Bloedonderzoek ASAT

ASAT staat voor aspartaataminotransferase. Het onderzoek naar ASAT bepaalt de hoeveelheid aspartaataminotransferase (ASAT) in bloed. ASAT is een enzym. Een enzym is een eiwit dat cellen helpt om een bepaalde stof om te zetten in een andere stof. ASAT is vooral in de lever aanwezig en in dwarsgestreept spierweefsel (hart- en skeletspieren). Normaal is de hoeveelheid ASAT in het bloed laag. Bij beschadiging van de lever- of spiercellen komt ASAT vrij in het bloed.

Normaalwaarden ASAT

Bij gezonde mensen (zonder leverproblemen en geen spierschade) is de hoeveelheid ASAT minder dan 25 μ/l.

Verhoogde ASAT en alcoholmisbruik

Het CBR en de psychiater die de keuring verricht gaan ervan uit dat een verhoogde ASAT een indicatie oplevert voor alcoholmisbruik, zeker in samenhang met eventuele andere bevindingen van de psychiater. Een verhoogde ASAT leidt daardoor vaak tot een diagnose alcoholmisbruik en een ongeldigverklaring van het rijbewijs. 

Verweer bij te hoog ASAT

Is bij u een verhoging van het ASAT geconstateerd, dan kunnen de volgende verweren eventueel worden gevoerd:

  • Contra-expertise van het bloedmonster (moet snel gebeuren)
  • Bewijs van een andere oorzaak voor de verhoging
  • Solitair verhoogd ASAT heeft geen bewijswaarde

U kunt proberen om de uitslag van het bloedmonster aan te vechten door een contra-expertise te laten verrichten door een chemicus. Dit moet wel snel gebeuren, gelet op de beperkte tijd om het ingevroren monster betrouwbaar opnieuw te laten onderzoeken, zie Raad van State, 27 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ2493

Lukt het niet om de uitslag van het bloedmonster aan te vechten, dan moet u bewijs leveren van een mogelijke andere oorzaak voor de verhoging van de bloedwaarde(n). Ons advies is om dit via uw huisarts te regelen.
Bij een geringe verhoging van het ASAT, heeft dit niet eens betekenis voor het CBR-onderzoek. 

Onze advocaten kunnen u helpen om de beslissing van het CBR aan te vechten bij een verhoogd ASAT. Als u de zaak aanmeldt via de website, brengen wij u direct in contact met een van onze specialisten.

Aanmelden voor contact met CBR-advocaat

> Meer informatie bloedonderzoek CBR

< Terug naar Meer informatie LEMA
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden