Gestopt met drugsmisbruik

Wanneer de psychiater op grond van het onderzoek naar uw drugsgebruik tot de diagnose alcoholmisbruik komt, zal het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaren. U kunt dan pas weer een rijbewijs aanvragen wanneer er een recidivevrije periode van een jaar is verstreken nadat het drugsmisbruik is gestopt.

Wanneer drugsmisbruik gestopt?

Of en wanneer het drugsmisbruik is gestopt, verschilt per situatie en is afhankelijk van verschillende factoren.

1. drugsmisbruik volgens psychiater gestopt

Het kan zijn dat de psychiater in zijn rapport zelf al aangeeft dat het alcoholmisbruik is gestopt. De psychiater zal dit doen wanneer op basis van het onderzoek naar het drugsgebruik is vastgesteld dat uw urine geen sporen van recent drugsgebruik vertoont en dat u zelf ook verklaard hebt dat u gestopt bent met het gebruik van drugs. Er moet een verschil zijn met de situatie in het jaar waarin volgens de psychiater sprake is geweest van drugsmisbruik.

Als u hebt verklaard dat u nooit drugs hebt gebruik, zal de psychiater uw verklaring niet betrouwbaar achten en op die grond kan de psychiater geen stopdatum vaststellen.

2. recidivevrije periode van een jaar verstreken

Wanneer u volgens de psychiater (in zijn rapport) niet bent gestopt met drugsmisbruik, geldt er een recidivevrije periode van een jaar alvorens u via een eigen verklaringsprocedure opnieuw uw rijbewijs kunt aanvragen. Deze recidivevrije periode gaat in vanaf de datum van het laatste onderzoek van de psychiater. 

Stoppen met drugsmisbruik

Wat is drugsmisbruik nu precies en wanneer bent u nu gestopt met drugsmisbruik volgens het CBR. Deze vragen zijn niet altijd eenvoudig te beantwoorden. Drugsmisbruik is een zelf door het CBR verzonnen term om het rijbewijs sneller en vaker af te kunnen pakken. 

Of er geen sprake meer is van drugsmisbruik, is mede afhankelijk van de beantwoording van de vragen die u krijgt tijdens de eigen verklaringsprocedure van het CBR wanneer u het rijbewijs na een jaar weer terug probeert te krijgen. Het is daarom belangrijk dat dit onderzoek goed voorbereidt en daartoe de informatiebrochure over de eigen verklaringsprocedure van het CBR vooraf bestelt en goed doorleest. 

Moet ik echt een jaar wachten?

Om niet een jaar te hoeven wachten om het rijbewijs terug te krijgen, kunt u binnen 6 weken nadat uw rijbewijs door het CBR ongeldig is verklaard een bezwaarschrift hiertegen indienen. Doet u dit niet, dan zult u inderdaad echt een jaar moeten wachten om uw rijbewijs weer terug te krijgen. Er zijn dan geen andere mogelijkheden dan na verloop van die recidivevrije periode van een jaar via de eigen verklaringsprocedure een nieuw onderzoek aan te vragen. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden