Uitslag onderzoek CBR: drugsmisbruik

Wanneer u een onderzoek naar uw drugsgebruik hebt gehad, krijgt u van het CBR eerst een brief met de voorlopige uitslag van het onderzoek wanneer de psychiater tot de diagnose drugsmisbruik is gekomen. De uitslag van het onderzoek is heel beknopt. In de brief van het CBR wordt niet goed uitgelegd waarom de psychiater tot deze diagnose is gekomen. Vaak staat in de brief van het CBR alleen dat uit het onderzoek blijkt:
- de psychiatrische diagnose drugsmisbruik in ruime zin op basis van alle relevante gegevens
- of u bent gestopt met het drugsmisbruik, en zo ja, per wanneer

Gevolgen uitslag onderzoek CBR

In de brief wordt door het CBR ook (enige) uitleg gegeven wat de gevolgen zijn van de uitslag van het onderzoek. Als er sprake is van drugsmisbruik, zal dit betekenen dat u niet geschikt bent om te rijden. U blijft dan ongeschikt totdat u bent gestopt met drugsmisbruik en dit een jaar volhoudt. Bepalend hierbij is welke datum als stopdatum is vastgesteld. Wanneer de psychiater heeft vastgesteld dat u bent gestopt met het drugsmisbruik, geldt in beginsel als stopdatum de dag van de laatste aanhouding. Indien de psychiater geen stopdatum heeft vastgesteld, geldt als fictieve stopdatum de dag van het laatste onderzoek bij de psychiater van het CBR. Zodra deze recidivevrije periode van een jaar is verstreken, kunt u uw rijbewijs weer aanvragen via de eigen verklaringsprocedure van het CBR. Als u dat doet, adviseren wij u wel om dit keer het onderzoek bij de psychiater goed voor te bereiden met de informatiebrochure die speciaal is geschreven voor de eigenverklaringsprocedure.

Tweede onderzoek na uitslag onderzoek CBR

In de bijlage bij de brief van het CBR met de uitslag van het onderzoek, wordt u nog de mogelijkheid geboden om een tweede onderzoek aan te vragen bij een andere psychiater, maar of dat zin heeft is afhankelijk van de inhoud van het rapport van de eerste psychiater. Het is daarom belangrijk dat u dit eerste rapport zo spoedig mogelijk door een gespecialiseerde CBR-advocaat laat beoordelen. Als u zelf niet beschikt over het rapport, kan de advocaat dit ook voor u opvragen bij het CBR.
Het is niet verstandig om zonder voorafgaande beoordeling door een advocaat een tweede onderzoek aan te vragen, nu hier ook risico's aan verbonden zijn. Wanneer namelijk ook de tweede psychiater tot de diagnose drugsmisbruik komt, terwijl die geen stopdatum aanneemt, bent u nog langer uw rijbewijs kwijt.

Beoordeling uitslag onderzoek CBR door een advocaat

Laat de uitslag van het onderzoek altijd beoordelen door een advocaat! De advocaat heeft het rapport van de psychiater, ook wel verslag van bevindingen genoemd, nodig om te beoordelen of het mogelijk is om hier nog verweer tegen te voeren. Als u zelf beschikt over het rapport van de psychiater, kunt u dit bij uw aanmelding via de website meesturen, maar wij kunnen het zelf ook opvragen bij het CBR. De advocaat beoordeelt dan:

  • op welke gronden de psychiater tot zijn diagnose drugsmisbruik is gekomen
  • of er nog eventueel correcties mogelijk en aan te bevelen zijn, zo ja welke
  • of de redenen, op basis waarvan de psychiater tot die diagnose drugsmisbruik is gekomen, juist zijn in het licht van de laatste jurisprudentie en de regelgeving
  • of er mogelijkheden bestaan om bezwaar in te stellen en via een voorlopige voorziening snel uw rijbewijs terug te krijgen
  • of het verstandig is om een tweede onderzoek aan te vragen via het CBR of een contra-expertise via een eigen psychiater is aan te bevelen
  • Een concreet advies wat u nu het beste kunt doen

> Meer informatie beoordeling uitslag onderzoek bij drugsmisbruik

Aanmelden voor beoordeling rapport door een CBR-advocaat

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden