Onderzoek mag niet worden opgelegd voor alcoholfeit van voor halen rijbewijs

Geplaatst op: 21 september 2020

Het CBR blijft het proberen, maar het is niet toegestaan: Het opleggen van een onderzoek naar de rijgeschiktheid net na het behalen van het rijbewijs. Het gaat dan bijvoorbeeld om een aanhouding vanwege rijden onder invloed in de periode dat iemand geen rijbewijs had. Vervolgens haalt die persoon alsnog het rijbewijs en kort daarna ontvangt hij een brief van het CBR dat er een onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd en dat tevens de geldigheid van het rijbewijs wordt geschorst omdat de betrokkene destijds nog als beginnend bestuurder moet worden gezien.

Lees meer >


Eisen onderzoek CDT

Geplaatst op: 11 juni 2019

Voor de beoordeling van de geschiktheid bij de keuringen voor een vermoeden op alcoholmisbruik wordt er bloedonderzoek verricht door diverse laboratoria in het land. Vanaf 01-01- 2019 vindt een verandering plaats voor een van de belangrijkste waarden voor deze keuringen. Voor de CDT methode bestaan er diverse onderzoeken met elke hun eigen normaalwaarden. Vanuit de klinisch chemici is er gestreefd naar een standaardisatie van het resultaat van deze testen. Deze standaardisatie heeft plaatsgevonden en dit is vastgelegd in een beleidswijziging:

Lees meer >


Betrokkene moet alternatieve oorzaak verhoogd CDT aantonen

Geplaatst op: 05 mei 2018

Het is aan een betrokkene zelf om aannemelijk te maken dat hij tot een kleine minderheid van personen behoort bij wie een verhoogde CDT-waarde een andere oorzaak heeft dan alcoholmisbruik (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 29 augustus 2007, ECLI:NL:RVS:2007:BB2523). De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat [appellant] niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij het CDG-syndroom heeft. Uit de in bezwaar door [appellant] overgelegde brief van internist-infectioloog Ellebroek volgt dat Ellebroek geen alternatieve verklaring voor de verhoogde CDT-waarde heeft kunnen vinden. [appellant] heeft met die brief niet aannemelijk gemaakt dat de verhoogde CDT-waarde een andere oorzaak heeft dan alcoholmisbruik en hij heeft dat ook anderszins niet aannemlijk gemaakt. Gelet op het voorgaande bestaat geen grond voor het oordeel dat het CBR [appellant] een alternatief onderzoek had moeten aanbieden (RvS, 21 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:982)


Bayesiaanse alcoholtest voor vaststellen alcoholmisbruik CBR

Geplaatst op: 15 maart 2018

Psychiaters moeten bij twijfel gebruik maken van de Beyesiaanse alcoholtest om vast te stellen of er sprake is van alcoholmisbruik in het kader van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid

Lees meer >


3 aanhoudingen alcohol, EMA gevolgd, met onderrapportage obv geringe pakkans voldoende voor alcoholmisbruik

Geplaatst op: 05 december 2017

Normaal gesproken is de enkele recidive onvoldoende voor de diagnose alcoholmisbruik. Evenwel heeft de kleine kamer van de Afdeling in de uitspraak van 22 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3212 nu geoordeeld dat 3 aanhoudingen, en het eerder gevolgd hebben van een EMA, wel tot de diagnose alcoholmisbruik kan leiden, in combinatie met een onderrapportage (die wordt afgeleid uit de 3 aanhoudingen in relatie tot de geringe pakkans).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden