Onderzoek CBR bij gebruik medicinale cannabis

Geplaatst op: 12 juni 2019

Gebruikt u medicinale cannabis dan loopt u het risico op problemen met het CBR en het OM, als u na een positieve bloedonderzoek wordt aangemeld voor een psychiatrisch onderzoek. Op zich kunt u best geschikt kunt worden verklaard bij gebruik van medicinale cannabis, mits het door een arts wordt voorgeschreven en via de apotheek wordt geleverd en u geen rijgevaarlijke bijwerkingen van dat gebruik ervaart. Strafbaar is het wel, maar daar komen nog uitzonderingen op. De wetgever is daar nog mee bezig. Op dit moment is het zo dat je in voorkomend geval, als je kunt bewijzen dat je medicinaal gebruiker bent, niet vervolgd wordt door het OM.

Lees meer >


Eisen urineonderzoek CBR bij drugs

Geplaatst op: 11 juni 2019

Door het CBR gestelde eisen voor wat betreft de urineafname Tevens vinden er onderzoeken plaats bij een vermoeden op drugsmisbruik. Analoog aan de eisen voor bloedafname heeft het CBR hiervoor, mede op verzoek van de keurend psychiaters op het congres van 16 november jl., de volgende eisen opgesteld.

Lees meer >


THC te hoog in urine bij onderzoek psychiater CBR

Geplaatst op: 04 augustus 2017

Het kan zijn dat er een te hoog THC in uw urine wordt aangetroffen bij de urinecontrole in het kader van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid. Als het THC te hoog is, is dit volgens de psychiater altijd een aanwijzing dat u kort voor het onderzoek nog wiet / cannabis / een joint hebt gerookt, maar dat hoeft niet perse altijd zo te zijn. Het is daarom belangrijk om te kijken naar de mogelijke andere redenen waardoor het THC verhoogd kan zijn geweest.

Lees meer >


Hoe lang kan drugs terug worden gevonden in urine?

Geplaatst op: 03 augustus 2017

In het kader van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege drugs, moet u ook meewerken aan een urinecontrole om vast te stellen of u (kort) voor het onderzoek nog drugs hebt gebruikt. Dat zou namelijk een indicatie zijn dat een drugsprobleem hebt en op basis daarvan kan de psychiater u aanmerken als drugsmisbruiker. In onderstaande tabel kunt u lezen hoe lang het na gebruik, in zijn algemeenheid, ongeveer duurt voordat bepaalde drugs niet meer te traceren zijn in de urine. Deze tabel is een leidraad aangezien er verschillende persoonsgebonden factoren zijn die invloed hebben op de duur dat drugs nog te traceren zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het gewicht en de functie van de nieren van de gedetineerde of de omstandigheid dat de betrokkene chronische gebruiker is geweest. In dat laatste geval kan het namelijk langer duren dat de drugs in de urine te ontdekken zijn. 

Lees meer >


Afkappunt bij urinecontrole drugs CBR

Geplaatst op: 03 augustus 2017

In het kader van het onderzoek naar de rijgeschiktheid van het CBR krijgt u ook een urinecontrole bij de psychiater. Bij deze urinecontrole wordt gelet op de volgende soorten drugs.

Drugs Stof Afkappunt*
Amfetamine amfetamine 1000 ug/l
Cannabinoïden 1-nor-d9-THC-9-COOH 50 ug/l
Cocaïne benzoylecgonine 150 ug/l
Methadon/EDDP methadon 100 ug/l
Opioïden heroïne, morfine, cocaïne 300 ug/l
XTC MDMA 500 ug/l
Barbituraten fenobarbital 200 ug/l
Benzodiazepinen Diazepam (valium) 200 ug/l
Alcohol Ethanol
GHB gammahydroxyboterzuur

* Het is afhankelijk van de testmethode welk afkappunt wordt gebruik

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden