Niet meewerken aan LEMA, EMA of EMG

Wanneer u niet meewerkt aan een door het CBR opgelegde LEMA, EMA of EMG wordt het rijbewijs ongeldig verklaard op grond van artikel 132 lid 2 WVW. Dit is dwingend voorgeschreven door de wetgever. Het CBR is dat verplicht. Natuurlijk kunnen er altijd bijzondere omstandigheden zijn waarbij u wel wilde meewerken, maar dat helaas niet kon. In die gevallen kunt u een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van het CBR.

Duur ongeldig verklaring rijbewijs

Het rijbewijs wordt vervolgens voor maximaal 3 jaar ongeldig verklaard. Dit volgt uit artikel 97 lid 2 Reglement rijbewijzen:

“In afwijking van het eerste lid wordt ten behoeve van degene wiens rijbewijs op grond van artikel 132, tweede lid, van de wet ongeldig is verklaard wegens het niet-verlenen van de vereiste medewerking aan de hem opgelegde verplichting zich te onderwerpen aan een educatieve maatregel ter bevordering van de geschiktheid, gedurende een periode van ten hoogste drie jaren na de ongeldigverklaring van het rijbewijs geen verklaring van geschiktheid in het rijbewijzenregister geregistreerd zo lang hij niet alsnog aan die verplichting heeft voldaan.”

Alsnog volgen LEMA, EMA of EMG

Als u eerder uw rijbewijs terug wilt krijgen, moet u alsnog de door het CBR opgelegde cursus volgen. Neem dan snel contact op met het CBR en geef aan dat u (opnieuw) wenst deel te nemen aan de LEMA, EMA of EMG.
Houdt er wel rekening mee dat u (opnieuw) de kosten van de maatregel moet betalen aan het CBR.

Na 3 jaar

Wanneer u na 3 jaar uw rijbewijs terug wilt krijgen, dient u een eigen verklaring aan te vragen bij de gemeente of het CBR en die procedure te volgen.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden