Niet meewerken vorderingsprocedure

Heeft het CBR aan u een bepaalde maatregel opgelegd, dan bent u verplicht om mee te werken. Verleent u niet de vereiste medewerking aan de door het CBR opgelegde maatregel, zal het CBR het rijbewijs altijd ongeldig verklaren. Tegen deze beslissing kunt u een bezwaarschrift indienen.

ADVIES: Meewerken met CBR

Ons advies is echter altijd voorkomen is beter dan genezen: maak bezwaar, maar werk zolang wel mee. Bij het CBR onderzoek is tevens het advies om u goed voor te bereiden op het onderzoek. Hiervoor hebben wij o.a. een uitgebreide informatiebrochure dat u kunt downloaden via de website Onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl. Wilt u niet meewerken, dan bestaat nog de mogelijkheid om afstand te doen van uw rijbewijs, maar dat is niet ons advies.

Meewerken aan LEMA, EMA, EMG

Als betrokkene in de vorderingsprocedure bent u verplicht uw volledige medewerking te verlenen. Dit houdt in dat u moet meewerken aan een cursus EMA, LEMA of EMG indien het CBR deze aan u oplegt. Medewerking betekent dat u verplicht bent tijdig het cursusgeld te betalen, op tijd aanwezig bent bij het intakegesprek en de cursusdagen, en dat u actief deelneemt aan de cursus. Uiteraard is het niet toegestaan om onder invloed van alcohol of drugs te verschijnen. Als u niet de vereiste medewerking verleend zal het rijbewijs ongeldig worden verklaard door het CBR totdat u opnieuw het cursusgeld hebt betaald en deel hebt genomen aan de cursus. > Gevolgen niet meewerken aan LEMA, EMA of EMG: rijbewijs maximaal 3 jaar ongeldig

Meewerken aan alcoholslotprogramma

Indien aan u een alcoholslotprogramma is opgelegd, bent u verplicht om hieraan mee te werken. Wanneer u niet meewerkt, wordt uw rijbewijs voor 5 jaar ongeldig verklaard.

Meewerken aan onderzoek naar de rijgeschiktheid

Wanneer aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd, bent u verplicht om u te laten onderzoeken door een psychiater of een andere deskundige van het CBR. Dit houdt in dat u tijdig op afspraak bij de psychiater moet verschijnen, dat u moet meewerken aan het bloedonderzoek, en dat u de vragen van de psychiater moet beantwoorden. Ook bent u verplicht om de kosten van het onderzoek aan het CBR te betalen. Indien u dit niet doet, of anderszins niet de vereiste medewerking verleend, zal uw rijbewijs ongeldig worden verklaard. Als u meewerkt, is ons advies om u wel goed voor te bereiden op het CBR onderzoek. Het onderzoek is namelijk zo gemeen in elkaar gezet dat maar liefst 80% het niet haalt. Zonder gedegen voorbereiding is de kans groot dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard. > Gevolgen niet meewerken aan onderzoek naar de rijgeschiktheid: rijbewijs maximaal 3 jaar ongeldig N.B. Ook het gebruikmaken van het blokkeringsrecht en daardoor voorkomen dat het rapport naar het CBR wordt verstuurd, wordt beschouwd als het onvoldoende meewerken. Wees daarom zeer terughoudend hierin en maak niet te snel gebruik van dit blokkeringsrecht.

Bezwaar en beroep

Er kunnen echter altijd bijzondere omstandigheden zijn waardoor u niet in staat was om de vereiste medewerking te verlenen. In die gevallen is de sanctie dat het rijbewijs ongeldig wordt verklaard onevenredig zwaar in verhouding tot het verwijt dat u kan worden gemaakt. Wij adviseren u in dat geval om een bezwaarschrift in te dienen tegen de beslissing van het CBR. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de datum van de beslissing worden ingediend. Omdat het bezwaarschrift geen opschortende werking heeft, en daardoor uw rijbewijs ongeldig blijft, adviseren wij onze cliënten altijd om tevens een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. De bezwaar- en beroepsprocedure tegen het CBR is een uitermate ingewikkelde procedure, waarvoor deskundige rechtsbijstand door een gespecialiseerd advocaat echt noodzakelijk is. Wij raden u ten zeerste af om de procedure zelf te voeren. Het gaat immers niet om uw persoonlijke omstandigheden, maar aan de orde is slechts de vraag of de keurend arts op juiste gronden tot zijn diagnose is gekomen. Het is van belang dat wij het rapport van de specialist kunnen weerleggen met een rapport of verslag van een tweede specialist die de conclusies uit het eerste rapport bestrijdt. Dit is evenwel geen sinecure en vereist gedegen rechtsbijstand door een gespecialiseerd advocaat. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben jarenlange ervaring met de bezwaar- en beroepsprocedures  tegen het CBR en weten precies hoe u de meeste kans hebt om uw rijbewijs weer terug te krijgen. > Meer informatie rijbewijs ongeldig verklaard wegens niet verlenen vereiste medewerking
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden