Welke psychiater voor CBR onderzoek kiezen?

Wanneer door het CBR aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd, ontving u vroeger een brief om te kiezen bij welke psychiater u het onderzoek wilt doen. Nu is het zo dat het CBR u meteen doorverwijst naar de psychiater waar u de keuring moet ondergaan. U heeft geen mogelijkheid meer om een psychiater te kiezen.

Het kan gaan om o.a.

U moet eerst de kosten van dit onderzoek betalen. Daarna krijgt u een brief van het CBR met de uitleg over het verdere verloop van de procedure. De eerstvolgende stap is dat u een psychiater kiest voor het verrichten van het onderzoek.

Welke psychiater voor CBR onderzoek

Er zit veel verschil tussen de psychiaters.

Naam psychiater of instelling Voordelen psychiater Nadelen psychiater
D.P. Ravelli
(Altaconsult)
-    werkt met vooraf toegestuurde vragenlijst

-    objectieve beoordeling

- vooralsnog geen nadelen
Rijbewijsbelang -       Snelle planning onderzoek

-       Rapporten zijn meestal in de bezwaarprocedure goed aan te vechten

-       Gebruiken standaardrapporten met standaard motivering diagnose

-       Wordt vaak een diagnose aangenomen

Bureau Rijbewijskeuringen -       Snelle planning onderzoek

-       Rapporten zijn meestal in de bezwaarprocedure goed aan te vechten

-       Gebruiken standaardrapporten met standaard motivering diagnose

-       Wordt vaak een diagnose aangenomen

P.J.M. Raedts (Deurne) -       Psychiater verricht het onderzoek in samenwerking met een psycholoog

-       Voor CBR-begrippen tamelijk gedegen onderzoek

-       In de bezwaarprocedure minder goed aan te vechten
H.J.T.M. Corthals (Tilburg) -       Onderzoek wordt door psychiater zelf verricht

 

-       Onderzoek duurt vrij kort
-       Komt snel tot een diagnose
A.G. Kunst (Goes) -       Onderzoek wordt door psychiater zelf verricht -       Motiveert zijn rapporten goed en is in bezwaar niet altijd even goed aan te vechten

-       Komt vaak tot een diagnose

R.D. Barbier (Zwijndrecht) -       Onderzoek wordt door psychiater zelf verricht

-       Neemt regelmatig geen diagnose aan

-       Motiveert zijn rapporten goed en is in bezwaar niet altijd even goed aan te vechten
N. van Loenen (Rijswijk + Alkmaar) -       Psychiater verricht het onderzoek zelf

-       Onderzoek is vrij gedegen voor CBR-begrippen

-       Psychiater legt soms bij cliënten nadelige antwoorden in de mond

-       Motiveert zijn rapporten goed en is in bezwaar niet altijd even goed aan te vechten

-       Wordt door cliënten als onvriendelijk ervaren

R.J.P. Hazewinkel (Soest) -       Psychiater verricht het onderzoek zelf

-       Onderzoek is vrij gedegen voor CBR-begrippen

-       Motiveert zijn rapporten goed en is in bezwaar niet altijd even goed aan te vechten

-       Komt vrijwel altijd tot een diagnose

C.J.F. Kemperman (Apeldoorn + Leek) -       Psychiater verricht het onderzoek zelf

-       Onderzoek is vrij gedegen voor CBR-begrippen

-       Motiveert zijn rapporten goed en is in bezwaar niet altijd even goed aan te vechten

-       Komt vrijwel altijd tot een diagnose

D.G. Buiten (Enschede) -       Psychiater verricht het onderzoek zelf

-       Onderzoek is vrij gedegen voor CBR-begrippen

-       Motiveert zijn rapporten goed en is in bezwaar niet altijd even goed aan te vechten

-       Komt vrijwel altijd tot een diagnose

M.A. Bozdag (Enschede) -       Onbekend -       Onbekend
H.V. Warnaar (Amsterdam) -       Psychiater verricht het onderzoek zelf

-       Onderzoek is vrij gedegen voor CBR-begrippen

-       Motiveert zijn rapporten goed en is in bezwaar niet altijd even goed aan te vechten

-       Komt vrijwel altijd tot een diagnose

M. van Loenen (Amsterdam) -       Onderzoek wordt door psychiater zelf verricht -       Motiveert zijn rapporten goed en is in bezwaar niet altijd even goed aan te vechten

-       Komt vaak tot een diagnose

R. Graveland (Hattem) -       Psychiater verricht het onderzoek zelf

-       Onderzoek is vrij gedegen voor CBR-begrippen

-       Motiveert zijn rapporten goed en is in bezwaar niet altijd even goed aan te vechten
H.L.S.M. Busard (Zwolle) -       Onderzoek wordt door psychiater zelf verricht -       Motiveert zijn rapporten het best van allemaal en is in bezwaar zeer moeilijk aan te vechten

-       Wordt door cliënten als onvriendelijk ervaren

AMA Expertise, psychiater Senden (Geleen) -       Uit terugkoppeling van cliënten: aardige psychiater, nam de tijd en stelt cliënten gerust. Volgt ook de vragenlijst uit de informatiebrochure! -       Onbekend
J.J. de Jong (Breda) -     Geen -       Stelt vaak een diagnose, is erg streng

Disclaimer: de voormelde gegevens zijn gebaseerd op basis van de ervaringen van onze CBR-advocaten. Hieraan kunnen uiteraard geen rechten worden ontleend.

Overzicht psychiaters CBR

Voor een compleet overzicht van de psychiaters waarmee het CBR samenwerkt en hun locaties, moeten wij u verwijzen naar de website van het CBR.
> Overzicht psychiaters CBR
> Overzicht bij eigen verklaringsprocedure

Verschillen psychiaters CBR

Wat maakt de ene keuringsarts minder slecht dan de ander?

  • Afraffelen: de meeste psychiaters nemen nauwelijks tijd voor het onderzoek. Binnen 10 minuten staat u alweer buiten. Uiteraard kan in die korte tijd geen uitvoerig onderzoek worden verricht en dat zien we ook terug in het rapport. Vaak bevatten de rapporten van deze keuringsartsen veel fouten en vergissingen.
  • Standaardrapporten: de keuringsartsen maken gebruik van standaardrapporten op basis waarvan ze in bijna alle gevallen tot de diagnose alcoholmisbruik of drugsmisbruik komen
  • Aanzetten tot verkeerde antwoorden: Wij adviseren cliënten steeds vaker om de gesprekken met de keuringsartsen op te nemen en horen dan dat zij cliënten echt woorden in de mond leggen die negatief zijn voor het onderzoek. Cliënten worden echt aangezet om de verkeerde antwoorden te geven

> Meer informatie kiezen psychiater CBR

Voorbereiding CBR onderzoek

Op zich hebben alle psychiaters de 'cursus van het CBR' gevolgd en keuren ze allemaal redelijk op dezelfde manier. Het onderzoek is zo lastig dat maar liefst 80% van de onderzochte personen wordt afgekeurd door de psychiaters van het CBR. Dit heeft te maken met de vele valkuilen en strikvragen in het onderzoek. Wat veel mensen niet weten is dat u uzelf kunt voorbereiden op deze onderzoeken. Het is belangrijk te weten welke vragen de keurend psychiater zal stellen, waarop de psychiater zal letten tijdens het lichamelijk en medisch onderzoek en naar welke waarden onderzoek wordt gedaan tijdens het laboratoriumonderzoek.
Wij hebben een uitgebreide informatiebrochure opgesteld waarin wij uitvoerig uitleggen wat het onderzoek naar de rijgeschiktheid precies inhoudt, waarop u wordt onderzocht, welke vragen er worden gesteld. De informatiebrochure bevat veel tips en waarschuwingen voor (strik)vragen. Wij leggen u de strekking en achtergronden bij de belangrijkste vragen uit zodat u begrijpt waarom de vragen worden gesteld. Dit vergroot de kans dat u uw rijbewijs kunt behouden.

Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om clienten in een persoonlijk gesprek volledig voor te bereiden op het CBR-onderzoek.

> Alle voordelen van de informatiebrochure op een rijtje
> Opties voorbereiding CBR-onderzoek

N.B. Voor het onderzoek in het kader van de eigen verklaringsprocedure hebben we een andere brochure:
> Informatiebrochure voorbereiding onderzoek alcohol of drugs bij eigen verklaringsprocedure

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden