Maatregel / straf CBR bij drugs (art. 130 WVW)

Wanneer u bent gepakt met drugs of het rijden onder invloed van drugs, kan de politie op grond van artikel 130 WVW een maatregel opleggen. De politie zal het rijbewijs invorderen op grond van artikel 130 WVW en dit naar het CBR sturen. Het CBR zal dan binnen 4 weken een beslissing nemen wat er met uw rijbewijs moet gebeuren. In bijna alle gevallen zal het CBR besluiten om een onderzoek naar uw drugsgebruik op te leggen en tevens uw rijbewijs af te pakken, in de vorm van een schorsing van de geldigheid van het rijbewijs. Pas wanneer u het onderzoek bij de psychiater van het CBR met goed gevolg met afgerond en de psychiater derhalve niet tot de diagnose 'drugsmisbruik' komt, kunt u het rijbewijs terugkrijgen.

Wanneer maatregel / straf CBR bij drugs

De maatregel / straf die het CBR bij drugs oplegt, is altijd een onderzoek naar uw drugsgebruik. In de volgende gevallen zal dit onderzoek worden opgelegd:

  • wanneer u bent gepakt wegens rijden onder invloed van drugs
  • wanneer bij u, als bestuurder, drugs zijn aangetroffen en u hebt verklaard dat dit voor eigen gebruik was
  • wanneer u bij de politie bekend staat als gebruiker van drugs

Het gaat dus niet alleen om het rijden onder invloed van drugs, maar het CBR kan ook om andere redenen een onderzoek naar uw drugsgebruik opleggen!

Bezwaar tegen maatregel / straf CBR vanwege drugs

Heel vaak wordt door de politie een onderzoek naar het drugsgebruik opgelegd terwijl u helemaal geen drugs bij u had of dat het in ieder geval niet ging om een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik. Ook komt het voor dat u ten onrechte als bestuurder bent aangemerkt. In die, en nog een aantal andere gevallen, kunt u wellicht met succes bezwaar maken tegen het door het CBR opgelegde onderzoek naar het drugsgebruik. Wilt u weten of het ook in uw zaak zin heeft om een bezwaarschrift in te dienen tegen de maatregel van het CBR, neem dan contact met ons op voor een persoonlijk en concreet advies in uw situatie. 

> Meer informatie bezwaar maken tegen maatregel / straf vanwege drugs

Wanneer heeft bezwaar tegen een maatregel / straf van het CBR zin?

Wat houdt een CBR onderzoek naar uw drugsgebruik in?

Een onderzoek naar uw alcoholgebruik bestaat uit meerdere onderdelen:

  1. een urineonderzoek
  2. een lichamelijk onderzoek
  3. een psychiatrisch onderzoek
  4. een vraaggesprek (de anamnese)

Met name bij dit laatste onderdelen gaan de meeste mensen de fout in. Door een 'onjuiste' beantwoording van raakt maar liefst 80% van de onderzochte personen hun rijbewijs voor meer dan een jaar kwijt. Dit komt doordat de psychiater tijdens het onderzoek naar uw drugsgebruik een groot aantal strikvragen en valkuilen hebben ingebouwd in het onderzoek. Bij sommige vragen moet u tegennatuurlijk antwoorden en bij andere vragen wordt u juist door de psychiater verleid om voor u ongunstige antwoorden te geven. Geeft u bij de ene vraag een positief antwoord, dan kan dit bij een andere vraag weer in uw nadeel werken. Het is echt een ingewikkeld onderzoek waar u niet zonder gedegen voorbereiding doorheen komt.

Voorbereiding onderzoek naar uw drugsgebruik

Alleen met een gedegen voorbereiding hebt u een goede kans om door het onderzoek naar uw alcoholgebruik heen te komen. Deze voorbereiding bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Bestel de informatiebrochure 'onderzoek naar uw drugsgebruik'
  2. Bestudeer deze heel goed; bij voorkeur meerdere keren doorlezen!
  3. Kort voor dat u naar de psychiater kunt, hebt u nog recht op een gratis telefonisch consult van max. 15 minuten voor aanvullende vragen aan gespecialiseerde CBR-advocaat
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden