Bloedonderzoek Gamma-GT

Y-GT (Gamma-GT) staat voor gamma-glutamyltransferase, een enzym dat eiwitten kan splitsen. Het splitst glutamaat en verplaatst dit naar andere aminozuren. Het Y-GT dat in het bloed aanwezig is, is vrijwel altijd afkomstig van de levercellen. Het CBR gebruikt het Gamma-GT om alcoholmisbruik aan te tonen. Wanneer het bloedonderzoek van het CBR een verhoging van het Gamma-GT laat zien, wil dat nog niets zeggen. Ga niet te snel af op wat het CBR zegt en vecht een ongeldigverklaring van het rijbewijs altijd aan!

Enkele verhoging gamma GT is niet voldoende voor alcoholmisbruik

De Richtlijn diagnostiek schrijft voor dat enkel een verhoging van het gamma-gt gehalte niet voldoende is om te komen tot de diagnose alcoholmisbruik. Een enkel verhoogde gamma-GT van meer dan 1,5 maal de bovengrens van het referentiegebied levert volgens de richtlijn alleen een ondersteuning voor de diagnose alcoholmisbruik op als andere oorzaken op aannemelijke wijze zijn uitgesloten, waarbij ook de CDT-waarde een rol speelt. Voor de ALAT-waarde geldt hetzelfde.
Toch kan de diagnose op deze grond niet altijd met succes worden bestreden. Uitgangspunt is dat richtlijn diagnostiek geen beleidsregel is in de zin van de Awb. Het CBR is niet zonder meer gehouden de richtlijn te volgen, en kan hier gemotiveerd worden afgeweken (Raad van State, 27 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ2493).

Verweer bij te hoog Gamma-GT

Is bij het bloedonderzoek van het CBR een verhoging van het Gamma-GT geconstateerd, dan kunnen de volgende verweren eventueel worden gevoerd:

  • Contra-expertise van het bloedmonster (moet snel gebeuren)
  • Bewijs van een andere oorzaak voor de verhoging
  • Solitair verhoogd Gamma-GT heeft geen bewijswaarde;
  • Verzoek bloedchemicus om bloedwaarden te analayseren

U kunt proberen om de uitslag van het bloedmonster aan te vechten door een contra-expertise te laten verrichten door een chemicus. Dit moet wel snel gebeuren, gelet op de beperkte tijd om het ingevroren monster betrouwbaar opnieuw te laten onderzoeken, zie Raad van State, 27 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ2493

Lukt het niet om de uitslag van het bloedmonster aan te vechten, dan moet u bewijs leveren van een mogelijke andere oorzaak voor de verhoging van de bloedwaarde(n). Ons advies is om dit via uw huisarts te regelen.
Bij een geringe verhoging van het Gamma-GT, heeft dit nauwelijks betekenis voor het CBR-onderzoek.

Onze advocaten kunnen u helpen om de beslissing van het CBR aan te vechten bij een verhoogd Gamma-GT Als u de zaak aanmeldt via de website, brengen wij u direct in contact met een van onze specialisten.

> Meer informatie bloedonderzoek CBR

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden