Wel of geen tweede onderzoek CBR bij drugsmisbruik

Wanneer door de psychiater van het CBR de diagnose  drugsmisbruik is gesteld, krijgt u van het CBR eerst een brief met daarin de voorlopige uitslag. In deze brief laat het CBR ook weten dat u nog de mogelijkheid hebt om een tweede onderzoek aan te vragen.

Wat is een tweede onderzoek

Bij een tweede onderzoek kunt u hetzelfde onderzoek waaraan u eerder hebt meegewerkt opnieuw laten verrichten, maar dan door een andere psychiater. Wel is dit weer een psychiater die samenwerkt met het CBR. Deze psychiaters pretenderen onafhankelijk te zijn, maar de praktijk leert dat het beoordelingskader door het CBR wordt opgelegd. 

Inhoud tweede onderzoek

Het tweede onderzoek bevat dus weer dezelfde onderdelen als het eerste onderzoek dat u al gehad hebt:

 • urineonderzoek
 • lichamelijk onderzoek
 • psychiatrisch onderzoek
 • en een vraaggesprek

Wel of geen tweede onderzoek

De belangrijkste vraag is voor u is of een tweede onderzoek zin heeft. Wij kunnen hier niet in z'n algemeenheid op antwoorden. Dit is echt afhankelijk van de omstandigheden van het geval en het rapport van de eerste psychiater die het CBR-onderzoek heeft verricht.

Of een tweede onderzoek zin heeft is onder meer afhankelijk van:

 • de vraag of de psychiater fouten heeft gemaakt in het onderzoek
 • of de feiten kloppen
 • of de urinewaarden wijzen op recent gebruik van drugs
 • of het rapport begrijpelijk is
 • of de diagnose te bestrijden is

Wij kunnen voor u nagaan of het voor u zinvol is om een tweede onderzoek aan te vragen. Hiervoor hebben wij wel het rapport van de eerste psychiater nodig. Als u zelf beschikt over het rapport van de psychiater, kunt u dit bij uw aanmelding via de website meesturen, maar wij kunnen het zelf ook opvragen bij het CBR. U kunt het rapport ook per e-mail aan ons doorsturen. 

Tweede onderzoek is geen tweede kans!

Het is zeker niet zo dat u bij een tweede onderzoek ook echt een tweede kans krijgt om uw rijbewijs terug te krijgen of om deze te behouden. Als de antwoorden bij het tweede onderzoek te veel afwijken van het eerste onderzoek, zult u niet geloofd worden door het CBR. Bovendien mag het CBR zelf bepalen welk rapport zij gebruiken voor hun beslissing. Zo kan het dus zijn dat de tweede psychiater u wel geschikt acht, maar het CBR toch uw rijbewijs ongeldig verklaard op basis van het eerste rapport. Alleen wanneer bij het tweede onderzoek tot een andere diagnose is gekomen zonder dat de antwoorden verschillen, mag het CBR niet zonder nadere motivering het rijbewijs ongeldig verklaren op basis van het eerste onderzoek. Een gespecialiseerde advocaat kan bepalen of er mogelijkheden bestaan om via een tweede onderzoek te voorkomen dat het rijbewijs ongeldig wordt verklaard.

Risico's tweede onderzoek

Het aanvragen van een tweede onderzoek is vaak wel een behoorlijk risico. Wanneer ook de tweede psychiater geen stopdatum aanneemt, loopt u immers het risico dat u nog langer moet wachten voordat er een recidivevrije periode van een jaar is verstreken en u weer een rijbewijs mag aanvragen. De stopdatum is de datum waarop de psychiater meent dat u gestopt bent. Welke datum als stopdatum wordt aangenomen is afhankelijk van een aantal factoren:

 • of u zelf verklaart gestopt of sterk geminderd te zijn met het gebruik van drugs
 • of de psychiater de anamnese (uw antwoorden tijdens het vraaggesprek met u) betrouwbaar acht
 • of de urinewaarden niet wijzen op recent drugsgebruik

Advies advocaat

Wilt u een volledig en uitgebreid advies over de mogelijkheden om een tweede onderzoek aan te vragen of juist om (later) bezwaar te maken tegen de beslissing van het CBR om het rijbewijs ongeldig te verklaren, neem dan contact met ons op. Wij verwijzen u door naar een van onze advocaten die op basis van het rapport van de psychiater snel met een advies kan komen. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden