THC te hoog in urine bij onderzoek psychiater CBR

Geplaatst op: 04 augustus 2017

Het kan zijn dat er een te hoog THC in uw urine wordt aangetroffen bij de urinecontrole in het kader van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid. Als het THC te hoog is, is dit volgens de psychiater altijd een aanwijzing dat u kort voor het onderzoek nog wiet / cannabis / een joint hebt gerookt, maar dat hoeft niet perse altijd zo te zijn. Het is daarom belangrijk om te kijken naar de mogelijke andere redenen waardoor het THC verhoogd kan zijn geweest.

Lees meer >


Hoe lang kan drugs terug worden gevonden in urine?

Geplaatst op: 03 augustus 2017

In het kader van het CBR onderzoek naar de rijgeschiktheid vanwege drugs, moet u ook meewerken aan een urinecontrole om vast te stellen of u (kort) voor het onderzoek nog drugs hebt gebruikt. Dat zou namelijk een indicatie zijn dat een drugsprobleem hebt en op basis daarvan kan de psychiater u aanmerken als drugsmisbruiker. In onderstaande tabel kunt u lezen hoe lang het na gebruik, in zijn algemeenheid, ongeveer duurt voordat bepaalde drugs niet meer te traceren zijn in de urine. Deze tabel is een leidraad aangezien er verschillende persoonsgebonden factoren zijn die invloed hebben op de duur dat drugs nog te traceren zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het gewicht en de functie van de nieren van de gedetineerde of de omstandigheid dat de betrokkene chronische gebruiker is geweest. In dat laatste geval kan het namelijk langer duren dat de drugs in de urine te ontdekken zijn. 

Lees meer >


Afkappunt bij urinecontrole drugs CBR

Geplaatst op: 03 augustus 2017

In het kader van het onderzoek naar de rijgeschiktheid van het CBR krijgt u ook een urinecontrole bij de psychiater. Bij deze urinecontrole wordt gelet op de volgende soorten drugs.

DrugsStofAfkappunt*
Amfetamineamfetamine1000 ug/l
Cannabinoïden1-nor-d9-THC-9-COOH50 ug/l
Cocaïnebenzoylecgonine150 ug/l
Methadon/EDDPmethadon100 ug/l
Opioïdenheroïne, morfine, cocaïne300 ug/l
XTCMDMA500 ug/l
Barbituratenfenobarbital200 ug/l
BenzodiazepinenDiazepam (valium)200 ug/l
AlcoholEthanol
GHBgammahydroxyboterzuur

* Het is afhankelijk van de testmethode welk afkappunt wordt gebruik

Lees meer >


Geen schorsing geldigheid rijbewijs bij gebruikershoeveelheid wiet en jointjes in asbak

Geplaatst op: 19 juli 2017

Heel vaak komt het voor dat het CBR de geldigheid van het rijbewijs schorst wanneer iemand wordt gepakt met een gebruikershoeveelheid wiet bij zich en wat jointjes in de asbak. Uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt nu dat dit weliswaar voldoende is voor het opleggen van een onderzoek naar de rijgeschiktheid, maar dat het CBR niet tevens de geldigheid van het rijbewijs mag schorsen op grond van ernstig gestoord inzicht of gedrag (ABRvS, 2 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:520):.

Lees meer >


Recreatief gebruik van drugs

Geplaatst op: 19 juli 2017

Bij recreatief gebruik van drugs mag een psychiater niet komen tot de diagnose ‘drugsmisbruik‘. Recreatief gebruik van drugs is gewoon toegestaan. De vraag is alleen wat recreatief gebruik precies is. Wat valt nog wel onder recreatief gebruik van drugs en wat niet. Hier bestaan helaas geen heldere richtlijnen over. Op basis van de jurisprudentie en bij vergelijking van rapporten van psychiaters kan hierover enige duidelijkheid worden verkregen.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden