Rijbewijs ingevorderd door CBR

Het rijbewijs kan niet zelf door het CBR worden ingevorderd. In de praktijk wordt het rijbewijs vaak door de politie op grond van artikel 130 WVW ingevorderd en naar het CBR doorgestuurd. Het CBR legt dan bijvoorbeeld een onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege alcohol of drugs op. U wordt dan verplicht om u door een psychiater te laten onderzoek. Ook zal het CBR de geldigheid van uw rijbewijs schorsen. Cliënten zien dit vaak alsof het rijbewijs door het CBR wordt ingevorderd, maar juridisch werkt dit dus anders.

Geldigheid schorsen rijbewijs ≠  rijbewijs ingevorderd CBR

Op grond van art. 5 van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid kan het CBR in de volgende gevallen de geldigheid van het rijbewijs schorsen:

 • bij rijden onder invloed met een ademalcoholgehalte vanaf 570 µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,3 ‰ bij beginnend bestuurders
 • rijden onder invloed met een ademalcoholgehalte vanaf 785 µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,8 ‰ bij beginnend bestuurders
 • 3x recidive voor rijden onder invloed in een periode van 5 jaren
 • bezit van een gebruikershoeveelheid drugs
 • rijden onder invloed van drugs
 • bekendheid van verslavingsproblemen alcohol of drugs

In de meeste gevallen wordt het rijbewijs dan door de politie ingevorderd en naar het CBR toegestuurd. Het is dus niet zo dat het rijbewijs ook zelf door het CBR wordt ingevorderd.

Wanneer krijgt u het rijbewijs terug?

Wanneer het rijbewijs door het CBR is afgepakt moet u volgens het CBR eerst een onderzoek naar de rijgeschiktheid ondergaan voordat u het rijbewijs weer terug kunt krijgen. De psychiater moet dan vaststellen of er sprake is van alcoholmisbruik of drugsmisbruik.

Er is echter nog een andere mogelijkheid om het rijbewijs eerder terug te krijgen. U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van het CBR waarbij het rijbewijs wordt ingevorderd (lees: de geldigheid van het rijbewijs wordt geschorst). Bezwaar is o.a. mogelijk:

 • als u niet als bestuurder hebt opgetreden
 • als er fouten zijn gemaakt tijdens het alcoholonderzoek bij de politie
 • als de bevindingen van de politie onjuist zijn
 • als niet voldaan is aan de criteria voor het opleggen van het onderzoek naar de rijgeschiktheid 
 • als u niet hebt verklaard dat de drugs van uzelf is of dat het niet voor eigen gebruik is

Kortom, er zijn nog genoeg mogelijkheden om met succes verweer te voeren tegen de beslissing van het CBR en het rijbewijs snel terug te krijgen. Wilt u ook weten wat wij voor u kunnen doen om het rijbewijs snel terug te krijgen, neem dan vrijblijvend contact met ons op of meldt uw zaak aan via het aanmeldingsformulier op de website.

Voorbereiden onderzoek CBR

Zijn er geen mogelijkheden om bezwaar te maken, dan adviseren wij u in ieder geval om uzelf goed voor te bereiden op het CBR onderzoek bij de psychiater. Dit geldt zowel voor het onderzoek naar uw alcoholgebruik als het onderzoek naar uw drugsgebruik

Zonder een goede voorbereiding van dit onderzoek is de kans dat u zult slagen voor het onderzoek erg klein. Slechts 20% van de onderzochte personen slaagt de eerste keer voor het onderzoek. In alle andere gevallen wordt het rijbewijs direct ongeldig verklaard voor minimaal een jaar. Dit komt door de vele strikvragen en valkuilen in het CBR onderzoek.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

 1. Bestel de informatiebrochure 'Voorbereiding op het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid'
 2. Laat een advocaat het dossier opvragen bij het CBR zodat u over dezelfde stukken beschikt als de psychiater en het CBR
 3. Laat u voorbereiden in een persoonlijk gesprek met een advocaat

> Meer informatie opties voorbereiding CBR onderzoek

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden