Psychiater of psycholoog voor CBR onderzoek

Het CBR kan een onderzoek naar het alcoholgebruik of een onderzoek naar het drugsgebruik opleggen wanneer er op basis van een mededeling ex artikel 130 WVW van de politie een ernstig vermoeden bestaat dat de houder van een rijbewijs niet langer voldoet aan de eisen van geschiktheid die hiervoor gelden. U wordt dan doorverwezen naar een psychiater waar u het onderzoek moet ondergaan.

Inhoud CBR-onderzoek

Het CBR onderzoek bestaat uit vier onderdelen:

CBR onderzoek alcohol CBR onderzoek drugs
- een bloedonderzoek - een urineonderzoek
- een lichamelijk onderzoek - een lichamelijk onderzoek
- een psychiatrisch onderzoek - een psychiatrisch onderzoek
- een vraaggesprek gericht op uw alcoholgebruik - een vraaggesprek gericht op uw drugsgebruik

Psychiater of psycholoog

Het CBR onderzoek moet worden verricht door een psychiater. Vaak is het zo dat een psycholoog of een arts het grootste deel van het onderzoek verricht. Heel kort komt de psychiater erbij en zal u wat vragen stellen in het kader van het psychiatrisch onderzoek. Soms zal de psychiater ook kort de antwoorden doornemen die u al hebt gegeven op vragen van de arts of psycholoog.

Psychiater moet betrokken zijn bij CBR-onderzoek

Paragraaf 8.8 van de bijlage bij de Regeling Maatregelen rijvaardigheid en rijgeschiktheid stelt de eis dat, indien een betrokkene wordt onderworpen aan een onderzoek naar zijn geschiktheid, als bedoeld in artikel 131, eerste lid, van de Wvw 1994, de beoordeling of bij betrokkene sprake is van misbruik van psychoactieve middelen dient te geschieden op basis van een specialistisch rapport. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 31 december 2008 in zaak nr. 200802616/1; www.raadvanstate.nl) is van een dergelijk rapport geen sprake indien de betreffende specialist, de psychiater, de betrokkene niet zelf heeft gezien en aldus niet zelf direct bij ten minste enig onderdeel van het onderzoek betrokken is geweest (vlg o.a. Raad van State, 24 november 2010, LJN: BO4825,)

Niet: arts onder supervisie van psychiater

Niet toegestaan is dat het hele CBR onderzoek is verricht door een arts, onder supervisie van een psychiater. Als de psychiater niet bij enig onderdeel van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid betrokken is, maar het hele onderzoek wordt uitgevoerd door een arts, onder supervisie van de psychiater, is dat niet toegestaan.
vlg o.a.Rechtbank Alkmaar, 18 oktober 2007, LJN: BB7246: het CBR heeft de resultaten van het onderzoek niet ten grondslag mogen leggen aan besluit tot weigering afgifte van een verklaring van geschiktheid nu het onderzoek is uitgevoerd door een arts onder supervisie van een psychiater.De betrokkene heeft onweersproken gesteld dat hij enkel door de arts is onderzocht en de psychiater niet heeft gezien of gesproken terwijl over het bestaan van enige specialistische kennis bij genoemde arts niets uit de stukken is gebleken.

Welke psychiater kunt u het beste kiezen?

Wanneer het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid heeft opgelegd en u de kosten voor dat onderzoek hebt betaald, krijgt u eerst een brief waarin wordt uitgelegd dat u mag kiezen naar welke psychiater u wilt gaan voor het onderzoek. U mag drie psychiaters opgeven. Voor veel cliënten kan dit een lastige beslissing zijn, omdat de keuze van de psychiater ook mede bepalend kan zijn voor de uitkomst van het onderzoek. Wij hebben de voor- en nadelen van de verschillende psychiaters voor u op een rijtje gezet.

> Voor- en nadelen psychiaters CBR

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden