Onder invloed verschijnen bij EMA-cursus CBR alleen via blaastest vast te stellen

Geplaatst op: 25 april 2021

Wanneer u onder invloed van alcohol of drugs verschijnt bij een EMA-cursus van het CBR, mag u de toegang worden geweigerd en mag het CBR op die grond uw rijbewijs ongeldig verklaren. Het onder invloed verschijnen moet echter wel objectief worden vastgesteld door middel van een blaastest (rb Den Haag, 1 maart 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:3229).

Lees meer >


Thuis nog alcohol drinken na ongeval helpt niet in CBR-procedure

Geplaatst op: 25 april 2021

Het gaat hier om de zogenaamde schrikborrel. Na het ongeval drinkt iemand nog alcohol thuis. Het verweer is dan dat er geen bewijs is dat iemand met het geconstateerde alcoholgehalte heeft gereden, omdat er na het rijden dus nog alcohol is genuttigd. Dit verweer heeft echter geen kans van slagen. In meerdere uitspraken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald dat de bestuurder, door thuis nog alcohol te drinken, het risico heeft geschapen dat een betrouwbare vaststelling van het alcoholgehalte niet meer mogelijk is. Dit komt voor rekening en risico van de bestuurder (zie o.a. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:580.

Lees meer >


Bloedonderzoek ASAT

Geplaatst op: 16 augustus 2017

ASAT staat voor aspartaataminotransferase. Het onderzoek naar ASAT bepaalt de hoeveelheid aspartaataminotransferase (ASAT) in bloed. ASAT is een enzym. Een enzym is een eiwit dat cellen helpt om een bepaalde stof om te zetten in een andere stof. ASAT is vooral in de lever aanwezig en in dwarsgestreept spierweefsel (hart- en skeletspieren). Normaal is de hoeveelheid ASAT in het bloed laag. Bij beschadiging van de lever- of spiercellen komt ASAT vrij in het bloed.

Normaalwaarden ASAT

Bij gezonde mensen (zonder leverproblemen en geen spierschade) is de hoeveelheid ASAT minder dan 25 μ/l.

Verhoogde ASAT en alcoholmisbruik

Het CBR en de psychiater die de keuring verricht gaan ervan uit dat een verhoogde ASAT een indicatie oplevert voor alcoholmisbruik, zeker in samenhang met eventuele andere bevindingen van de psychiater. Een verhoogde ASAT leidt daardoor vaak tot een diagnose alcoholmisbruik en een ongeldigverklaring van het rijbewijs. 

Verweer bij te hoog ASAT

Is bij u een verhoging van het ASAT geconstateerd, dan kunnen de volgende verweren eventueel worden gevoerd:

  • Contra-expertise van het bloedmonster (moet snel gebeuren)
  • Bewijs van een andere oorzaak voor de verhoging
  • Solitair verhoogd ASAT heeft geen bewijswaarde

U kunt proberen om de uitslag van het bloedmonster aan te vechten door een contra-expertise te laten verrichten door een chemicus. Dit moet wel snel gebeuren, gelet op de beperkte tijd om het ingevroren monster betrouwbaar opnieuw te laten onderzoeken, zie Raad van State, 27 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ2493

Lukt het niet om de uitslag van het bloedmonster aan te vechten, dan moet u bewijs leveren van een mogelijke andere oorzaak voor de verhoging van de bloedwaarde(n). Ons advies is om dit via uw huisarts te regelen.
Bij een geringe verhoging van het ASAT, heeft dit niet eens betekenis voor het CBR-onderzoek. 

Onze advocaten kunnen u helpen om de beslissing van het CBR aan te vechten bij een verhoogd ASAT. Als u de zaak aanmeldt via de website, brengen wij u direct in contact met een van onze specialisten.

Aanmelden voor contact met CBR-advocaat

> Meer informatie bloedonderzoek CBR


Laag kreatinine bij uitslag urinecontrole drugsonderzoek CBR

Geplaatst op: 03 augustus 2017

Bij het drugsonderzoek door de psychiater van het CBR moet u ook meewerken aan een urinecontrole. Bij deze controle van de urine wordt door het laboratorium ook het kreatininegehalte van de urine vastgesteld.

Lees meer >


Drugsmisbruik bij cannabis / creatinine

Geplaatst op: 04 december 2015

Wanneer u een onderzoek krijgt op grond van drugsmisbruik (cannabis), zal doorgaans uw urine worden onderzocht.

Er wordt allereerst gekeken of uw urine positief reageert op verschillende stoffen, bijvoorbeeld:

  • Methadon
  • Cocaïne
  • Opiaten
  • Amfetamine
  • Cannabis
  • XTC

Ook wordt in de urine vaak de kreatinine / creatinine gemeten.

De urine kan worden beïnvloed, bijvoorbeeld door voorafgaand aan het onderzoek zeer veel water te drinken. Dit verdunt de urine en kan dus de testresultaten onbetrouwbaar maken.

Om te voorkomen dat hierdoor onterecht negatieve resultaten ontstaan, wordt er – in het geval van cannabis – ook vaak gekeken naar uw kreatinine-/creatinineniveau. Wanneer dat niveau is verhoogd en uw urine is tevens (sterk) positief op het gebruik van cannabis, dan kan daarmee worden aangetoond dat u niet al te lange tijd daarvoor alcohol hebt gebruikt.


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden