Invordering rijbewijs ivm CBR-procedure

In bepaalde gevallen kan de politie het rijbewijs al direct op straat invorderen in verband met de CBR-procedure. Deze invordering vindt dat plaats op grond van artikel 130 WVW.

Gronden invordering rijbewijs

Directe invordering van het rijbewijs door de politie kan op basis van artikel 130 WVW alleen indien de betrokken bestuurder de veiligheid op de weg zodanig in gevaar kan brengen dat hem met onmiddellijk ingang de bevoegdheid dient te worden ontnomen om langer als bestuurder op te treden. In de Regeling Maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 is vervolgens verder bepaald in welke gevallen deze invordering kan plaatsvinden. Het gaat vaak om ernstige verkeersfouten zoals het rijden onder invloed van een behoorlijke hoeveelheid alcohol (< 570 ug/l), poging tot zelfdoding in het verkeer, spookrijden, het inrijden op een andere weggebruiker.

Strafrechtelijke gronden invordering rijbewijs

Daarnaast kan de politie ook het rijbewijs op strafrechtelijke gronden invorderen. Die invordering vindt dan plaats op grond van artikel 164 WVW. Dat kan in de volgende gevallen:

Bezwaarschrift of klaagschrift

Wanneer uw rijbewijs door de politie is ingenomen in verband met de CBR-procedure, dan kunt u tegen deze invordering en de schorsing van de geldigheid van het rijbewijs door het CBR een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing zijn ingediend bij het CBR. > Meer informatie indienen bezwaarschrift tegen schorsing geldigheid rijbewijs door CBR Indien het rijbewijs op strafrechtelijke gronden is ingevorderd, dan kunt u een klaagschrift hiertegen indienen. Het klaagschrift moet worden ingediend bij de rechtbank van het arrondissement waarbinnen het rijbewijs is ingevorderd. Er geldt geen termijn voor de indiening van een klaagschrift. > Meer informatie over het indienen van een klaagschrift > Meer informatie invordering rijbewijs
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden