Laag kreatinine bij uitslag urinecontrole drugsonderzoek CBR

Bij het drugsonderzoek door de psychiater van het CBR moet u ook meewerken aan een urinecontrole. Bij deze controle van de urine wordt door het laboratorium ook het kreatininegehalte van de urine vastgesteld.

Wat is Kreatinine?

Kreatinine is een stof die vrijkomt bij spieractiviteit en via de nieren in de urine wordt uitgescheiden. De hoeveelheid kreatinine die wordt uitgescheiden in de urine is constant en vindt continu plaats. De concentratie kreatinine in urine daarentegen is afhankelijk van enkele factoren als

  • de hoeveelheid vochtinname en
  • het volume van urine dat is geproduceerd

Laag kreatinine <2 mmol/l

Bij een kreatinine <2 mmol/l is er sprake van verdunde urine waardoor in geval van een negatieve uitslag geen conclusie kan worden getrokken uit de urinecontrole. De verdunning kan veroorzaakt zijn door het toevoegen van water aan de reeds geproduceerde urine, of door extra vochtinname (>500 ml), al dan niet opzettelijk, voorafgaande aan de urinecontrole (30 min – 1,5 uur). Ter illustratie, iemand staat ’s morgens op en drinkt 3 kwart liter water. Vervolgens produceert hij zijn eerste ochtendurine. Deze zal relatief veel kreatinine bevatten omdat gedurende de nacht de uitscheiding van kreatinine doorgaat. In de door deze persoon één uur later op die dag geproduceerde urine zal de concentratie kreatinine vele malen lager zijn. Er heeft immers maar één uur uitscheiding plaatsgevonden van kreatinine. Tegelijkertijd is gedurende die korte periode relatief veel vocht ingenomen. Het is zeker dat de concentratie kreatinine door deze combinatie van factoren verlaagd wordt en mogelijk ook minder dan 2,0 mmol/l wordt.

Indien de kreatininewaarde beneden de 2 mmol/l ligt is de urine te ‘waterig’ om conclusies te trekken in geval van een negatieve uitslag.

Aanvechten diagnose drugsmisbruik

Wanneer door de psychiater een kreatinine van minder dan 2 mmol/l. wordt vastgesteld, gaat de psychiater meestal uit van drugsmisbruik, tenzij er een andere aannemelijke oorzaak wordt gegeven voor het lage kreatinine. Andere (erkende) oorzaken van een laag keatinine zijn:

  • gebruik plaspillen op voorschrift huisarts
  • erg veel sporten en water drinken
  • ernstige nierinsufficiëntie of met spierdystrofie

     

< Terug naar Meer informatie LEMA
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden