Psychiater CBR: ongeschikt vanwege alcoholmisbruik

Wij zien het helaas steeds vaker. De psychiater van het CBR komt tot de diagnose alcoholmisbruik en bepaalt dat u ongeschikt bent om motorrijtuigen te besturen. Dit advies van de psychiater wordt altijd door het CBR overgenomen en het CBR zal uw rijbewijs ongeldig verklaren. U bent minimaal een jaar uw rijbewijs kwijt. Een doemscenario voor iedereen die zijn rijbewijs hard nodig heeft voor zijn werk of andere belangrijke sociale verplichtingen.

Wanneer ongeschikt na CBR-onderzoek?

De psychiater komt op basis van het volledige onderzoek tot zijn diagnose. In de praktijk zijn vaak twee onderdelen belangrijk:

1.  Het bloedonderzoek

Het bloedonderzoek van het CBR is het eerste belangrijke onderdeel bij het onderzoek naar uw alcoholgebruik. Als uw bloedwaarden verhoogd zijn, kan dat een belangrijke aanwijzing zijn voor alcoholmisbruik, maar het hoeft nog niet te leiden tot de diagnose alcoholmisbruik en ongeschiktheid. De invloed van de bloedwaarden voor de diagnose is afhankelijk van de mate waarin de bloedwaarden verhoogd zijn en ook de vraag welke bloedwaarden precies verhoogd zijn. Heel vaak kunnen bloedwaarden ook door andere redenen dan alcoholmisbruik verhoogd raken, zoals gebruik van medicatie, sportdrankjes. maak ook medische leveraandoeningen kunnen leiden tot verhoogde bloedwaarden. In veel gevallen vallen deze verhoogde bloedwaarden dus nog goed aan te vechten en kan voorkomen worden dat uw rijbewijs wegens ongeschiktheid ongeldig wordt verklaard, of kan deze ongeldigverklaring via een bezwaarprocedure tegen het CBR snel en met succes aangevochten worden.

2. Vraaggesprek met de psychiater (anamnese)

Als de bloedwaarden goed of met succes aan te vechten zijn, is het tweede belangrijkste onderdeel het vraaggesprek met de psychiater van het CBR, ook wel de anamnese genoemd. Het vervelende is dat deze vraaggesprekken zo lastig zijn vormgegeven, met veel strikvragen en valkuilen dat bijna niemand door het eerste onderzoek komt. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 80% van de onderzochte personen in 2016 ongeschikt werd verklaard. Dit komt grotendeels door de antwoorden die worden gegeven.  Met een goede voorbereiding (via de informatiebrochure Onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl) kunt u door het vraaggesprek komen. Heeft u het onderzoek bij de psychiater al gehad, dan kunnen wij voor u beoordelen of het mogelijk is om met succes bezwaar te maken tegen de diagnose alcoholmisbruik en ongeschiktheid. 

Alcoholmisbruik en bloedwaarden

Het bloedonderzoek is slechts een onderdeel van het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Als de bloedwaarden goed zijn, is dat sowieso een eerste overwinning, maar helaas zijn we er daar nog niet mee. Waar het meestal fout gaat, is bij het vraaggesprek (de anamnese). Waar het o.a. mis kan gaan en wat u hiertegen kunt doen, zullen wij hierna uitleggen.

Bij het bloedonderzoek gaat het o.a. om de volgende bloedwaarden:

  • CDT
  • ALAT
  • ASAT
  • ϒGT

Het CDT is de belangrijkste bloedwaarde om alcoholmisbruik vast te stellen. Als die verhoogd is, kan enkel een confirmatieonderzoek leiden tot een andere uitkomst van de zaak. Bij de andere bloedwaarden ligt het aan de vraag welke bloedwaarden precies zijn verhoogd en in welke mate. Vaak valt er nog wel een andere reden voor de verhoging van de bloedwaarden aan te wijzen. Onze advocaten werken samen met een ervaren bloedchemicus die een eventueel verband tussen de verhoogde bloedwaarden en alcoholmisbruik eventueel van tafel kan vegen.

Beoordeling rapport psychiater CBR

Heeft u bericht van het CBR ontvangen dat de psychiater tot de diagnose alcoholmisbruik is gekomen en dat zij voornemens zijn om uw rijbewijs ongeldig te verklaren? Laat het rapport van de psychiater van het CBR door onze advocaten beoordelen en analyseren. Binnen ongeveer 2 uren kunnen wij al tot een goede en concrete inschatting komen van de kansen om het rapport van de psychiater en de (latere) beslissing van het CBR aan te vechten. 
Wij geven u een uitgebreid advies met alle kansen, verbeterpunten, en strategievoorstellen. Wij leggen u precies uit op welke onderdelen het mis is gegaan en wat u hiertegen kunt doen om snel uw rijbewijs weer terug te krijgen. Wij geven 100% eerlijk advies. Ook als er geen kansen zijn om de beslissing van het CBR aan te vechten, zullen wij u dat eerlijk zeggen.

Aanmelden voor advies rapport psychiater CBR 

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden