Waarom een CBR-advocaat?

De wet- en regelgeving en de jurisprudentie die gelden voor de maatregelen die het CBR kan opleggen, zijn op onderdelen erg ingrijpend, en hebben vaak grote gevolgen voor de betrokkene. Zeker wanneer de geldigheid van het rijbewijs wordt geschorst, het rijbewijs ongeldig wordt verklaard, of wanneer een dure en verstrekkende maatregel wordt opgelegd zoals het alcoholslotprogramma (ASP) of een onderzoek naar de rijgeschiktheid. Het is dan erg belangrijk dat u de beste rechtsbijstand krijgt, van een gespecialiseerde CBR-advocaat, om ervoor te zorgen dat de door het CBR opgelegde maatregel ongedaan wordt gemaakt.

Beperkte verweren

De wet- en regelgeving in CBR-procedures is zodanig dichtgetimmerd, dat u slechts een beperkt aantal verweren met succes kunt voeren tegen een door het CBR opgelegde maatregel. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om een beroep te doen op uw persoonlijke omstandigheden en aan te voeren dat u uw rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of sociale verplichtingen. Het CBR zal hier geen rekening mee houden.

Wat u wel kunt aanvoeren is dat u ten onrechte als bestuurder bent aangemerkt, of dat het alcoholonderzoek niet juist is verlopen, of dat er andere fouten zijn gemaakt bij het opleggen van de maatregel. Alleen een gespecialiseerde CBR-advocaat weet precies welke verweren wel en welke verweren geen kans van slagen hebben.

Wanneer heeft een bezwaarschrift tegen een beslissing van het CBR zin?

Opvragen dossier en advisering

Wanneer u uw zaak aanmeldt via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier op onze website, zullen wij u direct in contact brengen met een gespecialiseerde CBR-advocaat. De CBR-advocaat zal binnen 24 uur (tijdens werkdagen) contact met u opnemen. Het is belangrijk dat u het besluit van het CBR, waar u het niet mee eens bent, direct aan de advocaat toestuurt, of als bijlage meestuurt met de aanmelding. Vervolgens zal de advocaat alvast een pro forma bezwaarschrift indienen, en daarbij de stukken opvragen waarop het CBR haar beslissing heeft gebaseerd. Zodra de stukken zijn ontvangen, zal de advocaat het dossier met u bespreken, en u adviseren over de mogelijk te voeren verweren. De advocaat zal vervolgens verweren in een nader bezwaarschrift indienen c.q. aanvullen.

Voordelen CBR-advocaat

Samengevat heeft de bijstand van een gespecialiseerde CBR-advocaat voor u de volgende voordelen:

  • De CBR-advocaat vraagt het volledige dossier op, en zal dit met u bespreken zodat u weet over welke stukken het CBR beschikt;
  • De CBR-advocaat zal u direct adviseren over de juridische  mogelijkheden om verweer te voeren, zodat u zelf weet waar u aan toe bent;
  • Met een gespecialiseerde CBR-advocaat voorkomt dat er kansloze verweren worden gevoerd die alleen maar kostenverhogend voor u werken;
  • Met een gespecialiseerde CBR-advocaat voorkomt u nodeloze procedures
  • Een advocaat weet hoe de CBR-procedure werkt, en zal u op de (hoor)zitting voorbereiden. De advocaat kan u adviseren over wat u wel en niet kunt verklaren
  • En de belangrijkste: de CBR-advocaat weet precies hoe hij uw rijbewijs zo snel mogelijk terug kan krijgen en/of een opgelegde maatregel ongedaan kan maken

> Gespecialiseerde CBR-advocaat nodig?

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden