Geen schorsing geldigheid rijbewijs bij gebruikershoeveelheid wiet en jointjes in asbak

Geplaatst op: 19 juli 2017

Heel vaak komt het voor dat het CBR de geldigheid van het rijbewijs schorst wanneer iemand wordt gepakt met een gebruikershoeveelheid wiet bij zich en wat jointjes in de asbak. Uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt nu dat dit weliswaar voldoende is voor het opleggen van een onderzoek naar de rijgeschiktheid, maar dat het CBR niet tevens de geldigheid van het rijbewijs mag schorsen op grond van ernstig gestoord inzicht of gedrag (ABRvS, 2 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:520):.

Lees meer >


Recreatief gebruik van drugs

Geplaatst op: 19 juli 2017

Bij recreatief gebruik van drugs mag een psychiater niet komen tot de diagnose ‘drugsmisbruik‘. Recreatief gebruik van drugs is gewoon toegestaan. De vraag is alleen wat recreatief gebruik precies is. Wat valt nog wel onder recreatief gebruik van drugs en wat niet. Hier bestaan helaas geen heldere richtlijnen over. Op basis van de jurisprudentie en bij vergelijking van rapporten van psychiaters kan hierover enige duidelijkheid worden verkregen.

Lees meer >


Termijn uitslag onderzoek psychiater CBR

Geplaatst op: 19 april 2017

Regelmatig krijgen wij van cliënten de vraag hoe lang het duurt voordat de psychiater zijn rapport naar het CBR moet doorsturen en hoe lang het dan weer duurt voordat het CBR een beslissing neemt over de geldigheid van het rijbewijs. Hier zijn wel termijnen voor. Na het onderzoek van de psychiater kan het nog 12 weken duren voordat u een (voorlopige) beslissing van het CBR ontvangt.

Lees meer >


Joint per maand is geen drugsmisbruik, ook niet bij THC in urine

Geplaatst op: 06 oktober 2016

Een fantastische uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De betrokkene verklaarde bij de psychiater dat hij gemiddeld eenmaal per maand een joint rookt. Dit bleek ook wel uit het onderzoek van zijn urine. Hierin werden sporen van THC aangetroffen. De psychiater concludeerde tot drugsmisbruik. maar de rechter was het er niet mee eens. Deze enkele omstandigheden zijn onvoldoende om misbruik van drugs aan te nemen (ABRvS, 25 juli 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BX2546 ).

Lees meer >


Grenswaarden rijden onder invloed bij drugs

Geplaatst op: 30 april 2015

Niet bij ieder gebruik van bepaalde drugs, is daarmee de rijvaardigheid in gevaar. Dat is een belangrijke vaststelling omdat het er vaak wel op lijkt dat psychiaters in het kader van het CBR onderzoek naar drugs daarvan uitgaan. In een wetsvoorstel “Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs (Kamerstukken II, nr. 30324, Voorstel van Wet), kwam ik de volgende relevante teksten tegen.

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden