CBR onderzoek mogelijk bij verklaring dagelijks gebruik drugs

Geplaatst op: 16 oktober 2020

Ook wanneer  iemand niet rijdend is gepakt, terwijl die onder invloed was, kan er door het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid worden opgelegd. Het gaat dan evenwel om een medisch onderzoek. Dit onderzoek wordt in de praktijk vaak gebaseerd op het criterium ‘ernstig gestoord inzicht of gedrag’.

Lees meer >


Beoordeling gebruik dexamfetamine in het kader van CBR-keuring

Geplaatst op: 13 augustus 2020

Wanneer in het kader van ADHD het medicijn dextro-amfetamine (dexamfetamine) wordt gebruikt, kan men door het CBR toch goedgekeurd worden. Bij gebruik van dexamfetamine wordt wel amfetamine gevonden in bloed met de standaardmethoden. Alleen via een maatwerk methode kan worden aangetoond of de drug amfetamine of dexamfetamine is gebruikt.

Lees meer >


Onderzoek CBR bij gebruik medicinale cannabis

Geplaatst op: 12 juni 2019

Gebruikt u medicinale cannabis dan loopt u het risico op problemen met het CBR en het OM, als u na een positieve bloedonderzoek wordt aangemeld voor een psychiatrisch onderzoek. Op zich kunt u best geschikt kunt worden verklaard bij gebruik van medicinale cannabis, mits het door een arts wordt voorgeschreven en via de apotheek wordt geleverd en u geen rijgevaarlijke bijwerkingen van dat gebruik ervaart. Strafbaar is het wel, maar daar komen nog uitzonderingen op. De wetgever is daar nog mee bezig. Op dit moment is het zo dat je in voorkomend geval, als je kunt bewijzen dat je medicinaal gebruiker bent, niet vervolgd wordt door het OM.

Lees meer >


Eisen urineonderzoek CBR bij drugs

Geplaatst op: 11 juni 2019

Door het CBR gestelde eisen voor wat betreft de urineafname Tevens vinden er onderzoeken plaats bij een vermoeden op drugsmisbruik. Analoog aan de eisen voor bloedafname heeft het CBR hiervoor, mede op verzoek van de keurend psychiaters op het congres van 16 november jl., de volgende eisen opgesteld.

Lees meer >


THC te hoog in urine bij onderzoek psychiater CBR

Geplaatst op: 04 augustus 2017

Het kan zijn dat er een te hoog THC in uw urine wordt aangetroffen bij de urinecontrole in het kader van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid. Als het THC te hoog is, is dit volgens de psychiater altijd een aanwijzing dat u kort voor het onderzoek nog wiet / cannabis / een joint hebt gerookt, maar dat hoeft niet perse altijd zo te zijn. Het is daarom belangrijk om te kijken naar de mogelijke andere redenen waardoor het THC verhoogd kan zijn geweest.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden