Rijbewijs ongeldig verklaard door CBR vanwege alcoholmisbruik

Het rijbewijs kan door het CBR ongeldig worden verklaard wanneer de psychiater op basis van het onderzoek naar het alcoholgebruik tot de conclusie komt dat er bij u sprake is van alcoholmisbruik.

Brief met uitslag na onderzoek psychiater

U krijgt altijd eerst een brief van het CBR met de voorlopige uitslag van het onderzoek. U krijgt deze brief wanneer de psychiater tot de diagnose alcoholmisbruik is komen. In de brief wordt door het CBR melding gemaakt
- dat de psychiater tot de psychiatrische diagnose alcoholmisbruik in ruime zin op basis van alle relevante gegevens
- of u bent gestopt met het alcoholmisbruik, en zo ja, per wanneer

Het rapport van de psychiater vormt de basis voor het voornemen van het CBR om het rijbewijs ongeldig te verklaren. Het is erg belangrijk dat u dit rapport zo spoedig mogelijk laten controleren door een gespecialiseerde CBR-advocaat zodat kan worden bekeken of er nog mogelijkheden zijn om dit rapport van de psychiater aan te vechten, als later het rijbewijs door het CBR ongeldig wordt verklaard.

Tweede onderzoek of niet?

In de brief van het CBR wordt u ook de mogelijkheid voorgelegd om een tweede onderzoek aan te vragen via het CBR. Of het zin heeft om een tweede onderzoek aan te vragen om zo het rijbewijs te behouden, is afhankelijk van van inhoud van het rapport van de eerste psychiater. Ook dit dient door een gespecialiseerde CBR-advocaat te worden beoordeeld. Slechts in een beperkt aantal gevallen kan het zin hebben om via een tweede onderzoek te voorkomen dat uw rijbewijs door het CBR ongeldig wordt verklaard. Vaak heeft het meer zin om direct in bezwaar te gaan tegen de latere beslissing van het CBR waarbij het rijbewijs daadwerkelijk ongeldig wordt verklaard. Wij kunnen dan ook eigen psychiaters inschakelen om het rapport van de psychiater van het CBR te weerleggen. Vaak is dat effectiever dan een tweede onderzoek bij een andere psychiater van het CBR.

> Meer informatie wel of geen tweede onderzoek CBR

Rijbewijs ongeldig verklaard door CBR vanwege alcoholmisbruik

Wanneer u niets doet na de voorlopige beslissing van het CBR, zal uw rijbewijs na verloop van twee weken door het CBR daadwerkelijk ongeldig worden verklaard op grond van het rapport van de psychiater. 

U kunt deze beslissing aanvechten door binnen 6 weken hiertegen een bezwaarschrift in te dienen bij het CBR. Via een pro forma bezwaarschrift kan een advocaat eerst een kopie van het dossier opvragen, waarna direct inhoudelijk volledig en uitgebreid verweer kan voeren tegen het besluit waarbij het rijbewijs ongeldig is verklaard. Heeft u uw rijbewijs dringend nodig voor uw werk of voor andere belangrijke sociale verplichtingen, dan bestaat de mogelijkheid om via de rechter een voorlopige voorziening aan te vragen. Een voorlopige voorziening is een spoedbeslissing van de rechter om het rijbewijs eerder terug te krijgen. 

De kans van slagen van het bezwaarschrift en de voorlopige voorziening is in belangrijke mate afhankelijk van de inhoud van het rapport van de psychiater. Het criterium is of de psychiater op grond van zijn bevindingen terecht tot de diagnose 'alcoholmisbruik' is gekomen en of die diagnose ook juist en logisch is.

Advies advocaat mogelijkheden bezwaar wanneer rijbewijs ongeldig is verklaard

Als u uw zaak via de website bij ons aanmeldt, zullen wij u direct in contact brengen met een gespecialiseerde CBR-advocaat die eerst voor u het rapport van de psychiater zal opvragen via een pro forma bezwaarschrift. Daarna krijgt u van de advocaat een uitgebreid en volledig advies over de mogelijkheden om met succes bezwaar te maken tegen de beslissing van het CBR waarbij het rijbewijs ongeldig is verklaard. Zijn er geen mogelijkheden of verwachten we veel moeilijkheden, dan zullen wij u dat ook altijd eerlijk melden.

Met dit advies zijn wij gemiddeld 2 - 3 uur werk kwijt. Ons honorarium bedraagt € 135,00 excl. BTW. Na ons advies weet u precies waar u aan toe bent. Zijn er mogelijkheden om via een bezwaarschrift het rijbewijs terug te krijgen, dan kunnen wij u ook uitleggen hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen en wat dit gaat kosten.

Aanmeldformulier voor advies van advocaat

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden