Bloedonderzoek ALAT

ALAT is een enzym, een eiwit dat cellen helpt om een bepaalde stof om te zetten in een andere stof. ALAT is vooral in de lever aanwezig. Kleinere hoeveelheden komen voor in de nieren, het hart en in spieren. Normaal is de hoeveelheid ALAT in het bloed laag. Als de lever beschadigd is, lekt ALAT vanuit de lever in het bloed. Daardoor stijgt de hoeveelheid ALAT in het bloed. Dit kan gebeuren vóórdat er klachten of symptomen zijn (zoals geelzucht, gele ogen of gele huid) die wijzen op leverschade. Het bloedonderzoek van het CBR onderzoekt ook het ALAT, omdat dit in hun ogen vaak een aanwijzing is voor alcoholmisbruik. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn en is vaak goed aan te vechten. 

Wat betekent een verhoogd ALAT?

Een geringe verhoging van de ALAT-waarde tot 1,5 x de bovengrens van het referentiebereik heeft vaak geen klinische betekenis. Bij patiënten met een lichte verhoging van de ALAT-waarde van 1,5-5 x de bovengrens van het referentiegebied en zonder klachten, dient deze waarde na enkele weken opnieuw te worden bepaald. De bewijswaarde van een (licht) verhoogde ASAT/ALAT waarde is dus marginaal indien deze solitair zijn verhoogd. Als ook andere parameters verhoogd zijn, bijv. Gamma-GT, dan vormt dit vaak wel een belangrijke aanwijzing voor alcoholmisbruik.

Betekenis verhoging ALAT

Verweer na te hoog ALAT bij bloedonderzoek CBR

Is na een bloedonderzoek van het CBR bij u een verhoging van het ALAT geconstateerd, dan kunnen de volgende verweren eventueel worden gevoerd:

  • Contra-expertise van het bloedmonster (moet snel gebeuren)
  • Bewijs van een andere oorzaak voor de verhoging
  • Enkel verhoogd ALAT zegt nog niets over alcoholmisbruik
  • Verzoek aan bloedchemicus om uitslag te analyseren

U kunt proberen om de uitslag van het bloedmonster aan te vechten door een contra-expertise te laten verrichten door een chemicus. Dit moet wel snel gebeuren, gelet op de beperkte tijd om het ingevroren monster betrouwbaar opnieuw te laten onderzoeken, zie Raad van State, 27 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ2493.

Lukt het niet om de uitslag van het bloedmonster aan te vechten, dan moet u bewijs leveren van een mogelijke andere oorzaak voor de verhoging van de bloedwaarde(n). Ons advies is om dit via uw huisarts te regelen.

Zo kan een verhoging van het ALAT het gevolg zijn van intensief sporten (zie: http://www.robbertwolters.com/artikelen/krachttraining-en-leverwaarden).
Onze advocaten kunnen u helpen om de beslissing van het CBR aan te vechten bij een verhoogd ALAT. Als u de zaak aanmeldt via de website, brengen wij u direct in contact met een van onze specialisten.

Aanmelden voor contact met CBR-advocaat

> Meer informatie bloedonderzoek CBR

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden