CBR onderzoek mogelijk bij verklaring dagelijks gebruik drugs

Ook wanneer  iemand niet rijdend is gepakt, terwijl die onder invloed was, kan er door het CBR een onderzoek naar de rijgeschiktheid worden opgelegd. Het gaat dan evenwel om een medisch onderzoek. Dit onderzoek wordt in de praktijk vaak gebaseerd op het criterium ‘ernstig gestoord inzicht of gedrag’.

In de jurisprudentie is dit inmiddels herhaaldelijk bevestigd.
In ECLI:NL:RVS:2016:520 had de betrokkene verklaard dagelijks wiet te roken, had deze betrokkene een gebruikershoeveelheid bij zich, lagen er joints in de asbak en waren er antecedenten m.b.t. drugsgebruik. In ECLI:NL:RVS:2018:4069 werd de betrokkene als bestuurder door de politie gecontroleerd. Uit het mutatierapport bleek dat bij de betrokkene in de auto wiet, xtc en hasj werd aangetroffen. Bovendien verklaarde betrokkene dat hij (bijna) elke dag drugs gebruikte. De Raad overwoog expliciet:
Uit deze verklaring over zijn drugsgebruik kan, zoals de voorzieningenrechter terecht heeft overwogen, het frequente gebruik worden afgeleid. Daarbij hoeft, anders dan [appellant] ter zitting heeft gesteld, de precieze frequentie niet bekend te zijn. Gelet op deze feiten en omstandigheden bezien in onderlinge samenhang heeft het CBR zich op het standpunt mogen stellen dat [appellant] ernstig gestoord inzicht of gedrag heeft vertoond op grond waarvan een vermoeden bestaat dat hij niet langer beschikt over de geestelijke geschiktheid die is vereist voor het besturen van een motorrijtuig.

< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (drugs)
< Terug naar Meer informatie onderzoek naar de rijgeschiktheid (medische redenen)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden