Recidivevrije periode / recidiefvrije periode na alcoholmisbruik CBR

De recidivevrije periode, door het CBR vaak ook aangeduid als recidiefvrije periode, is de periode die aanvangt vanaf de datum waarop het alcoholmisbruik is gestopt. Gedurende de recidivevrije periode mag u niet overmatig alcohol gebruiken. 

Aanvang recidivevrije periode

De recidivevrije periode is altijd gekoppeld aan de bevindingen van de psychiater rondom de stopdatum.

Recidivevrije periode vanaf datum laatste aanhouding

Als de psychiater in zijn rapport heeft vastgesteld dat er weliswaar sprake was van alcoholmisbruik, maar dat het alcoholmisbruik is gestopt, vangt de recidivevrije periode aan op de datum van de laatste aanhouding. Die datum wordt als 'stopdatum' gehanteerd. 

Recidivevrije periode vanaf datum laatste onderzoek

Indien de psychiater in zijn rapport niet heeft aangegeven dat het alcoholmisbruik is gestopt, geldt als aanvangsdatum voor de recidivevrije periode de datum van het laatste onderzoek door de psychiater. 
Alleen wanneer u in het kader van de eigen verklaringsprocedure tegenover de psychiater zou verklaren over overmatig alcoholgebruik in de periode na dat laatste onderzoek, geldt een latere datum als aanvangsdatum voor de recidivevrije periode.

Duur recidivevrije periode 

De recidivevrije periode bij alcoholmisbruik is altijd een jaar. U moet dus een jaar lang geen overmatig alcohol hebben gebruikt om weer uw rijbewijs terug te krijgen. 
Het is niet mogelijk om een kortere periode te krijgen. De recidiefvrije periode is namelijk wettelijk geregeld en daar kan door het CBR niet vanaf worden geweken. Als u het niet eens bent met de diagnose alcoholmisbruik en/of met de conclusie van de psychiater dat het alcoholmisbruik nog niet gestopt zou zijn, kunt u alleen nog een bezwaarschrift indienen tegen de beslissing van het CBR om uw rijbewijs ongeldig te verklaren. Met een voorlopige voorziening zou u dan met spoed uw rijbewijs terug kunnen krijgen. 
Wilt u ook weten of het in uw situatie zin heeft om een bezwaarschrift in te dienen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op, Wij brengen u direct in contact met een advocaat die u kan adviseren over de mogelijkheden.

Bezwaar maken tegen beslissing CBR?

Wat na de recidivevrije periode?

Na de recidivevrije periode van een jaar kunt u via een eigen verklaringsprocedure een nieuw rijbewijs aanvragen. U zult dan opnieuw een onderzoek moeten ondergaan bij een psychiater van het CBR.
Juist omdat u de eerste keer niet door het onderzoek naar de rijgeschiktheid bent gekomen, adviseren wij u nu extra goed voor te bereiden op het onderzoek dat u nu gaat krijgen in het kader van de eigen verklaringsprocedure. 
Wij hebben daartoe een speciale informatiebrochure opgesteld voor het onderzoek dat u zult krijgen in het kader van de eigen verklaringsprocedure

> Informatiebrochure eigen verklaringsprocedure CBR na alcoholmisbruik

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden