Vorderingsprocedure CBR

U krijgt met de vorderingsprocedure van het CBR te maken wanneer het vermoeden is gerezen dat u niet langer geschikt bent om een motorrijtuig te besturen. U raakt bij het CBR bekend doordat door de politie of een arts hiervan mededeling doet op grond van artikel 130 WVW. Het kan dan om de volgende gevallen gaan:

1. Rijden onder invloed van alcohol

In de meeste gevallen krijgt een betrokkene te maken met de CBR procedure wegens rijden onder invloed van alcohol. Beginnend bestuurders krijgen al te maken met de vorderingsprocedure van het CBR vanaf de 220 µg/l. Bij bestuurders die langer dan 5 jaar hun rijbewijs hebben is dat vanaf 350 µg/l. Welke maatregel wordt opgelegd is afhankelijk van de precieze hoogte van het ademalcoholgehalte. > Overzicht maatregelen bij rijden onder invloed van alcohol

2. Drugs

Bij drugs hoeft niet vast te staan dat onder invloed van drugs is gereden. Ook wanneer iemand bij de politie bekend staat als frequent gebruiker van drugs, of slechts in het bezit was van een gebruikershoeveelheid drugs, krijgt die persoon te maken van de vorderingsprocedure van het CBR. Bij drugs wordt er altijd door het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd. > Meer informatie rijden onder invloed van drugs

3. Gevaarlijk rijgedrag

Ook bij gevaarlijk rijgedrag kan een bestuurder te maken krijgen met de vorderingsprocedure van het CBR. U moet dan denken aan spookrijden, te hard rijden (> 50 km/u), herhaald gevaarlijke manoeuvres. Bij gevaarlijk rijgedrag kan door het CBR aan u een Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer worden opgelegd of een Onderzoek naar de rijvaardigheid.

4. Medische redenen

Tot slot kunt u om medische redenen te maken krijgen met de vorderingsprocedure van het CBR. U kunt onder andere in de vorderingsprocedure terecht komen bij psychiatrische problemen, oogbeperkingen, en neurologische aandoeningen. U krijgt dan een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd. Een deskundige moet beoordelen of u nog wel voldoet aan de voorwaarden om een motorrijtuig te mogen besturen.

Invordering en schorsing geldigheid rijbewijs

In sommige gevallen kan de politie bij rijden onder invloed van alcohol of drugs, en bij bepaalde verkeersgevaarlijke gedragingen onmiddellijk het rijbewijs invorderen. Het CBR zal in die gevallen de geldigheid van het rijbewijs schorsen totdat de maatregel is voltooid, of zoals bij het alcoholslotprogramma aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Wanneer het rijbewijs nog niet door de politie was ingevorderd, kan de CBR ook zelfstandig geldigheid van het rijbewijs schorsen. > Rijbewijs afgepakt door het CBR? > Meer informatie over de schorsing van de geldigheid van het rijbewijs

Rijbewijs ongeldig verklaard

Verder kan het rijbewijs ongeldig worden verklaard door het CBR indien uit onderzoek is gebleken dat de betrokkene niet voldoet aan de eisen van geschiktheid of rijvaardigheid voor het besturen van een motorrijtuig. Ook kan het rijbewijs ongeldig worden verklaard wanneer de betrokkene niet of niet voldoende meewerkt aan de opgelegde CBR maatregel. > Meer informatie rijbewijs ongeldig verklaard N.B. Ook een buitenlands rijbewijs kan ongeldig worden verklaard

Niet meewerken

Wanneer door het CBR een bepaalde maatregel aan u is opgelegd, bent u verplicht om hieraan uw medewerking te verlenen. Dit houdt in dat u verplicht bent om:
  • De kosten van de maatregel aan het CBR te betalen
  • Op tijd te verschijnen op cursusdagen of tijdens het onderzoek
  • Een alcoholslot in uw auto te laten bouwen (alleen bij alcoholslotprogramma)
  • Mee te werken/doen tijdens de cursus of het onderzoek
Indien u niet de vereiste medewerking verleend, zal het rijbewijs ongeldig worden verklaard. > Meer informatie niet meewerken vorderingsprocedure

Wettelijk kader vorderingsprocedure CBR

De vorderingsprocedure is geregeld in de artikelen 130 t/m 134 WVW en de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid 2011. Het is voor u van belang om te weten welk wettelijk kader precies van toepassing is en wat de verschillende wettelijke bepalingen inhouden. > Meer informatie wettelijk kader vorderingsprocedure CBR
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden