBR alcoholonderzoek goed voorbereidt.

Soort vragen alcoholonderzoek CBR

De vragen van het alcoholonderzoek van het CBR zijn erop gericht om vast te stellen of er bij u sprake is van alcoholmisbruik. Het vreemde hierbij is dat volgens de richtlijnen en aanbevelingen de psychiater eigenlijk u al niet geloofd. Men gaat er vanuit dat u niet de waarheid spreekt bij de beantwoording van de vragen tijdens het alcoholonderzoek.
Dit heeft tot gevolg dat ze alles dat u zegt in twijfel zullen trekken.

De vragen zullen met name gaan over de omstandigheden ten tijde van de aanhouding, uw normale alcoholgebruik en het bestaan van eventuele problemen met alcohol, maar vergis u niet. Het is zeker niet zo dat u even kunt verklaren dat alles prima met u gaat.

80% slaagt niet voor het alcoholonderzoek CBR

Maar liefst 80% komt niet door het alcoholonderzoek van het CBR en dat heeft niet te maken met het bloedonderzoek of de andere onderdelen van het psychiatrisch onderzoek van het CBR, maar dit komt met name door de lastige vragen die worden gesteld tijdens het CBR alcoholonderzoek. In 2016 is hier onderzoek naar gedaan door KRO Reporter en men kwam tot deze schokkende resultaten. Er zijn in Nederland echt geen 80% alcoholisten en ook niet 80% van de wegens rijden onder invloed van alcohol aangehouden personen is echt alcoholist. Vaak gaat het om een incident of hooguit om een tweede keer, maar dan ben je toch nog geen alcoholmisbruiker. En daarom kunnen wij stellig zeggen: het alcoholonderzoek van het CBR deugt niet. De verkeerde personen worden eruit gepakt en als alcoholmisbruiker aangemerkt, enkel door de 'verkeerde' beantwoording van de vragen.

Voorbeeld vragen alcoholonderzoek CBR

De vragen die u krijgt tijdens het alcoholonderzoek van het CBR zijn zo opgesteld dat u bijna altijd in de val loopt. Het lijkt er haast op dat het CBR er gewoon op uit is om u als alcoholmisbruiker aan te merken. Om u enig inzicht hierin te geven zullen wij hier kort bij stilstaan.

In ieder onderzoek komt de vraag terug of u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk of belangrijke sociale activiteiten. U zult geneigd zijn om deze vraag met “ja” te beantwoorden, ook in de hoop dat het CBR dan rekening houdt met uw persoonlijke omstandigheden. Wanneer u deze vraag echter met “ja” beantwoordt, kan de psychiater (mede) op basis hiervan tot de diagnose alcoholmisbruik komen. De gedachte hierachter is namelijk dat u door te drinken, en vervolgens onder invloed een motorrijtuig te besturen, bewust uw rijbewijs op het spel hebt gezet. Dit duidt dan volgens de psychiater op een alcoholprobleem. Anders zou u namelijk wel beter hebben nagedacht.

Andere strikvragen zijn:

  • na hoeveel eenheden voelt u het effect van alcohol
  • waarom u ging rijden
  • hoe het rijden ging
  • wat u gedronken had op de bewuste dag
  • hoeveel u normaal drinkt
  • waar u naar toe ging en waar u vandaan kwam

Dit is slechts een kleine selectie van de strikvragen die u krijgt tijdens het alcoholonderzoek van het CBR.
Ongetwijfeld zult u denken dat u op deze vragen gewoon antwoord kunt geven, maar u moet goed beseffen dat iedere vraag wordt gesteld met een dubbele bedoeling. De vragen zijn zo opgesteld dat u met ogen open erin trapt, zonder het zelf te weten. U denkt zelf dat u de vragen prima hebt beantwoord, maar toch baseert de psychiater hier later zijn diagnose alcoholmisbruik op. Ga nooit onvoorbereid het gesprek aan met de psychiater in; bestel altijd eerst onze uitgebreide informatiebrochure met alle vragen over het psychiatrisch onderzoek van het CBR.

Meer informatie over de informatiebrochure alcoholonderzoek CBR met voorbeeldvragen en rapporten

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden